Materiály publikované v rubrice „Kontext“ nejsou nepravdivé. Zveřejňujeme je, abychom Vás informovali o událostech a trendech informační války vedené Ruskou federací.

Ria Novosti ke zprávě o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci žaloby příbuzných Sergeje Magnitského otiskla titulek: „ESLP uznal, že zatčení Magnitského bylo v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod“.

V článku se píše následující: „Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl žalobu příbuzných Sergeje Magnitského, kteří měli za to, že auditor fondu Hermitage Capital byl zatčen „neoprávněně.“ „Evropský soud uznal za zcela neopodstatněnou žalobu na neoprávněnost zatčení Magnitského, a dále přiznal, že zatčení a držení ve vazbě bylo plně v souladu se zněním Úmluvy,“ stojí v tiskové zprávě ministerstva spravedlnosti. Ve zprávě se ještě píše, že soud se usnesl, že od ruských úřadů nebude požadovat prošetření Magnitského případu.

Dále materiál tvrdí, že ESLP nařídil, aby příbuzným auditora bylo vyplaceno 34 tisíc Euro jako náhrada za morální újmu. Zároveň je v textu obsažena informace, že soudci došli k závěru, že na podmínky, za nichž byl Magnitskij držen ve vazbě, se vztahuje paragraf Úmluvy zakazující mučení. Čtenář je také informován, že rozhodnutí zatím nenabylo právní síly a Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace plánuje do tří měsíců rozhodnout, zda rozsudek napadnou.

Avšak ve skutečnosti, jak píše BBC, soud ve Štrasburku rozhodl, že v případu Magnitského bylo porušeno:

  • Čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (zákaz mučení) v souvislosti s podmínkami, za jakých byl držen ve vazbě
  • Bod 3 čl. 5 Úmluvy (právo na svobodu a osobní nedotknutelnost)
  • Čl. 3 Úmluvy o krutém zacházení ze strany vězeňských dozorců a nemožnost dovolat se proti nim spravedlnosti
  • Čl. 2 Úmluvy (právo na život) – neschopnost úřadů zajistit Magnitského právo na život a zajistit nezaujaté vyšetření jeho úmrtí
  • Body 1 a 2 čl. 6 Úmluvy (právo na spravedlivý soudní proces)

Rozhodnutí sedmičlenného soudního senátu, do kterého patří rovněž představitel Ruska, bylo vyneseno jednomyslně. Podle senátu byl soud, který posmrtně rozhodl o Magnitského vině, od začátku nespravedlivý.

ESLP zároveň neshledal porušením práva samotný fakt, že byl Magnitskij zatčen na základě podezření z neplacení daní. Jak píše Deutsche Welle, soud rozhodl, že ruské úřady jednaly v souladu s právním řádem, když podezřívaly Magnitského z neplacení daní, přičemž celý případ, v jehož průběhu byl zatčen, začal dávno předtím než obvinil ruské daňové kontrolory a představitele silových orgánů ze zpronevěry.

Avšak soud rozhodl, že „úřady nepředložily skutkovou podstatu pro to, aby Magnitskij byl držen ve vazbě tak dlouho“.

Zdroj: Jurij Beršidskij pro The Insider