Zdroj: Sofja Presňakova pro The Insider

Zatímco se Rusko potýká s rekordními počty úmrtí na koronavirus, zahraniční verze televizní stanice Russia Today (RT) bez okolků stále podporují antivaxery a odpůrce nošení roušek. Někdy jim dávají prostor ve vysílání a jindy šíří otevřené fake news o covidu a očkování. Ruská verze RT se přitom liší k nepoznání. Své spoluobčany přesvědčuje o nutnosti nechat se očkovat a nosit roušky. The Insider sesbíral nekřiklavější případy této schizofrenie redaktorů RT.

Přepisování narativu za provozu

V prvních měsících po začátku pandemie covidu ruské státní televize přesvědčovaly obyvatele o tom, že není čeho se obávat, protože covid je jen „chřipečka“. Podobná tvrzení zaznívala i od šéfredaktorky RT a státní zpravodajské agentury Sputnik Margarity Simoňan, podle které covid není nijak strašný a „přehnaná celosvětová panika kvůli koronaviru způsobí lidstvu beze všech pochybností velké ztráty a přijdeme o více lidí, než kolik jich zemře na samotný virus“. Po nějaké době se ale Rusko dostalo na první místo na světě v počtu úmrtí na koronavirus a skepse zasetá propagandou přežívá. Když se na konci roku 2020 v Rusku objevila vakcína, koncepce se změnila a propaganda naopak začala Rusy přesvědčovat o tom, jak je virus nebezpečný, a že se musí nechat očkovat. Margarita Simoňan spolu s dalšími změnila narativ, jako jedna z prvních se nechala očkovat a aktivně očkování podporuje. Nedávno se na svém kanálu v Telegramu obrátila na všechny, kdo se nechtějí očkovat a poprosila lidi bez protilátek a ty, kteří se vědomě nenechali očkovat, aby nechodili k ní domů, do práce a nepřibližovali se k ní na ulici. „Nechápu vás. Nebýt vás, tak už jsme mohli na covid zapomenout. Duste se sami na ventilátorech, plazte se se saturací pod sedmdesát procent po chodbách přeplněných nemocnic – je to pro vaše zdraví“.

Na ruské verzi RT je vidět tentýž příběh. V červnu se zde například objevil text s titulkem „Očkování je normální“. Autorkou článku je bývalá asistentka šéfredaktora rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexeje Venediktova a v současnosti známá propagandistka Lesja Rjabceva, která píše: „Očkování je absolutně normální, protože díky němu získáváme nejen protilátky, ale i možnost pohybovat se bezpečně a bez rizika nakažení těžkou formou covidu a také naději, že brzy budeme žít normálně, dobře, bez obav a strachu z nečekaných omezení a ztrát“.

Hosté a sloupkaři ruské verze RT sesílají hromy a blesky na antivaxery. Například spoluautorka publikace „Odmítání očkování je nový mor 21. století“ lékařka Marija Marusina ve vysílání RT mluvila o tom, jak se ve světové a ruské historii rodilo antivaxerské hnutí a vysvětlovala, že média musí vždy mluvit o efektivitě vakcín, uvádět konkrétní čísla a ukazovat reálné statistické údaje.

Na ruskojazyčném kanálu RT v Telegramu se často objevují posty o tom, že nošení roušek je nezbytné opatření pro boj proti koronaviru a na ruském portálu se objevují přetištěné zprávy jiných médií s titulky jako „Lékař zdůraznil nezbytnost nošení roušek dětmi ve veřejných místech“, „Terapeut Panov připomněl důležitost prevence proti covidu“, „Imunolog Krjučkov radí jak používat vícerázové roušky“.

Co Rusy léčí, to Němce zabíjí

Zatímco Rusům RT vysvětluje, jak je očkování potřebné, tak na západní publikum míří proud dezinformací o tom, jak jsou vakcíny nebezpečné. Obzvlášť silně tento proud míří na Německo. V září byl na portálu německé verze RT zveřejněn článek s titulkem „Limfocyty se dostávají zpod kontroly – patologové vyšetřují smrtelné případy po očkování proti covidu-19“. V textu se píše o tom, že dva patologové, „profesor“ Arne Bukrhardt a „profesor“ Walter Lang, představily výsledky výzkumu desítek úmrtí, která údajně měla být spojena s očkováním proti covidu. „Profesoři“ také ukázali fotografie, na kterých měly být údajně vidět stopy cizorodých těles ve vakcínách. Ve skutečnosti ale Burkhardt s Langem už několik let jako patologové nepracují, těla nezkoumali a odkud mají své údaje nevysvětlili. Obě německé asociace patologů prohlásily, že se nejedná o žádný vědecký výzkum. „Cizorodá tělesa“ na fotografiích, která ukazovali, jsou ve skutečnosti obyčejný prach. Co víc, oba „profesoři“ jsou podvodníky působícími v organizaci „Léčiva a vědci za zdraví, svobodu a demokracii“ (MWGFD), která prodávala falešné certifikáty potvrzující to, že jejich držitelé nemusí nosit roušky.

Nejedná se o zdaleka jediný příklad dezinformací RT o covidu, které cílí na německé publikum. V květnu 2021 RT zveřejnila článek s titulkem „Farmaceut nechce produkovat vakcínu proti koroně: Nechci měnit svou DNA“. RT psala o tom, že výkonný ředitel velké řecké farmaceutické společnosti Vianex Dimitris Giannakopulos prý nechce vyrábět vakcínu proti covidu: „Neočkoval jsem se a nebudu se očkovat. Ne kvůli tomu, že se bojím vedlejších následků, ale protože nechci, aby změnili mou DNA“. Televizní stanice přitom nijak nezmínila, že změna DNA za pomoci vakcíny je fyzicky nemožná.

V srpnu se na RT objevil rozhovor se „známým švýcarským imunologem“ Bedou Stadlerem, který mluvil o tom, že koronavirus se nemůže šířit bezspříznakově, a proto PCR testy nejsou potřeba. Proti covidu pomáhá obyčejná imunita, protože se jedná o normální sezónní respirační onemocnění. Stadler skutečně dříve pracoval jako imunolog, ale všechna tato tvrzení jsou jednoznačně lživá a Stadler neuvádí žádné zveřejněné vědecké studie, které by jeho slova potvrzovaly.

Existují i další příklady. Na samotném začátku pandemie na konci března 2020 se na RT DE psalo o tom, že Německo odmítlo čínskou pomoc, ačkoliv ve skutečnosti ve chvíli zveřejnění článku dostávalo z Číny roušky a testy. V listopadu 2020 na webu RT DE psali o tom, že kvůli lockdownu vzrostla úmrtnost o 45 %. V článku byl ale použit výzkum jen z jednoho regionu, jehož domněnky byly vydávány za definitivně potvrzené závěry pro celou zemi. V tomtéž článku se tvrdilo, že údajně dvojnásobně vzrostlo množství samotných lidí, kteří byli doma nalezeni mrtví (k ničemu podobnému nedocházelo).

V červenci 2021 zase RT DE informovala o tom, že nový tajný japonský výzkum zjistil, že po vakcíně Pfizer se v organismu pokusných zvířat hromadí nanočástice. Ve skutečnosti není výzkum, o kterém RT psala, nový, ale starý, není tajný, ale veřejný ve volně dostupných zdrojích a neobsahuje žádné důkazy o tom, že by vakcína Pfizer BioNTech byla škodlivá.

Jiným textem, kvůli kterým byly německé stránky Russia Today zablokovány, je rozhovor s epidemiologem Friedrichem Pürnerem s titulkem „Učte lidi, které očkujete“. Není bez zajímavosti, že Pürner byl vyhozen z pozice vedoucího zdravotního úřadu jednoho z bavorských okresů za kritiku zemské vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru.

A konečně v září 2021 web RT DE šířil fake news konspirátora Steva Kirsche, kterého televizní stanice nazvala „čelným výzkumníkem koronaviru“: „Vakcína Pfizer zabíjí více lidí, než kolik jich zachraňuje“. Odkazuje na existující výzkum, ale zcela překrucuje jeho výsledky.

Silný proud dezinformací o koronaviru přinutil portál YouTube k zablokování dvou kanálů patřících k RT – RT DE a Der Fehlende Part, čímž vyvolal vztek Margarity Simoňan. Ta se mimochodem styděla vysvětlit, proč jsou všechny tyto publikace o tom, jak jsou vakcíny nebezpečné, jen na německé verzi portálu. Pokud je to přece všechno pravda, tak by na to snad měli být ihned upozorněni i obyvatelé Ruska?

RT v angličtině a francouzštině: hlásná trouba antivaxerů

Na anglické verzi RT byla zveřejňována o něco menší koncentrace otevřených fake news než na německé, ale i zde se objevují. Jedním z nich je například říjnový článek „Vědci nyní potvrdili, že přirozená imunita je efektivnější než imunita po očkování, proč nemohu získat zpět svou svobodu?“. Autorkou článku je Rachel Marsden, která působí jako komentátorka a moderátorka programu ve francouzštině přebíraného Sputnikem France. Ve skutečnosti vědci nic podobného nepotvrdili a novinářka odkazuje na jedinou studii z Portorika, která je v rozporu s vědeckým konsensem, podle něhož lidé, kteří přešli covid lehce nejsou chráněni před opakovaným onemocněním a těžkým průběhem nemoci.

RT se stal v anglickém světě klíčovou platformou pro antivaxery. Jakási Jani Allan se ve sloupku na RT pohoršuje: „Očkuj se nebo trp v lockdownu pod hlavněmi samopalu: vláda nebude spokojena, dokud nepřinutí k injekci 70 % dospělé populace. To je fašistický nátlak, který porušuje zákaz lékařských experimentů a základní lidská práva včetně práva na informovaný souhlas“.

Samostatná série textů je věnována odporu proti nošení roušek: v květnu 2021 RT zveřejnila článek s titulkem „Nová pravidla CDC vytváří kastový systém a dělí lidi na čisté a nečisté“ a v červenci „Roušky: dlouhé ruce zákona pryč od mého obličeje“.

Neméně aktivní byla v tématu odporu proti očkování francouzská verze portálu RT. Jednou z nejoblíbenějších taktik RT je najít nějakou individuální studii, vyrvat ji z kontextu a představit jako názor všech vědců. Tak se například ve francouzštině na RT objevil článek o tom, že množství očkovaných neovlivňuje šíření koronaviru. Ve skutečnosti se jedná o jednu z publikací v Evropském epidemiologickém časopise, ve které autoři jednoduše porovnávali množství nových infekcí za posledních 7 dní s počtem očkovaných a nenašli jasnou korelaci mezi zeměmi. Jenže zaprvé RT ani slovem nezmiňuje, že úmrtnost (stejně jako množství hospitalizací) už se liší zásadně – například při podobném počtu nových případů v Rusku a Velké Británii je úmrtnost Britů okolo 100–150 denně, zatímco v Rusku (podle oficiálních statistik) více než tisíc. Zadruhé se nejednalo o seriózní vědecký text zveřejňující výsledky výzkumu, ale autoři jen porovnávali množství nových případů nemoci v posledním týdnu podle zemí na základě portálu Worldometers, přičemž nijak nebrali v úvahu rozdíly uvnitř zemí. Jiné studie zároveň ukázaly, že například v USA se počet nových případů v očkovaných a neočkovaných státech liší trojnásobně a dokonce i v rámci jednoho státu New York byla zjištěna korelace mezi množstvím očkovaných a nových případů. Kromě toho je nezbytné brát v úvahu i demografii: ve vyspělých zemích dochází k nárůstu nových případů především kvůli dětem a dospívajícím, kteří nejsou očkovaní. Pro názornost ukazujeme jednoduchý graf, na kterém je zobrazeno kumulativní množství potvrzených infekcí v Severní Karolíně mezi očkovanými vakcínami mRNA (modrá křivka) a neočkovanými (červená):

Kromě šíření dezinformací jsou francouzský i anglický portál RT svébytné v tom, že velmi aktivně informují o akcích antivaxerů, a to nejen ve Francii a Anglii, ale po celém světě od Švýcarska až po Austrálii. Obvykle RT tyto lidi prezentuje nikoliv jako nevzdělance se sklony ke konspiracím, ale jako bojovníky za práva a svobodu. V září se například na francouzské verzi RT objevil článek s titulkem „Opatření proti COVID-19 v Austrálii: byla svoboda obětována na sanitárním oltáři? Analýza“. Autor článku popisuje státní opatření jako represivní a drakonická. Jaké jsou tato „totalitní opatření“ a nepřiměřené požadavky? Nošení roušek ve veřejných prostorech, dvoutýdenní karanténa po návratu ze zahraničí a mobilní aplikace, která pomáhá hlídat dodržování karantény, čili vše, co je už druhý rok široce rozšířené po celém světě.

Hrdinou RT je obvykle „obyčejný dříč“, který se bouří proti mašině státního útlaku. V říjnu například reportér francouzské verze RT udělal rozhovor s logopedkou z města Chambry, která se rozhodla odejít ze zaměstnání kvůli ze zákona povinnému očkování nebo testování PCR testy zdravotnického personálu, protože povinné očkování je pro ni nepřijatelné a testy si platit nechce. Kromě toho logopedka vystupuje i proti nošení roušek, kvůli čemuž zařídila svému dítěti domácí vzdělávání do té doby, dokud budou roušky ve školách povinné. Reportáž je jednostranně vystavena na jednou hrdinovi a neobsahuje ani vyjádření úřadů, proč byla omezení zavedena, ani názory vědců na očkování nebo nošení roušek. Podobné texty se na RT objevují téměř denně.

Arabská verze: vakcíny jsou špatné pokud zrovna nejsou ruské

O něco méně, ale stále relativně často se antivaxerské publikace objevují i na arabské verzi RT. Poněkud zábavné je to, že se RT podařilo smíchat velmi aktivní informování o hnutí proti očkování (jako například protesty v Maroku) s propagací ruské vakcíny. V jednom z textů je citován ředitel ruského Národního vědeckého centra epidemiologie a mikrobiologie N. F. Gamaleji Alexandr Gincburg, který tvrdí, že u lidí, kteří se nechali očkovat vakcínou Sputnik V, se ani po dvou ani po třech dávkách žádné nežádoucí účinky neobjevují. Ve skutečnosti sami výrobci Sputniku upozorňují na možné nežádoucí účinky, mezi které patří stavy podobné chřipce, bolest v místě aplikace a slabost a vzácněji zvýšená teplota a bolest svalů a hlavy.

Nejen v arabské, ale i všech ostatních verzích RT se objevují nejpodrobnější „zprávy“ o všech možných problémech zahraničních vakcín od nežádoucích vedlejších účinků až po nedávné „odhalení“ nedodržování pravidel při klinických testech Pfizeru, na kterém se RT také podílela. V souvislosti s tím není těžké se domyslet, kterou vakcínu RT nikdy nekritizuje.

Sofja Presňakova pro The Insider