Jak známo ukrajinským prezidentem se v loňském roce stal Volodymyr Zelenský, bavič a herec, který je v celém Postsovětském prostoru dosti populární. Obzvláště vysokou pozornost budí jeho seriál „Služebník lidu“, ve kterém ještě před svým zvolením na post prezidenta Ukrajiny, hrál jak jinak – prezidenta Ukrajiny. Stejný název následně dostala také nově vytvořená politická strana Zelenského, která pouhých několik měsíců po svém vzniku získala drtivou většinu hlasů během parlamentních voleb.

Den po společném jednání prezidentů Ruska a Ukrajiny v Paříži loni na podzim, se ruský televizní kanál TNT rozhodl tento seriál odvysílat. Již u třetího dílu ale narazil na menší problém – žert o Putinovi. Ruský prezident zde byl označen jako chujlo – tedy velmi vulgárním výrazem, který je pro něj používán na Ukrajině od roku 2014. Vtip byl proto vystřižen.

Odvysílány byly tři díly za sebou ve stejný den, a program zaznamenal velký úspěch diváků, o to překvapivější bylo rozhodnutí vedení kanálu tento program hned následující den stáhnout.

Vedení kanálu následně uvedlo vysvětlení, že ani neplánovalo uvádět více dílů, neboť se jednalo pouze o marketingový tah – snahu přitáhnout pozornost diváků ke kanálu.

Jelikož dané vysvětlení de facto nic nevysvětluje, lze usuzovat, že vysílání bylo zrušeno nařízením z vyšších míst. Je nutné zmínit, že seriál obsahuje výraznou politickou satiru a výrazně liberální myšlenky, které v Rusku nejsou podporovány – absolutní opovržení politickými elitami a výzvou občanům k politické změně.

Právě na podobných zásadách a hodnotách Zelenský do jisté míry stavěl svou volení kampaň a jedním z jeho povolebních hesel bylo, „ pokud to jde na Ukrajině, jde to i v ostatních zemích Východní Evropy“. Podobné myšlenky však z povahy ruského autoritářského režimu nemůžou být v Rusku tolerována a podporovány.

Zajímavým je v tomto světle fakt, že již v listopadu loňského roku vysílal ukrajinský seriál Služebník lidí hlavní státní běloruský kanál Bělorusko 1.

Zdroj: Ukrajinská pravda