Zdroj: Jurij Beršidskij pro The Insider

Ruský zpravodajský web RIA Novosti věnoval hned dva články průzkumu veřejného mínění o postoji k liberalismu, který proběhl v několika zemích západní Evropy a Ameriky na objednávku ruské zpravodajské agentury Sputnik. Web RIA Novosti o výsledcích tohoto průzkumu informoval takto:

„Podle údajů dalšího průzkumu v rámci projektu Sputnik.Mnenija, který provedla nejstarší francouzská společnost zabývající se průzkumy veřejného mínění IFOP pro Sputnik News, se většina Evropanů i Američanů domnívá, že myšlenka liberalismu zažívá krizi.

Účastníci průzkumu byli požádáni, aby ohodnotili liberalismus jako současný společenský model, jenž předpokládá nezasahování státu do ekonomiky, multikulturalismus a změnu tradiční definice rodiny.

 Drtivá většina Italů (80 %) a Francouzů (73 %) prohlásila, že liberalismus je v krizi. V Německu, USA a Velké Británii podíl těch, kdo tento názor podpořil, přesáhl polovinu: 61 % Němců, 60 % Američanů a 58 % Britů uvedlo, že je nutné nalézt jiné společenské modely.

Nejvyšší procento respondentů schvalujících liberalismus bylo zjištěno ve Velké Británii (42 %), nejnižší pak v Itálii (20 %). V USA označilo 40 % respondentů tento společenský model jako „dobrý“. V Německu byl tento podíl 39 %, ve Francii 27 %.“

Francouzský institut pro veřejné mínění (IFOP) je jednou z největších organizací na světě provádějících sociologické průzkumy. Stejně jako každá soukromá společnost tohoto druhu provádí také IFOP průzkumy na objednávku. V těchto případech mohou být formulace otázek předem domluveny se zákazníkem a na těchto formulacích samozřejmě v mnohém závisí i získané odpovědi.

Sociologické ústavy obvykle nezveřejňují výsledky průzkumů na objednávku na svých stránkách. Průzkum IFOP týkající se liberalismu, který si objednala agentura Sputnik, není výjimkou, a můžeme se tak jen dohadovat, jak byly otázky formulovány. Z článku RIA Novosti však vyplývá, že za základní principy liberalismu je označeno „nezasahování státu do ekonomiky, multikulturalismus a změna tradiční definice rodiny“, což samo o sobě svědčí o velmi svérázném chápání liberální myšlenky: s občanskými právy a svobodami tato formulace jako by vůbec nepočítala.

Ukazuje se, že k „liberalismu à la Sputnik“ se pozitivně staví 27 % Francouzů. Na tomto základě dospěla redakce RIA Novosti k závěru, že popularita liberální ideje na Západě klesá. Tento výsledek však máme s čím porovnat.

Stejná společnost IFOP provádí také zásadnější průzkumy, jejichž výsledky zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu 2018 byly zveřejněny výsledky dalšího (v pořadí již čtvrtého) výzkumu na téma „Francouzi a liberalismus“. Z něj vyplývá, že 57 % francouzských respondentů má pozitivní postoj k liberální ideje. 34 % označilo politiku Emmanuela Macrona za nedostatečně liberální (naopak 35 % ji považuje za příliš liberální). Ve Francii existuje poměrně mnoho příznivců posílení státních zásahů do ekonomiky – podle průzkumu IFOP se jedná o 42 % Francouzů. Srovnání s obdobným průzkumem z roku 2016 však ukazuje, že jejich počet rychle klesá: tehdy těchto příznivců bylo 53 %.

Výsledky průzkumu IFOP z března 2019, tedy před volbami do Evropského parlamentu, ukazují, že myšlenky ekonomického liberalismu, tj. minimálních státních zásahů do ekonomiky, podporuje 68 % Francouzů.

Postoj Francouzů vůči liberálním ideám tedy buď během několika měsíců z nevysvětlitelných důvodů ochladl, nebo s průzkumem, který si objednal Sputnik, není něco v pořádku…

Zdroj: Jurij Beršidskij pro The Insider