European Elections: Are We Ready?

Tento článek byl převzat z  EU vs Disinfo

Již za několik dní, občané Evropské unie budou vybírat své zástupce do Evropského parlamentu. Rozhodnutí, které učiní u volebních uren, bude mít zásadní dopad na to, jak bude fungovat Evropská unie po dobu příštích pěti let.

V Evropské unii volební právo znamená kromě jiného, možnost se informovaně rozhodnout. Informovaným rozhodnutím je míněno, že občané mají přístup k pravdivým informacím a nejsou nijak manipulováni. Vy, a jen a pouze vy, se musíte rozhodnou, koho budete volit.

Existuje hned několik aktérů, kteří mají zájem na manipulaci voleb. Právě nyní máme velké množství prokazatelných důkazů, že se Kreml za posledních několik let pokoušel vměšovat do celé řady voleb po celém světě. Kremelské dezinformační kampaně nejsou vázány jen na předvolební období. Jsou dobře připravené, organizované a zaplacené. Využívají celou škálu metod a narativů, jež jsou ušité na míru svému publiku.

Již v dřívějšku jsme byli svědky dezinformačních kampaní, spojených s volbami do Evropského parlamentu. Tyto pokusy přicházejí z rozličných zdrojů a to jak domácích, tak zahraničních. Soustřeďme se na to, co zatím víme o kremelských kampaních: do dnešní doby byly vždy zamřené tak, aby nás přinutily uvěřit, že náš hlas nemá žádnou váhu, proto se ani nemusíme namáhat jít volit. Například proto, že významná rozhodnutí jsou přijímána vysoce postavenými elitami, jež mají pod palcem Spojené státy a hlas běžného voliče proto nic neznamená.

Dalším příkladem jsou manipulativní tvrzení: copak Evropský parlament někdy něco kloudného vyřešil? (Co takhle Roaming pro celou EU?) Další metody mají za cíl nás přesvědčit, že v Evropské unii vlastně nic nefunguje správně, že evropské elity se pouze snaží odvést naši pozornost obvinováním a falešnými tvrzeními o zlém Rusku, které se míchá do cizích voleb.

Kromě těchto dezinformačních kampaní, byly již zaregistrovány hackerské útoky z Ruska ve spojení s volebními procesy. Pro Kreml jsou tyto metody jen dalším pokusem o vměšování do vnitřních záležitostí zemí. Viděli jsme je již několikrát, po celé Evropě a nejen. Zatím posledním velkým případem jejich použití byly ukrajinské prezidentské volby.

Co je potřeba vědět

Není vždy jednoduché volit zcela informovaně a odolat manipulačním metodám v chaotickém dezinformačním prostoru. Proto je tu například EUvs Disinfo, které nedávno přidalo ke svému kanálu také novou rubriku, (zatím jen v angličtině), která rozebírá aktuální dezinformační metody používané na téma evropských voleb.

Pokud se chcete dovědět více, začněte článkem o metodách vměšování a dezinformačních narativech. Pokud se chcete hluboce ponořit do důkazů a specifických příkladů takových akcí, můžete si přečíst o dřívějších metodách interference do volebních procesů zde. Tyto souhrny mohou mít zahlcující charakter, proto nabízíme také odkaz na článek o způsobech obrany před dezinformací, který můžete nalézt zde.

Odpor dezinformaci začíná u jednotlivce a ten není sám. V tomto boji pomáhají evropské instituce –  Evropská komiseEvropský parlament, které nabízejí účinné nástroje obrany.