Zdroj: EUvsDisinfo

Poznámka

Cílem této zprávy je poskytnout zběžný přehled aktuálních trendů a vhledů na desinformační aktivity spojené s COVID-19. Nepřekládá komplexní a úplný přehled a soustředí se na vnější rozměr, v souladu s mandátem ESVČ. Autorem zpráva je Divize strategické komunikace a analýzy informací, která přispívá ke snahám EU v boji proti desinformacím, a to i detekcí, analýzou a odhalováním desinformačních kampaní. Při zaměření na desinformace a identifikaci a analýzou desinformací obklopujících šíření COVID 19, spolupracuje ESVČ velmi úzce s Evropskou komisí i členskými státy EU.  Na tomto tématu spolupracuje ESVČ také s mezinárodními partnery  G7 NATO a nestátními aktéry. Výsledky jsou pravidelně  zveřejnovány na webové stránce EUvsDesinfo.eu a prostřednictvím sociálních médií. Přehledy jsou bez prodlení sdíleny s institucemi Evropské unie a členskými státu EU, také prostřednictvím Systému včasného varování o dezinformacích.

Shrnutí

  • V souladu s předchozími Zvláštními zprávami ESVČ a na základě veřejně dostupných informací, poskytuje toto vydání přehled aktuálního vývoje kolem dezinformací týkajících se COVID 19. Zpráva se zaměřuje na státní i nestátní zahraniční aktéry, kteří se pozkouší k prosazování své agendy zneužít nejistotu ve společnostech a jako úzkost a obavy lidí.
  • Neúmyslně chybné informace a dezinformace vztahující se k tématům obklopujícím pandemii COVID 19 se nadále šířily světem. Po boku obecného klesajícího trendu v počtu vyhledávání COVID 19 na síti se však podle našich zjištění alespoň dočasně ve sledovaném období snížil jejich počet.
  • Dochází k vytřibování a vzniku shluků kolem specifických témat a narativů: tvrzené spojení COVID 19 a 5G sítí, omezení související s COVID 19 jako záminka k vytvoření globální nadvlády tajných elit, a útoky na jednotlivce angažující se ve vývoji vakcíny, zejména Billa Gatese.
  • Externí aktéři, zejména prokremelské zdroje, se stále zabývají rozšiřováním dezinformací, včetně umocňování existujících konspiračních teorií, spojujících pandemii COVID 19 s biologickou válkou, 5G technologiemi a rozdmýchávají protivakcinační nálady.
  • Státní aktéři jako je Čína nadále pokračují v úsilí odklánět od sebe vinu, využít pandemii k propagaci vlastního vládního systému a zlepšit svůj obraz v zahraničí. Tvrzení o existenci americké utajované biologické laboratoři na území bývalé Sovětské republiky šíří jak prokremelské zdroje, tak čínská oficiální a státní média.
  • Dezinformace o COVID 19 mají skutečné celosvětové následky. Ukazuje se, že dezinformace nejsou jen potenciálním zdravotním rizikem, když jsou propagovány chybné léčebné postupy. Šíření nepravdivých informací vztahujících se k 5G sítím vedlo také k několika žhářským útokům proti telekomunikační infrastruktuře napříč Evropou.
  • V některých regionech a zemích je pandemie COVID 19 využívána k omezování svobody slova a svobody medií. EEAS vysledovalo množství případů kdy vládní nebo státní úředníci využili krize ke zkracování svobod medií.
  • Práce nezávislých médií a kontrolorů pravdivosti je stěžejní pro předávání věrohodných a autoritativních informací o pandemii. Nadále jsou sledovány výhrůžky a obtěžování osob a organizací věnujících se kontrole pravdivosti.
  • Společnosti vlastnící sociální média pokračují v investicích do rozpoznávání a vyvracení chybných informací a dezinformací na svých platformách. Ač jsou tyto snahy chvályhodné, zjevně je třeba dělat více.

Podrobně: dezinformace, propaganda a jiné aktivity související s COVID 19

(23. duben – 18. květen)

Dezinformace a propaganda kolem COVID 19

Stejně jako předchozí zprávy se i tato soustředí na aktuální aktivity státních i nestátních aktéry. Zahraniční aktéři se snaží zneužít strach, nejistotu a obavy občanů k prosazování vlastní agendy, což je třeba odlišovat od legitimní demokratické debaty, kde občané v souvislosti s pandemií a opatřeními vlády verbalizují své obavy a kritiku.

Informační prostředí kolem COVID 19 je nadále zaplněno dezinformacemi a ač mnoho cílů (západ jako takový, EU, NATO Spojené státy) a témat zůstává neměnných, objevují se i cíle nové, zejména Bill a Melinda Gatesovi a nadace Gates Foundation.

Prokremelské mediální zdroje stále dezinformují o COVID 19, avšak zdá se s klesající intenzitou. Databáze EUvsDesinfo dohromady obsahuje téměř 500 příkladů prokremelských dezinformací spojených s COVID 19

Ač stále kolují prokremelské dezinformační zprávy o opatřeních EU proti COVID 19 a solidaritě EU, přinejmenším tři prokremelské zdroje v angličtině, v druhé polovině dubna snížily, ve srovnání s koncem března a počátkem dubna, počet článků týkajících se COVID 19. Jeden z těchto zdrojů, South Front, dokonce ze své webové stránky odstranil rubriku věnovanou COVID 19.

Podle aktuálních zpráv v holandských médiích, Holandská generální zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD) zjistila, že na sociálních sítích sdílelo ruský narativ o COVID 19 mnoho skupin užívajících holandštinu. Tento narativ zdůrazňuje tvrzený nedostatek evropské solidarity na poli COVID 19. Takováto zjištění jsou konsistentní s prominentními prokremelskými narativy o COVID 19, o kterých informuje EUvsDisinfo.eu.

Uvnitř Ruska pokračovaly státem kontrolované ruské mediální kanály v monitoringu domácí situace připouštějíc, že COVID 19 představuje složitou výzvu i pro Rusko. Současně některá státem kontrolovaná média šířila nepravdivé informace o Billu Gatesovi a očkování, avšak alespoň v jednom případě jiné státem řízené médium toto rozporovalo a označilo za konspirační teorie.

Státem kontrolované televizní kanály využily situaci okolo COVID 19 ke stupňování dříve vytvořeného narativu o kolapsu perverzních západních hodnot (např. nikdo v Evropě už nepožaduje průvody gayů) a opouštění Ukrajiny („západ zahodil Ukrajinu jako smetí“).

V souladu s naší předchozí analýzou, hlavním cílem Číny je stále kontrolovat narativ o COVID 19 a odrážet jakoukoliv kritiku své země. Čína, „která za cenu vlastní oběti koupila čas pro zbytek světa“, se zobrazuje jako zodpovědný a čitelný aktér pandemie a vzor, který by měly ostatní země následovat. Obdobně, pokud jsou známá fakta nebo narativy v rozporu s tímto záměrem, tedy staví Čínu do špatného světla či by mohly být zdrojem kritiky, snaží se je Čína zpochybňovat. Například vytváření pochyb o roli Číny v rozšíření COVID 19 a rozporování mezinárodních výzev k nezávislému vyšetřování původu rozšíření viru v Číně. Zároveň sledujeme posun k přímějšímu napadání a zesměšňování americké administrativy a její reakce na pandemii. Čínská státem řízená média naznačují, že Spojené státy kamuflují, a požadují od nich odpovědi.

Několik ruských státem kontrolovaných mediálních kanálů, včetně zpravodajské agentury RIA Novosti a RT, explicitně obhajuje Čínu proti mezinárodní kritice jejího nakládání s epidemií COVID 19. Dmitry Kiselov, Evropskou unií sankcionovaný televizní moderátor a mediální manažer, přirovnal kritiku čínské vlády k tvrzením o ruské odpovědnosti za chemické útoky v Salisbury a o zasahování do prezidentských voleb v USA v roce 2016, odkazuje na dva významné prokremelské desinformační narativy.

Řada prokremelských zdrojů informovala (v ruštině, angličtině a francouzštině) o utajených amerických biologických laboratořích na Ukrajině. Tato dezinformace se snaží naznačit, že Spojené státy se bojí uniku infekčních látek na svém území, že takovéto laboratoře poskytovaly podporu pro Euromajdan, že kolem takových laboratoří začínají epidemie, a méně skrytě naznačují, že COVID 19 mohl být vytvořen v některé z ukrajinských laboratoří. Tento druh zpráv staví na předním prokremelském narativu o existenci „tajných vojenských laboratoří“, zejména laboratoře Lugar v Gruzii. Takový postup je snadné opakovat napříč regionem, v Arménii, Gruzii, Moldávii.

Stejné konspirační teorie o amerických biologických laboratořích v dřívějších Sovětských republikách se šíří i v čínských oficiálních a státních médiích. Začalo to tvrzením mluvčího ruského ministerstva zahraničních věcí v polovině dubna, na které později odkázal mluvčí čínského MZV. Toto tvrzení bylo více než jednou Tweetováno na oficiálním učtu čínského MZV a informovala o něm i čínská státem řízená média. RT Russian na oplátku zveřejnila článek citující obavy představitele čínského MZV o těchto údajných laboratořích. Čínští představitelů a média ve svých zprávách hovoří o potřebě zabývat se „obavami místních obyvatel a okolních zemí“ nebo „mezinárodními obavami“. Teorie o amerických biolaboratořích se zabydlela v článcích čínských státních médií a naznačuje rozsáhlejší kamufláž Spojených států.

Časopis Nature uvedl, že čínská státní média a oficiální představitelé silně propagují neprověřenou tradiční čínskou medicínu (TMC) jako léčbu COVID 19, a podporují posílání TMC do třetích zemí jako mezinárodní pomoc. Přestože neexistují žádné vědecké důkazy o existenci léků, které by byly prevencí nebo léčbou COVID 19, což potvrzuje také WHO.

Nevládní organizace Freedom House ve svém přehledu čínských aktivit uvedl, že „od března byly v mnoha zemích zaznamenány „koordinované a skryté pokusy aktérů spojených s Čínou manipulovat s informacemi – zejména ohledně COVID 19“, často v místním jazyce. Analýza také zdůrazňuje odchýlení Pekingu od tradičního modelu pozitivní propagandy kombinované s potlačováním kritiky. Rozšiřování čínského ovlivňovacího repertoáru – včetně více konfrontačního tónu a „dezinformačních taktik v ruském stylu“ – zaznamenali také další analytici a dokládá to řada příkladů zmíněných v této i předchozích zprávách.

Syrský režim dále rozvíjí dezinformační kampaň proti sankcím, když tvrdí že západní země se dopouští „ekonomické války“ proti Sýrii a syrskému lidu, a že sankce zmrzačily zdravotnictví a brzdí reakci Sýrie na COVID 19. Toto zopakoval i Assad uvádějíc, že COVID 19 se přidal k „ekonomickým výzvám, kterým čelíme v důsledku více než devět let trvajících a nespravedlivých sankcí uvalených na náš lid“. Před tím politický představitel režimu při OSN dále rozvíjel tento narativ na setkání bezpečnostní rady OSN k humanitární situaci v Sýrii, když uvedl, že „nelegitimní ekonomická opatření brání syrským zdravotnickým a zdravotním úřadům získat vybavené nezbytné na testování, diagnostiku prevenci i léčbu COVID 19“.

Teroristické skupiny volají po oportunistickém využití chaosu a odvedení pozornosti způsobené COVID 19 k páchání útoků. Tento narativ přinesl důsledky pro bezpečnost a stabilitu, jelikož se projevil zvýšeným počtem útoků v oblastech střetů (např. Sýrie, Irák), které jsou široce medializovány. Co se týče nepříznivých narativů, globální koalice poznamenala, že Daesh popisuje COVID 19 jako odplatu ze jejich aktivity v Sýrii a Iráku.

Na západním Balkáně sledujeme skutečně misivní výskyt dezinformací o COVID 19, spolu s narůstající aktivitou a četností tzv. „factcheckerů“ však dochází k nárůstu obeznámenosti a otevírání veřejné debaty o tomto tématu lokálně i mezinárodně. Místní ověřovatelé faktů potvrzují případy rozšiřování pseudovědy, konspiračních teorií atd., i ve vztahu k zdravotnímu poradenství a domnělému dopadu 5G sítí na COVID 19.

Bill Gates a nadace Gates Foundation byly v uplynulých měsících napadeny hned několika aktéry. Stejně jako další soukromé organizace jsou obviňováni z nekalých úmyslů, jako je úsilí o globální dominanci. Nad tato obvinění jsou mnohostranné iniciativy jako je Global Pledging Effort, které je v partnerství se soukromými aktéry, obviňovány ze získávání peněz ne na boj s COVID 19, ale na prosazování vlastních soukromých zájmů.

Pandemie COVID 19 je také využívána k oslabování přítomnosti NATO v Pobaltských zemích. Sofistikovaná ovlivňovací operace, cílící společně na NATO, média, ověřovatele pravdy a státní instituce v Pobaltských republikách, je příkladem jak je pandemie využívána k pokusům zasévat nedůvěru mezi západními partnery a zastrašovat individuální hlasy tisku. Dezinformační narativy využívané v ovlivňovacích operacích jsou konzistentní s těmi v prokremelských médiích, jak je sledováno EUvsDisinfo.

Analýza a příklady dezinformačního narativu o tajných vojenských laboratořích v zemích Východního partnerství a v čínských státních médiích

Tajné americké laboratoře mohly vyvolat choleru na Ukrajině

Americké biolaboratoře v Arménii jsou epicentrem šíření COVID 19 v regionu

Gruzie a laboratoř v Lugaru úmyslně infikují jihooseťany COVID 19

Xinhua: Čína urguje vyjádření USA k mezinárodním obavám z jejich bio laboratoří

Global TImes: 10 otázek na které musí USA nabídnout jasné odpovědi

Prokremelské dezinformační zprávy o COVID 19 v regionu Východního partnerství, které se zaměřují na WHO, pomoc EU východním partnerům a NATO

WHO se může být zapletena v tajném plánu na snížení populace

Coronavirus předešel smrtícímu útoku NATO na Bělorusko

Pomoc EU Moldávii nebude využita na penze a zdravotnictví, ale pro nevládní organizace

Příklady prokremelských dezinformací zaměřených na mezinárodní publikum

USA a některé západní země nedovolují evropským zemím obrátit se na Rusko o pomoc

EU a USA přihlížely bez pomoci Itálii

Solidarita EU v praxi selhala, Itálii v nouzi pomohlo pouze Rusko, Čína a Kuba 

Aktualizace: Platformy sociálních médií  

Opatření přijatá platformami

Twitter ohlásil, že za účelem sledování dezinformací a neúmyslně nepravdivých informací, poskytne výzkumníkům v reálném čase přístup k datovým tokům „desítek milionů veřejných Tweetů o COVID 19“. Twitter prohlásil, že každý vývojář nebo výzkumník se schváleným účtem Twitter vývojář, se může ucházet o tento přístup, pokud splní určitá kritéria a data budou použita pro „veřejné dobro“. Twitter uvedl, že ještě nikdy dříve neposkytl přístup k plnému toku u určitého tématu. Nadto Twitter ohlásil, že taktéž nově zavádí „nové štítky a varovné zprávy, které poskytnou další kontext a informace u některých Tweetů, obsahujících sporné nebo zavádějící informace o COVID 19“.

Facebook oznámil v jejich dokumentu Duben 202O Koordinovaná zpráva o neautentickém chování, že v dubnu zrušili 8 sítí kvůli neautentickému chování. Šest z nich (v USA, Gruzii, Myanmaru a Mauritánii) cílilo na domácí publikum. Další dvě byly odstraněny kvůli cizímu vměšování, jedna z nich vysílala z Ruska a jedna z Iránu. Facebook odstranil mnoho příspěvků zdrojů „News Front“ a „South Front“ (sledovaných více než 270 tisíci uživatelů) kvůli koordinovanému neautentickému chování na účet zahraniční entity. Před zásahem Facebooku, EuvsDesinfo odhalilo tyto zdroje jako šiřitele prokremelských dezinformací v několika oblastech, včetně konspiračních teorií o pandemii COVID 19, očkování a globální reakce. Podle Facebooku, koordinované neautentické aktivity mají původ v Rusku, v oblastech neovládaných vládou – region Donbas a Krymu. „News front“ byla již dříve spojována s Ruskou bezpečnostní službou (viz reportáže DFR Lab a Zeit).

Ukázka dezinformací a konspiračních teorií šířených News Front a South Front:

Očkování neléčí. Jejich výroba je součástí agendy Nového světového řádu.

Očkování proti COVID 19 povede ke všeobecné dominanci temného vnitřního státu (deep dark State).

Velké farmaceutické společnosti opomíjí úspěšnou léčbu COVID 19 vitamínem C v Číně.

Poynterova aliance faktů o koronaviru zjistila od února přes 5000 ověřených faktů o COVID 19, což představuje významnou zátěž. Facebook podal zprávu, že varováním označil asi 50 milionů textů vztahujících se ke COVID 19 jen na své platformě, tato varování vycházejí z přibližně 7500 článků jejich nezávislých partnerů ověřujících fakta.

Platformy se stále mohou být zneužity jako nástroje pro virální rozšiřování nepravdivých informací a konspiračních teorií, Začátkem května, se například nebývalou rychlostí šířil internetem pseudo dokument obsahující četná nepravdivá, zavádějící a škodlivá tvrzení. Nejdříve byl nahrán na Youtube a propagován konspiračními skupinami na Facebooku, získal miliony zhlédnutí za několik málo dní. Youtube a Facebook odstranili „Pandemickou“ scénu, s odůvodněním, že šíří nepřesné informace o COVID 19, které mohou poškozovat veřejnost. Avšak video nadále kolovalo, nebo je uživatelé nadále sdíleli. To ukázalo, že jsou potřeba další a pokračující snahy platforem nad rámec Kodexu praxe a tak jak byly nastíněno v předchozím vydání této zprávy.

Nezávislý výzkum na platformách sociálních médií

Na Twitteru a Facebooku  odhalil Bellingcat pokračující informační operaci využívající sít botů tvořenou novými a ukradenými účty. Tato skupina prosazuje témata podporující čínskou vládu a kritizující její odpůrce y řad populárních osobností a protestujících. Billingcat tvrdí, že „obsah účtů koreluje s předchozími zjištěními Twitteru a dalších entit, o se státem spojených informačních operacích provozovaných z Čínské lidové republiky.

Laboratoř Citizen Lab na Univerzitě v Torontu , která dříve zkoumala rozsáhlou COVID 19 cenzuru na čínským mediálních platformíách, odhalila, že komunikace mezi mezinárodními uživateli WeChat – nejpopulárnějšího sociálního média v Číně a v třetím světě – je podrobena dohledu, o kterém se dříve domnívali, že je vyhrazen pouze účtům pocházejícím z Číny. Dokumenty a obrázky předávané mezi účty registrovanými mimo Čínu jsou monitorovány, zda jejich obsah není pro Čínu politicky citlivý a následně využíván k nenápadnému proškolování čínského online cenzorského systému WeChatu.  Již dříve bylo zjištěno že všichni uživatelé, kteří svůj učet na WeChat registrovali s čínským telefonním číslem jsou podřízeni režimu čínské online cenzury, ať jsou kdekoliv na světě, a to i tehdy když později změnili svůj účet na nečínské telefonní číslo. Tento export čínské cenzury vyvolal otázku jeho politické role v jiných zemích.

Australský institut strategické politiky informoval o růstu významu a dopadu čínských nestátních aktérů na platformy západních sociálních médií. Během března a dubna „volně koordinované pročínské kampaně trolů na Twitteru obtěžovaly západní mediální zdroje, falešní tchajwanští uživatelé ve snaze podkopat Tchajwanskou pozici ve Světové zdravotnické organizaci, rozšiřovali falešné informace o epidemii  COVID 19, a přidali se k již existujícím neautentickým kampaním na sociálních médiích“.

Data od Hamilton, informačního panelu Aliance pro zajištění demokracie,  ukazuje, že narostl počet postů čínských představitelů na Twitteru – z necelých 4000 v prosinci 2019 na 17000 Tweetů v dubnu 2020, přičemž krize kolem COVID 19 začala počátkem roku 2020. Twitter je v Číně zablokován. Aliance také zjistila, že zprávy čínských státních médií, vlády a diplomatů týkající se COVID 19 zveřejněné na Twitteru koncem dubna a začátkem května útočily na Spojené státy ohledně jejich zvládání pandemie COVID 19, obviňovaly Washington z šířené konspiračních teorií a zobrazovaly Čínu jako oběť Západu při hledání obětního beránka. Nadto měly za cíl zpochybnit původ viru z Číny a ukázat čínskou podporu mnohostranným snahám o boj se šířením nákazy. Další zprávy signalizovaly návrat Číny k normálu, zatímco zvýrazňovaly negativní dopady viru uvnitř Spojených států.

Svoboda médií

Od poloviny března 2020 hlídací psi médií poukazovali na mnoho případů, kdy vlády využily koronavirovou krizi k omezení svobody médií, a to v zemích východního partnerství a v Rusku, na západním Balkáně a v jižním sousedství. Napříč celými oblastmi, se média potýkají s omezeními přístupu k veřejným informacím a s cenzurou. Novináři a blogeři čelí hrozbám, obtěžování a fyzickému násilí. A nejen to, ekonomický propad přinesl další finanční zkoušku pro mediální sektor, jimž nyní postižený snížením zisků z inzerce. To představuje riziko pro politickou a ekonomickou neutralitu médií, a zvyšuje jejich zranitelnost vůči vnějším vlivům. Mnoho institucí, včetně Amnesty international, Reportérů bez hranic a Mezinárodní federace novinářů, volá po větším respektu ke svobodě médií a po nouzové finanční pomoci nezávislým médiím v časech COVID 19.

İfade Özgürlüğü Derneği (Asociace svobody projevu, organizace zabývající se výzkumným projektem o cenzuře, akademické svobodě a uměleckého projevu) 3. května uvedla, že od května 2020 bylo v Turecku zablokováno 415,000 webových stránek a 140,000 URL adres, od počátku pandemie sleduje „plynulý vzestup cenzury internetu“. Stejně tak bylo zablokováno 42000 Tweetů, 7,200 Twitterových učtů, 12450 videí na Youtube a 6,500 příspěvků na Facebooku,

Na základě pokynu Ruské vlády byl odstraněn článek monitorující situaci ohledně COVID 19 v Čečně zveřejněný v listu Nová Gazeta, novinářka Elena Milashina byla vystavena fyzickým útokům a výhružkám. Později Ruské úřady povolily Nové Gazetě uveřejnit cenzurovanou verzi článku – jehož části byly nahrazeny černými čtverci.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí obvinilo listy New York Times a  Financial Times z vytváření protiruských nařčení, když chybně prezentovaly statistiky o nových nakažených COVID 19. Podle ministerstva noviny „učinily politicky motivovaný pokus odvést pozornost od domácích obtíží k dalšímu senzačnímu případu protiruské fake-news“. Ministerstvo uvedlo, že zašle dopisy redakčním radám New York Times a Financial Times kvůli tvrzení, že Rusko podhodnocuje a neúplně informuje o počtu zesnulých na COVID 19, a bude požadovat uveřejnění ruskými úřady vypracovaného popření těchto tvrzení. Ministerstvo také bude kontaktovat představitele OBSE pro svobodu médií a generálního ředitele UNESCO, a uvědomí sekretariát OSN. Podle zpráv to může vést až k odebrání akreditací novinářům těchto médií v Rusku, když mluvčí ministerstva Maria Zakharová uvedla, že „další kroky budou záviset na tom, zda uveřejnění odvolání“.

V Číně média signalizují posilování potlačování informací o zvládání epidemie COVID 19. Stále intenzivnější posilování cenzury internetu už překračuje pouhé blokování a mazání nežádoucích informací z online platforem a zahrnuje také zastrašování, zadržování a další represe bezpečnostních úředníků vůči uživatelům internetu v reálném světě.

Co se týče domácích čínských médií, Reportéři bez hranic uvedli, že „Peking využil krizi k ještě silnějšímu utažení kontroly médií, zákazu zveřejnění jakýchkoliv zpráv zpochybňujících způsob vypořádání se s krizí. To je usnadněno tím, že státní a soukromě vlastněné mediální organizace jsou velmi přísně kontrolovány komunistickou stranou“. V žebříčku Reportérů bez hranic 2020 – Index svobody světových médií se Čína umístila na 177 místě ze 180 zemí.

Za posledních 12 měsíců bylo vyloučeno nebo přinuceno opustit Čínu 19 zahraničních novinářů, většina z nich během pandemie COVID 19. V případě tří reportérů deníku Wall street Journal, byla reportáž spojená s COVID 19 vzata jako ospravedlnění jejich vyloučení čínskými úředníky. Restrikce uvalené na zahraniční korespondenty omezují dostupnost nezávislých informací potenciálně užitečných pro porozumění a hodnocení opatření přijímaných ke zkrocení viru v první těžce postižené zemi, Vyhošťování zahraničních novinářů je však dlouhodobým problémem přesahujícím krizi kolem COVID 19. Výroční průzkum Klubu zahraničních korespondentů v Číně za rok 2019 mimo jiné zjistil, že čínské úřady s rostoucí tendencí používají hrozbu vyhoštěním a zamítnutí žádosti o vízum jako odvetu a varování proti kritickým zahraničním reportážím, předvolávají si novináře před úředníky a obtěžují čínské občany spolupracující se zahraničním tiskem. 

Zdroj: EUvsDisinfo