Co jsou pro ukrajinského turistu nové možnosti a otevřená Evropa, to je pro novináře z televizního a rozhlasového kanálu Zvezda (spojeného s ruským ministerstvem obrany) „shovívavost Evropy“, „naviják pro důvěřivé Ukrajince“, „okno do prázdna“. StopFake zanalyzoval tzv. „speciální reportáž Zvezdy“, věnovanou bezvízovému styku mezi Ukrajinou a Evropskou unií, a zjistil, že dokumentární film s názvem „Ukrajinský bezvízový režim. Okno do prázdna“ je plný manipulací, dezinformací a zveličelých prohlášení.

 

Snímek z webu tvzvezda.ru

 

Zatímco Ukrajinci získávají biometrické pasy a plánují nové cesty, ruští novináři se snaží najít jakékoli minusy bezvízového režimu a dokázat, že bezvízový režim je „okno do prázdna“. Propagandistický film, který Zvezda pojmenovala jako „speciální reportáž“, je doprovázen zneklidňující hudbou, která posiluje efekt slov pronášených hlasatelem. Jako odborníci vystupují v reportáži bývalý ukrajinský moderátor Jurij Kot, který utekl do Moskvy, jenž po Euromajdanu uprchl do Moskvy, a také Volodymyr Olejnyk bývalý člen Strany regionů, ruský spisovatel Anatolij Vasserman, politolog Alexandr Ochrimenko, jehož prohlášení StopFake již analyzoval, dále se ve filmu objevují rozhovory s lidmi z ulice.

 

Snímek z webu iom.org.ua

 

Jednou ze základních tezí, která nejčastěji zaznívá ve filmu, je ta, že Ukrajinci se chybně domnívají, že bezvízový režim znamená možnost pracovat v Evropské unii. Podle názoru Zvezdy čeká ty Ukrajince, kteří přesto pojednou do Evropy za výdělkem, pouze „nelegální práce, mizivá mzda, sociální nezajištěnost, bezpráví a neustálá hrozba, že budou deportováni“ (na videu od 08:36). Na základě jednoho rozhovoru s jistou ženou z ulice a citátu ukrajinského politika Hennadije Balašova, vytrženého z kontextu, prohlašují autoři filmu, že „mnozí Kyjevané se mylně domnívají, že pracovat v EU s turistickým vízem je možné“ (na videu od 5:50).

Film dokonce tvrdí, že právě toto je záměr Evropy, která nyní realizuje to, co byl podle slov zmiňovaného Volodymyra Olejnyka „Hitlerův sen“. „Levná pracovní síla. Moje matka byla během války násilně převezena do Německa. A nyní na Ukrajině vytvořili takové podmínky, aby Ukrajinci skrze bezvízový režim jezdili tam a nechávali se nelegálně zaměstnávat,“ prohlašuje bývalý člen ukrajinské Strany regionů (na videu od 10:45) a dodává, že kvůli bezvízovému režimu Ukrajina ztratí 4-5 milionů pracovníků, které zemi ponechají všanc svému osudu, opustí své rodiče, staré lidi“ (na videu od 11:42).

Evropská unie nikdy netvrdila, že bezvízový režim poskytne Ukrajincům právo v ní pracovat. StopFake již nejednou tuto informaci, šířenou ruskými médii, uváděl na pravou míru. Informace, že Ukrajinci po zavedení bezvízového režimu začnou masově opouštět Ukrajinu je také velmi zveličená. Podle údajů Státní pohraniční služby Ukrajiny byl přeshraniční pohyb v roce 2013 dokonce větší, než v roce 2014 a 2015. Podle údajů Eurostatu v roce 2014 činil počet vydaných povolení k pobytu v EU 865 tisíc, v roce 2015 pak kolem milionu.

Snímek z webu frontex.europa.eu

Organizace Evropa bez bariér také zanalyzovala a vyhodnotila neřízenou a nucenou migraci na Ukrajině před zavedením vízového režimu. Podle jejich údajů bylo „v roce 2016 zaznamenáno 27 tisíc ukrajinských občanů s neregulovaným statusem, což je značně méně než množství osob, které používali legální způsoby migrace“. Jako možné budoucí důsledky Evropa bez bariér uvádí možný nárůst počtu výjezdů a spolu s ním také „lze očekávat jistý nárůst množství zamítnutých vstupů na vnějších hranicích zemí EU“, stejně jako množství migrantů „s neregulovaným statusem zadržených v EU“. Podle údajů agentury Frontex se Ukrajinci nachází v top 10 národností, jejichž příslušníkům je nejčastěji zamítnut vstup na území Evropské unie a množství těch, kterým byl vstup odepřen, se každoročně zvyšuje.

 

Snímek z webu ratinggroup.ua

 

Druhá teze filmu ruského kanálu Zvezda zní, že „všichni odjedou“. Například podle novináře Jurije Kota chce více než 60 %, přesněji 62 % mládeže z Ukrajiny odejít“ (na videu v čase 04:48). Kot prohlašuje, že tyto údaje čerpá z Kyjevského institutu sociálních studií. Na Ukrajině ale existuje pouze Ukrajinský institut sociálních studií, ten ale žádné podobné průzkumy v poslední době neprováděl. Jurij Kot má nejspíš na mysli údaje společnosti Research & Branding Group, která podobné statistické údaje poskytuje. Zakladatelem společnosti je Jevhen Kopaťko, který stejně jako Kot uprchl po Euromajdanu do Ruska. V dubnu 2017 získal Kopaťko prostřednictvím dekretu prezidenta Putina občanství Ruské federace. Mimochodem, bývalý prezident Sociologické asociace Ukrajiny Vladimir Volovič napsal otevřený dopis, ve kterém hovoří o tom, že Kopaťko diskreditoval ukrajinskou sociologii.

Jiný průzkum, uskutečněný v září 2016 sociologickou společností Rating, uvádí odlišná data. Z nich vyplývá, že 30 % dotázaných Ukrajinců by spíše chtělo odejít do zahraničí na trvalý pobyt. (téměř 65 % by spíše nechtělo), 40 % by chtělo v zahraničí pracovat.

 

Snímek z webu passport.org.ua

 

Ti, kteří mají podle kanálu Zvezda v úmyslu „utéct“ z Ukrajiny, se ve skutečnosti potýkají s jinými problémy – například s nemožností získat biometrický pas. „V prvních dnech svého fungování registroval server, na kterém si bylo možné vyřídit kýženou knížečku s národním symbolem trojzubce na obálce, ovšem pouze nového typu, až 10 000 dokumentů denně, načež se zhroutil. A je stále mimo provoz. „Ukrajinské informační technologie vízovou horečku nevydržely,“ prohlašují ruští novináři (na videu od 05:52).

Ve skutečnosti bylo vyřizování a vydávání biometrických pasů pouze dočasně pozastaveno na počátku dubna 2017 kvůli vyšetřování  Ukrajinské bezpečnostní služby. Stránka fungovala s problémy několik dní, nicméně v současnosti web i centrum administrativních služeb ve vydávání biometrických pasů pokračují.

 

Snímek z webu @MrMaster320

 

Zajímavý ve filmu je rovněž použitý videomateriál, který má také vytvářet určitý psychologický efekt. Při zmínkách o zástupech lidí toužících opustit zemi s pomocí bezvízového režimu ukazuje Zvezda záběry obrovské fronty na ukrajinsko-polské hranici. Záběry, které se ve filmu objeví celkem třikrát, pocházejí z videa, které se na internetu objevilo již v roce 2014 a bylo natočeno na hraničním přechodu Šegini – Medyka. Existuje ale také video, které ukazuje přechod přes stejné kontrolní stanoviště trvající pouze 20 minut, fronta nebyla nijak dlouhá.

Jiné video zachycuje potyčku na kontrolním stanovišti a je doprovázeno slovy: Ještě nedávno byly jejich pokusy vyjet za prací například do Evropy, například do Polska, provázeny bojůvkami s evropskými pohraničníky“ (na videu od 01:52). Ve skutečnosti je ale na videu perou ti, kteří stáli ve frontě na checkpointu Shegini (ukrajinský pohraniční přechod), s pracovníky SBU, kteří tamtéž vedli vyšetřování.

V reportáži dotyčného kanálu také neopomněli připomenout, že Ukrajina je země chudá a zkorumpovaná. „Zavedení bezvízového režimu se zvláštním způsobem kryje s dalším úspěchem prezidenta Porošenka. Země se umístila na první příčce žebříčku nejzkorumpovanějších zemí a předběhla tak dokonce Kosovo a Albánii. Po 3 letech od Majdanu klesl HDP Ukrajiny o 60 %. Export se snížil dvakrát a co se týče životní úrovně, je na tom Ukrajina podobně jako republika Kongo či Laos (na videu od 07:05).

 

 

Snímek ze stopfake.org

 

StopFake již podobné dezinformace vyvracel. Ruská média je využívají jako propagandu nevýhodnosti spolupráce Ukrajiny a Evropské unie a jako důkazy neefektivity současné ukrajinské vlády. Mimo jiné se ve filmu uvádí, že „důležitým prvkem evropské integrace je postupné skoupení půdy a podniků za pakatel“ (na videu od 11:58). V této chvíli na Ukrajině platí moratorium na prodej půdy. Provedení pozemkové reformy je jednou z podmínek pro to, aby Kyjev mohl získat další tranše od Mezinárodního měnového fondu, nikoli ovšem podmínkou evropské integrace. Pravdivé není ani další prohlášení ve filmu, které tvrdí, že kvůli bezvízovému režimu „Ukrajina vyplnila všech 144 požadavků EU, včetně prudkého navýšení tarifů bytového a komunálního hospodářství“ (na videu od 00:37).  Reforma bytového a komunálního hospodářství totiž také patří mezi podmínky pro udělení další tranše MMF, a nikoli mezi podmínky evropské integrace.

 

Snímek @MrMaster320

 

Jak lze vidět, „speciální reportáž“ Zvezdy je plná neopodstatněných zveličení, jako „po náplavě ukrajinských migrantů bude Evropě problém se syrskými uprchlíky připadat jako úplná pohádka“, „s velkým počtem Ukrajinců se do Evropy dostává i ukrajinská mafie“, „ultrapraví nacionalisté s pochodněmi se v Evropě jistě budou snažit zavést své vlastní pořádky“

Závěr dokumentu dává skutečně pochopit cíl této reportáže. Zvezda se snaží divákovi vysvětlit „na co je Evropské unii Ukrajina“ a jmenuje řadu důvodů („úrodná půda, kterou Západ tak potřebuje. Zadruhé, levná pracovní síla. Zatřetí, je to potenciální skládka chemických odpadů od škodlivých závodů, kterých se Evropané rádi zbaví“ (na videu od 19:00). „Ve skutečnosti je ale bezvízový režim součástí velkého geopolitického plánu Západu, bezvízová alternativa se ukázala být jen další lstí, dalším článkem v řetězci plném zklamání. Evropa je schopná všeho, jen aby se dostala do blízkosti ruských hranic“. Po zhlédnutí tohoto dokumentu kanálu Zvezda, se ovšem nelze ubránit myšlence, že ruští novináři jsou také schopní všeho.