Autor: Michal Lebduška, Asociace pro mezinárodní otázky

Jak bylo ukázáno v první části analýzy, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku sice na institucionální úrovni cíleně nešíří ruské dezinformace a propagandu, ale zároveň je jednoznačně napojená na Rusko. V rámci toho přejímá i některé ruské narativy, a to především v otázce vzniku a uznání Pravoslavné církve Ukrajiny (PCU), která získala v lednu 2019 od konstantinopolského patriarchy Bartoloměje I. autokefalitu (nezávislost). Druhá část analýzy bude zaměřena na to, nakolik případně šíří ruské narativy a dezinformace konkrétní představitelé české pravoslavné církve a na ní napojené osoby.

K nejvýznamnějším aktérům šířícím ruské narativy patří Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska, ve kterém se sdružují někteří představitelé ruské menšiny žijící v České republice. Samotný svaz sice není součástí pravoslavné církve, ale je na ní napojený skrze různé osobní vazby a pořádání společných akcí, jak již bylo předestřeno v první části této analýzy.

Jednou z akcí, které tato organizace pořádá, je takzvaný Nesmrtelný pluk (obr. 1). Jedná se o v poslední době populární pochod u příležitosti oslav 9. května s cílem připomínat oběti Velké vlastenecké války, který se v Rusku poprvé konal v roce 2012. Pražský pochod pokrývala mimo jiné internetová televize Raptor TV, která je spojena se známým dezinformátorem Žarko Jovanovičem. Její video bylo sdíleno na oficiálním facebookovém profilu Všekozáckého svazu (obr. 2). V souvislosti s Nesmrtelným plukem se na facebookovém profilu manželky kozáckého Atamana Ireny Dzjubové, která se také v organizaci angažuje, objevilo krátké video s rozhovorem, v němž označuje protestující proti Nesmrtelnému pluku za osoby, které neznají historii (nebo je to nenaučili), a kteří přišli vyjádřit cizí názor možná i za peníze. Kromě toho Irena Dzjubová sdílí v souvislosti s touto akcí text z ruského portálu Sputnik (obr 13). Mezi stránkami, které Drzjubová na facebooku sleduje, patří mimo jiné již zmíněný Žarko Jovanovič, Raptor TV, Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) a Aliance národních sil, což je politické hnutí prosazující vystoupení z EU a NATO, jehož kandidátku vedl v loňských volbách do Evropského parlamentu dezinformátor Jiří Černohorský.

Další postavou spojenou s Všekozáckým svazem je pravoslavný kněz Miroslav Vachata, který působí v Krupce a pochází původně z Ukrajiny. Ten na svém profilu sdílí již zmíněnou Raptor TV (obr. 4) či odkaz na akci motorkářského klubu Noční vlci (obr. 5; více o propojení Všekozáckého svazu a Nočních vlků např. zde),  k starším událostem kolem anexe Krymu a války v Donbasu komentáře Alexandra Barabanova (obr. 6) nebo Petra Hájka (obr. 7). Zároveň píše o své účasti na jízdě Nočních vlků (obr. 8) a sdílí odkazy na videa a články pojednávající o „ukrajinském nacismu“, „ukrajinských fašistech“ či „kárné operaci SBU“ (Služba bezpečnosti Ukrajiny, pozn. red.) na Donbasu (obr. 9, 10 a 11). Mezi sledovanými stránkami pak lze nalézt Raptor TV, TASS, skupinu „USA v ČR/SR necheme“ či „STOP americké okupaci“.

Mezi dalšími představiteli církve patří k nejproblematičtějším bývalý pražský arcibiskup Jáchym (Roman Hrdý), který je v současnosti titulárním berounským arcibiskupem a kněz Serafím Tomeček z Hodonína. Právě arcibiskup Jáchym se zřejmě nejaktivněji věnuje ukrajinské otázce a roztržce Moskvy s Konstantinopolí. Na svém profilu pravidelně sdílel komentáře představitelů světových pravoslavných církví, kteří ukrajinskou autokefalitu odmítají (jako příklad obr. 12–16), z nichž v jednom cituje srbské biskupy, podle kterých situaci na Ukrajině způsobili „posedlí šovinističtí rusofobové vedení zkorumpovanými politiky za asistence uniatů a, naneštěstí, za nezákonné spoluúčasti Konstantinopolského patriarchátu“ (obr. 17).

Kromě toho arcibiskup zpochybňuje i samotné kněžství nového kyjevského metropolity Epifanije (obr. 18 a 19). Dále lze na jeho profilu najít obrázek s fotografiemi ze separatistického shromáždění v Sevastopolu a kyjevského Majdanu nadepsaný slovy „Sevastopol – agresivní separatisté“ a „Kyjev – mírní protestující“ doplněný o komentář o „dvojích standardech“ (obr. 20) či komentář sugerující, že Ukrajinci jsou součástí ruského národa (obr. 21).  Nechybí ani článek z webu Petra Hájka protiproud.cz (obr. 22), text kritizující intervenci NATO v Kosovu (obr. 23), příspěvek k ruskému dni vítězství (obr. 24) nebo novinový rozhovor z března 2014, ve kterém kritizuje Západ a opakuje ruské narativy mimo jiné o jednotě ruského, běloruského a ukrajinského národa (obr. 25).

Kromě toho také na svém profilu sdílel odkaz na článek o Ukrajině, který byl publikovaný na slovenském webu Svet kresťanstva ve kterém se mimo jiné v souvislosti s Majdanem píše o „krvavém převratu“ či mediální „nevraživosti vůči pravoslavnému křesťanství a všemu ruskému“. Anexe Krymu je v textu doplněná slovem „takzvaná“ a k zřízení nové církve prý podle článku došlo „z donucení státní moci“. Není bez zajímavosti, že arcibiskup Jáchym také sdílí příspěvky Aliance pro rodinu a účastní se takzvaného Pochodu pro život, který je každoročně pořádán ve stejném termínu jako Prague Pride. Mezi stránkami, které sleduje, lze najít mimo jiné politickou stranu Trikolóra, Václava Klause mladšího, Institut Václava Klause, Jiřího Ovčáčka, ruské informační agentury RIA Novosti a TASS, Sputnik, jednu z hlavních postav anexe Krymu Natalii Poklonskou a stránky Kosovo je Srbsko či Evropská fronta solidarity pro Kosovo. Dále je arcibiskup členem facebookové skupiny „S láskou o Rusku“ (obr. 26), která sdílí (podobně jako její zakladatel na svém profilu) příspěvky z televize Russia Today, portálů Sputnik, Breitbart a jiných. Kromě toho se v ní objevují sdílené projevy Putina, příspěvky o „antidopingové kampani proti Rusku“ či antiamerická rétorika. Nepřekvapí, že jedním ze členů skupiny je i bývalý poslanec a senátor Jiří Vyvadil. Podobný obsah, byť ne vždy tak rétoricky vyhrocený, je sdílen nejen na osobním, ale i oficiálním profilu arcibiskupa.

Protiukrajinský obsah, dezinformace a ruská propaganda se velmi často objevují i na facebookovém profilu kněze Serafíma Tomečka. Mezi sdílené příspěvky patří obsah z ruské televize Rossija 1, zpravodajské agentury RIA Novosti, Parlamentních listů, slovenského dezinformačního webu Hlavné správy (obr. 27) či protiproudu (obr. 28). Nechybí ani odkaz na video o „fašistovi Banderovi“ doplněné obrázkem Angely Merkel (obr. 29), film Uloupené Kosovo (obr. 30) či antisemitský obsah (obr. 31, 32 a 33). Konstantinopol Tomeček opakovaně obviňuje z fašismu (obr. 34 a 35) a sugeruje, že Kontantinopolskému patriarchátu jde v konfliktu ohledně ukrajinské církve pouze o majetek (obr. 36 a 37).  Mezi jím sledované facebooké stránky patří Všekozácký svaz, ukrajinské noviny Vesti, které jsou na Ukrajině kritizované za šíření ruské propagandy, stránka Vladimira Putina či stránka Rusko – info, která zaujme profilovou fotkou se svatojiřskou stuhou a sdílením příspěvků dezinformátora Petra Králíčka. K jiným knězům, u kterých se podobný obsah v menší míře objevuje, patří například Jan Týmal z Jindřichova Hradce, který na facebooku sleduje Sputnik a stránku Eurasia24. Hojně sdílený byl také příspěvek kněze Antonije Drdy, který měl manipulativním způsobem sugerovat, že UPC MP má na Ukrajině mnohem větší podporu než PCU (obr. 38).

Vůbec nejbizarnějším úkazem na českém pravoslavném internetu je ale web farnosti v Teplicích a na ní navázaný Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny, v jehož čele stojí bývalý pravoslavný kněz Evžen Freimann, jenž byl po útocích na českou pravoslavnou církev zbaven kněžství. Aktivitám řádu se v minulosti věnoval mimo jiné portál Hlídací pes a od jeho publikace se toho příliš nezměnilo. Na webu teplické farnosti i samotného řádu je stále celá řada odkazů na dezinformační web Info Kurýr (dříve Teplický Kurýr). Paradoxem je, že ačkoliv tento portál publikuje vesměs antiunijní, antiamerický, antisemitský a proruský obsah, tak se teplická farnost kvůli roztržce s vedením české pravoslavné církve hlásí k PCU. Na řád jsou přímo nebo zprostředkovaně navázáni lidé jako Aleš Řebíček, Jaroslav Doubrava, Jaroslav Foldyna, Josef Skála či Jaroslav Vodička. Tato činnost mimochodem nebrání tomu, aby se na facebookovém profilu emeritního pražského metropolity Kryštofa objevila fotka s Alešem Řebíčkem (obr. 39).

Závěrem je vhodné opět zdůraznit, že česká pravoslavná církev jako celek není prvoplánovitě šiřitelem dezinformací a ruské propagandy. Většina analyzovaných webů a facebookových profilů spojených s pravoslavnou církví se omezuje na náboženský a oficiální obsah. Velká část církve včetně pražského metropolity Michala má nicméně minimálně skrze náboženskou a kulturní sféru k Rusku blízko (například přes napojení na Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska a RSVK) a u některých církevních představitelů je zcela evidentní tendence k přebírání ruských narativů. Vyloženě dezinformační a propagandistický obsah je doménou spíše osobních profilů jednotlivých církevních představitelů či organizací (a lidem na ně napojených), které mají k pravoslaví blízko.

Jednoznačně nejproblematičtějším je v tomto směru bývalý pražský arcibiskup a současný titulární berounský arcibiskup Jáchym a hodonínský kněz Serafím Tomeček, u kterého se objevuje i konspirační a antisemitský obsah. Kapitolou sama pro sebe je činnost teplické farnosti a na ní napojeného Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, které se ale formálně k české pravoslavné církvi nehlásí. Zároveň je ale také nutno poznamenat, že se na pravoslavných stránkách a profilech ojediněle objevují i zcela jiné materiály. Například na facebookovém profilu šumperské pravoslavné farnosti byl sdílen příspěvek organizace Paměť národa týkající se 30. výročí Sametové revoluce (obr. 40) a tamní biskup Izaiáš se také přihlásil k setkání s Konstantinopolským patriarchou Bartolomějem, který se účastnil loňské konference Forum 2000 (obr. 41). Podobně se občas objevuje i obsah spojený s PCU, když například na profilu pravoslavné farnosti v Mladé Boleslavi byly sdíleny fotografie z kyjevského chrámu svatého Michala, který je hlavním sídlem PCU (obr. 42). Proruský obsah, ruské narativy a dezinformace ale bohužel nad podobnými příspěvky výrazně převažují.