Russia Today trvale očerňuje image Spojených států. V nedávné době k této kampani opět využila narativu ohledně destabilizace Černého moře. Na podporu této falešné informace byla použita oficiální zpráva výzkumného centru RAND, ta však obsahuje zcela opačnou informaci. Podle zprávy to je právě Ruská federace, kdo destabilizuje region za použití vojenského vybavení vůči sousedním zemím v regionu. Od roku 2008 se tak stalo dokonce čtyřikrát. Podle této zprávy Rusko taktéž využívá informační, ekonomické, energetické a jiné nástroje na podporu svého cíle tj. vytvoření v Černém a Azovského moři své předsunuté pozice. Z této dezinformace je patrná snaha zdiskreditovat analýzu, a zároveň potřeba podpořit starý narativ o „americkém rozpínavém vlivu“.

Výzkumná organizace RAND zveřejnila zprávu s názvem: „Rusko, NATO a bezpečnostní strategie pro oblast Černého moře“, ve které analyzovala ruské nástroje vlivu v tomto regionu, vojenský vývoj, ruskou strategii a na základě těchto údajů vydala doporučení na obranu zájmů zemí v černomořské oblasti. Jedním z hlavních závěrů zprávy je, že si Rusko klade za cíl obnovit vliv a kontrolu v této oblasti. “Tento region prožil dvě desetiletí konfliktů ještě předtím, než Moskva v roce 2014 nelegálně anektovala Krym. Rusko od roku 2008 použilo vojenské síly proti jiným zemím v regionu rovnou čtyřikrát,” uvádí se přímo ve zprávě.

Zpráva předložila několik doporučení. Patří mezi ně například: integrovat strategickou komunikaci, podpořit boj proti kybernetickým a hybridním hrozbám, vytvořit a udržovat spolehlivý a udržitelný vojensky odstrašující systém, nasadit pokročilé systémy protivzdušné obrany a pobřežní obrany v Rumunsku a Bulharsku či podpora regionální spolupráce.

materiálu publikovaném Russia Today se samozvaní „odborníci“ snaží čtenáře přesvědčit, že RAND usiluje publikací této zprávy o zmanipulování veřejného mínění, aby očernil Rusko v očích veřejnosti, a to tím, že je přesvědčí, že „Rusko vede hybridní válku nebo používá adaptivní strategii“. Ruští mediální „odborníci“ se snaží své obecenstvo přesvědčit, že ve skutečnosti je vše naopak – „je v zájmu Ruska, zajistit stabilitu a prosperitu černomořského regionu“, zatímco „akce USA a NATO jsou provokativní povahy“.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Russia Today

Snímek webu rand.org