Ruská a prokremelská média informovala, že na Ukrajině budou prostředky z fondu pro boj s koronavirem přerozděleny na vlasteneckou kinematografii. Jedná se o změny ve státním rozpočtu na rok 2020, které nedávno přijala Nejvyšší rada. Ve skutečnosti však byly vyčleněny pouze peníze na loňské závazky v oblasti vlastenecké kinematografie, naopak na boj s koronavirem bylo vyčleněno 64,7 miliard hřiven. Další částky budou také vyčleněny na příplatky zdravotnickému personálu, do rezervního fondu a na jednorázové bonusy k důchodům.

Média se v této zprávě odvolávají na kanál ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka na sociální síti Telegram. Poslanec zde píše, že Fond pro boj s koronavirem přijde o 30,7 miliard hřiven.

„Kromě toho bude 150 miliónů hřiven přidáno Ukrajinskému kulturnímu fondu a 50 milionů hřiven na vlastenecké filmy,“ píše web Ukraina.ru

Snímek @Hončarenko

Oleksij Hončarenko, poslanec za politickou stranu Evropská solidarita, na svém kanálu na Telegramu skutečně diskutoval o nových změnách v rozpočtu, napsal však následující: z peněz, jež byly odebrány Fondu pro boj s koronavirem (30,7 miliard) „je 15,8 miliard hřiven vyčleněno přímo pro Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny a 10,6 miliard pro Ministerstvo sociální politiky na důchody“. Pokud jde o peníze na kulturu, vzdělání, vědu a sport, Hončarenko píše, že jsou vraceny, a nikoli přidělovány nové. V jiném blogovém příspěvku upřesňuje, že ne všechny peníze byly vráceny, včetně peněz na vlastenecké filmy.

Ukrajinské ministerstvo financí skutečně plánovalo snížení výdajů v rozpočtu, konkrétně zmenšit výdaje na veškerou činnost spadající pod ministerstvo kultury. Rozpočet na kulturu byl skutečně seškrtán, nicméně ne v té míře, v jaké bylo plánováno původně. Na vlastenecké filmy například mělo být financování zastaveno úplně, nakonec však bylo ponecháno 50 milionů hřiven. Tato částka však není určena novým filmům, nýbrž na pokrytí závazků ze smluv z loňského roku.

Prozatímní ministryně kultury a informační politiky Svitlana Fomenko ve vysílání Radia Kultura vysvětlila, že vyčleněné peníze na záchranu kulturní sféry stačí. Ohledně financování vlastenecké kinematografie odpověděla: „Před třemi týdny jsme měli návrh na likvidaci tohoto rozpočtového programu. A my jsme byli rozhodně proti, protože jde o ty závazky za poskytnuté služby, které my jako ministerstvo, jako stát, vůči filmovému průmyslu máme. A musíme je uhradit. Mohly z toho být už dluhy. Proto je tento program nastaven na částku 50 milionů, proto tyto platby budou vykonány.“

Pokud jde o nově vytvořený Fond pro boj s koronavirem (64,7 miliard hřiven), peníze z ní půjdou do odvětví s nejvyšší prioritou, aby se zabránilo šíření COVID-19. Kromě toho je 15,8 miliard hřiven navíc určeno k platovým bonusům pro zdravotnický personál, 3 miliardy hřiven jsou určeny pro pohotovostní fond pro nepředvídané události a 10,6 miliardy hřiven připadne na jednorázové bonusy k důchodům.

Snímek z webu rbc.ua

Ukrajinská vláda navíc uvedla, že není zcela správné tvrdit, že byl Fond pro boj s koronavirem seškrtán. „Slovo ‚seškrtán‘ zde není úplně korektní. Jednotlivé položky byly zkrátka rozděleny do jednotlivých odvětví. Celkově vzato tedy vychází 97,1 miliard hřiven, jak bylo řečeno… Faktem je, že zvláštní fond pro boj proti koronaviru byl snížen na 64,6 miliard hřiven, ale stále je plánováno poslat téměř 30 miliard hřiven dodatečně na různé sociální výdaje,“ uvedl zástupce Kabinetu ministrů Nejvyšší rady Vasilij Mokan.