Ruské a proruské zdroje zveřejnily články s titulky jako „Na Ukrajině začaly represe proti učitelům, kteří mluví o Velké vlastenecké válce“, „Učitelé historie na Ukrajině jsou pronásledováni kvůli Dnu vítězství“, „Sovětská okupace: ukrajinští učitelé jsou trestáni za zmínky o Velké vlastenecké válce“ a další. Zdrojem těchto zpráv byl facebookový příspěvek bývalého poslance od v současnosti opoziční ukrajinské Strany regionů Oleksije Žuravka. V příspěvku napsal, že „na Ukrajině jsou učitelé pronásledováni za pravdu“ a k příspěvku připojil snímek údajného dokumentu od Ministerstva školství a vědy Ukrajiny. Ve skutečnosti je tato fotokopie dokumentu podvrh. Redakci StopFake tuto informaci potvrdilo ukrajinské ministerstvo školství.

Screenshot – facebook.com @Aleksej Žuravko, 19. 10. 2020

Podle slov bývalého poslance doporučuje Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny ředitelům škol, aby uvalovali disciplinární a správní sankce, v případě nutnosti například i propuštění, vůči těm učitelům, kteří používají termín Velká vlastenecká válka. Také údajně „doporučuje informovat policejní orgány z důvodu porušení zákona“. Žuravko zdůrazňuje, že tento údajný dokument podepsala náměstkyně ministra školství Ljubomyra Mandzijová, kterou označuje za „nacistickou“.

StopFake se pro vysvětlení situace obrátil na Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny.  V oficiální odpovědi ministerstvo uvedlo, že fotokopie je podvrh, nikoli dokument ministerstva.

„Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny takový dopis vedoucím pracovníkům vzdělávacích a vědeckých institucí oblastních správních úřadů či ředitelům středních škol nenapsalo a neodeslalo. Dopis obsahuje falešné registrační číslo a falešný podpis náměstkyně ministra. K datu údajné registrace padělaného dopisu byla náměstkyně ministra Ljubomyra Mandzijová v pracovní neschopnosti, a v souladu se zákonem tak nepodepisovala žádné dokumenty. Autor dopisu (S. V. But, pozn. red.) na ministerstvu nepracuje od 27. července 2020. Dopis navíc obsahuje gramatické, lexikální a stylistické chyby.“

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny na dotaz redakce StopFake

Ohledně podstaty obvinění na adresu ministerstva školství ze zákazu používání termínu Velká vlastenecká válka či Den vítězství v současných ukrajinských školních osnovách ministerstvo vysvětluje:

„V souladu se zněním první části článku 6 ukrajinského zákona O vzdělávání je jedním z principů státní politiky v oblasti vzdělávání vědecká povaha vzdělávání. Vzdělávací plány, schválené ministerstvem školství, odpovídají současnému stavu historické vědy. Učitelé, kteří zprostředkovávají historii 20. století, mají brát v úvahu legislativu Ukrajiny, konkrétně ukrajinský zákon O odsouzení komunistického a národněsocialistického (nacistického) totalitního režimu na Ukrajině a zákazu propagace jejich symboliky. Učitel si zároveň zachovává právo samostatně určovat přístupy ke studiu té či oné látky, právo na pedagogickou kreativitu, využívání těch či oněch metodik. Disciplinární opatření lze přijímat pouze v souladu s pracovní legislativou.“

Ministerstvo upřesnilo, že ukončit pracovní poměr se zaměstnancem je možné pouze na základě článků 36, 38-41, 43 a 43-1 ukrajinského zákoníku práce.

Screenshot – odpověď Ministerstva školství a vědy Ukrajiny na dotaz redakce StopFake
Screenshot – odpověď Ministerstva školství a vědy Ukrajiny na dotaz redakce StopFake (pokračování)

Oleksij Žuravko nešíří narativy ruské propagandy, založené na zfalšovaných dokumentech, poprvé. Již dříve StopFake psal o podobných případech například zde a zde.