Nový školský zákon si získal velkou pozornost ruských médií. Mnohá z nich přitom zdůrazňovala, že tento zákon je v rozporu s ukrajinskou ústavou, omezuje práva národnostních menšin a zavádí zákaz ruského jazyka. Tento informační šum přehlušil informace o tom, jaké vzdělávací reformy Ukrajinu v souladu s novým zákonem čekají. Ukrajinská ministryně školství a vědy Lilija Hrynevyč opakovaně vysvětlovala, že „jazykový paragraf“ (tj. paragraf 7, pozn. red.) je v souladu s ukrajinskou ústavou a zákon nijak nezakazuje výuku v jazycích národnostních menšin. StopFake odhalil další dezinformace o tomto tématu.

 

Snímek gazeta.ru: „Porošenko zakázal ruštinu na školách“
Snímek tass.ru

 

Zákaz ruského jazyka“, „ukrajinizace vzdělávání“, „žáci se budou muset vzdělávat ukrajinsky“, „zákon proti vzdělávání v ruštině“ – toto si ruská média odnesla z nového ukrajinského školského zákona. „V případě, že nový zákon vejde v platnost, všichni (tj. národnostní menšiny, pozn. red.) přijdou o možnost vzdělávat se ve svém mateřském jazyce,“ píše ruská agentura TASS. V článku listu Moskovskij komsomolec také upozorňují: „Jediná část Ukrajiny, kde bude ještě existovat vzdělávání v ruštině, budou Doněcká a Luhanská lidová republika“.

 

Snímek z webu mon.gov.ua

 

Informaci o tom, že nový školský zákon údajně zakazuje ruský jazyk na Ukrajině napsali také weby Moskovskij komsomolecNTVREN TVVzgliadTASS a mnohá další média.

 

Snímek z paragrafu (článku) 7 nového školského zákona „Vzdělávací jazyk (Mova osvity)“, který garantuje národnostním menšinám a původním národům právo na vzdělání v mateřském jazyce spolu s ukrajinským na všeobecně vzdělávacích základních školách. rada.gov.ua

 

V mnohých zprávách se mluví o tom, že zákon „je v rozporu s ústavou“, konkrétně se články, jež garantují „používání a ochranu ruského a dalších jazyků národnostních menšin Ukrajiny“ (články 10, 12, 53 ukrajinské ústavy), a že zákon „diskriminuje jazyky jiných národnostních menšin“.

Ukrajinská ministryně školství a vědy Lilija Hrynevyč na schůzce s představiteli diplomatických misí 11 zemí, Rady Evropy a OBSE ohledně „jazykového paragrafu“ nového školského zákona vysvětlila, že nový zákon naopak „odstraňuje existující diskriminaci národnostních menšin v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a zajišťuje jim rovné podmínky pro získání úplného středoškolského vzdělání“.

Podle ukrajinské ministryně školství se ve školách „ukrajinština vyučuje jako předmět, kterému jsou věnovány pouze 2 hodiny týdně“. Tato situace potom „znevýhodňuje děti z národnostních menšin a izoluje je v hranicích vlastní národnostní komunity“.

Samotný zákon nezakazuje výuku v mateřském jazyce, ale spolu s ním budou muset vzdělávací instituce vyučovat i v úředním jazyce. Podle údajů ukrajinského ministerstva školství se na Ukrajině v 735 vzdělávacích zařízeních vzdělává celkem 400 tisíc dětí patřících k některé národnostní menšině. Z nich je většina vzdělávána v ruštině, tj. 355 955 žáků. 16 tisíc žáků je vzděláváno v rumunštině, 16 tisíc v maďarštině a 1785 v polštině.

 

Snímek z webu russian.rt.com

 

Web RT (bývalý kanál Russia Today) zveřejnil článek o tom, že Federalistická unie evropských národnostních menšin (FUEN) údajně vyzvala ke zrušení nového školského zákona na Ukrajině. Ve skutečnosti se ovšem v otevřeném dopise, který FUEN poslala prezidentovi Petru Porošenkovi, o zrušení zákona nic nepíše, je zde pouze výzva, aby „nevešly v platnost části nového zákona o vzdělávání, které znemožňují vzdělávání národnostních menšin v jejich rodném jazyce“.