Téma bezvízového režimu mezi EU a Ukrajinou se v ruských médiích nepřestává skloňovat ve všech pádech ani v roce 2018. Tentokrát se prokremelskými médii šíří fake o tom, že Ukrajinci jsou masově deportováni z EU a množství deportovaných roste od samého počátku zavedení tohoto režimu. Tato nepravdivá zpráva se nejprve objevila na webu „Riga Rossijskije Vesti“. Údaje agentury FRONTEX z posledních let, na která odkazují články v ruských médiích, ve skutečnosti ukazují, že množství nelegálních migrantů překračujících hranice EU se nijak podstatně nemění a množství žádostí o azyl se například dokonce snižuje. Navíc, 60 % z těch, kteří byli zadrženi kvůli nelegálnímu překročení hranic, byli zadrženi při pokusu dostat se na Ukrajinu, „což svědčí o dobrovolném návratu“.

 

Snímek z webu rian.com.ua
Snímek z webu strana.ua

 

Článek o masové deportaci Ukrajinců byl zveřejněn na webu Rossijskije Vesti. Tento zdroj publikuje zprávy o úspěších „ruského Krymu“, uznání Benátské komise, že na Ukrajině je diskriminována ruština a další fejky, které StopFake již vyvracel. Nicméně zpravodajský web RIA Novosti Ukrajina označuje web Rossijskije vesti za „světová média“. Web Strana.ua používá ve svém článku stejnou argumentaci jako Rossijskije vesti ve svém materiálu.

Tento fake se také objevil na následujících zpravodajských webech: Strana.ua, RIA Novosti UkrajinaNews-Front,  RusDozorFondSK.ruInforeactor.rupolitforums.net.

 

 

Vedle spousty subjektivních tvrzení autora („Evropa už sama není nadšená ze zavedení bezvízového režimu“) jsou v článku srovnávány údaje Ukrajinské pohraniční služby (od poloviny června do poloviny prosince, tj. za první půlrok fungování režimu, pozn. red.) a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž FRONTEX, jež uvádí ve své poslední zprávě. Poslední zpráva Frontexu ze dne 6. 12. 2017 však pracuje s údaji za druhé čtvrtletí roku 2017, od dubna do června (bezvízový režim byl zahájen 11. června 2017, pozn. red.).

Právě tato čísla ze zprávy Frontexu figurují v článku. Autor nicméně tvrdí, že dle údajů Frontexu „za stejné období byl počet Ukrajinců, jež byli deportováni, nelegálně pobývali v EU či jim byl odmítnut vstup do EU, nejvyšší ze všech ostatních zemí“.

Podobná prohlášení padla v článku také v případě Izraele. Tato země změnila politiku pro přezkoumávání žádostí o poskytování azylu občanům Ukrajiny. Informace o „plných letadlech deportovaných Ukrajinců“ nejsou doložitelné žádnými údaji, přesto byly hojně využívány v rámci kremelské propagandy.

 

 

Snímek z webu visa-free-europe.eu
Snímek z webu frontex.europa.eu

 

Koalice „Visa-free Europe“ poskytla údaje za první měsíc fungování bezvízového režimu, podle kterých byl pouze 49 občanům Ukrajiny zamítnut vstup na území EU. Ve článku Deutsche Welle, věnovaném analýze prvního pololetí fungování bezvízového režimu, informuje tiskový atašé zastupitelství EU na Ukrajině David Stulik, že „počet Ukrajinců, kteří navštívili EU se zvýšil o 10 %, srovnáme-li jejich počet s analogickým obdobím za předchozí rok. Vidíme také, že ukrajinští turisté neporušují pravidla překračování hranic EU. Vstup byl odepřen pouze několika desítkám lidí, což je několikanásobně méně než dříve, kdy byla zamítána víza“.

Ve zprávě agentury Frontex se v analýze rizik na rok 2017 uvádí, že počet nezákonných přechodů hranic z Ukrajiny byl velmi nízký. Zaznamenáno bylo také snížení počtu žádostí o azyl. Píše se tu také, že v roce 2016 vzrostl o 30 % počet zadržení nelegálních ukrajinských migrantů. „60 % z nich bylo uskutečněno prostřednictvím překročení vnější pozemní hranice, v drtivé většině případů na hranici s Ukrajinou, což v podstatě svědčí o dobrovolném návratu na Ukrajinu,“ píše se ve zprávě.

 

Snímek z webu europewb.org.ua

 

Ve zprávě „Neregulovaná a nucená migrace z Ukrajiny do EU před zavedením bezvízového režimu: možné následky a očekávání“, bezvízový režim může být dočasně pozastaven v souladu s mechanismem, který může vstoupit v platnost v případě značného a prudkého nárůstu množství občanů, kterým byl zamítnut vstup, nárůstu množství občanů, již se nacházejí na území členských zemí EU bez příslušných dokumentů a povolení a v případě nárůstu žádostí o azyl. Za první půlrok fungování bezvízového režimu mezi EU a Ukrajinou nebyly zaznamenány žádné zprávy o nebezpečných změnách ve statistice takových případů.

 

Snímek z webu ec.europa.eu

 

V prosinci 2017 připravila Evropská komise zprávu o plnění závazků v zemích s procesem vízové liberalizace. Základní připomínka vůči Ukrajině spočívá v nutnosti realizace antikorupčních reforem, které již byly spuštěny. Evropská komise také v oddílu o kontrole hranic, migraci a poskytování azylu, že údaje o nezákonných pobytech a zamítnutých vstupech do EU za druhé pololetí 2016 a první pololetí 2017 vykazují klesající tendenci. Množství Ukrajinců, jimž byl poskytnut azyl v EU, se zvýšilo z 19 200 v roce 2015 na 26 865 v roce 2016, zároveň se však také zvýšil koeficient návratu – z 76,4 % v roce 2015 na 82,58 % v roce 2016. Zpráva také konstatuje, že „spolupráce s Ukrajinou v navracení migrantů je i nadále velmi dobrá, což potvrzují pozitivní hodnocení jak EU, tak i jednotlivých členských zemí“. Na závěr zprávy Evropská komise shrnuje, že většinu závazků ohledně vízové liberalizace Ukrajina plní v plné míře. StopFake již dříve informoval o podobných manipulacích ohledně této zprávy.