Snímek webu Polit Navigator

Ruská média rozšířila zprávu o údajně plánované ukrajinské politice vůči obyvatelům Donbasu po návratu okupovaných území pod kontrolou Kyjeva. Tato lež se objevila hned v několika různých variacích – počínaje nuceným přesídlování obyvatel Donbasu na západní Ukrajinu, přes násilnou ukrajinizaci, až po umělé osidlování Donbasu ukrajinskými aktivisty. Fantazií se na této zprávě skutečně nešetřilo. Napsání podobného materiálu by ostatně bez fantazie nebylo možné, neboť žádná oficiální strategie reintegrace okupovaných regionů zatím neexistuje.

Zdrojem zpráv o „státní strategii pro bezpečné opětovné začlenění Donbasu“ se stal příspěvek na sociální síti Telegram, uživatele Ze! INSIDER, kde byl publikován naskenovaný obrázek, který ruská média prohlásila za oficiální dokument ukrajinské vlády. Samotný text údajně zaslal uživatel s názvem „Joker“. Dokument  obsahuje za vlasy přitažená tvrzení jako například, že je potřeba zajistit vysídlení obyvatel regionu na západní Ukrajinu, zajistit soudní stíhání těch, kdo se budou vzpírat, stíhat pracující, podpořit ukrajinizaci obyvatelstva a osídlení Donbasu pro-ukrajinskými aktivisty.

V samotném dokumentu se vyskytuje celá řada chyb a nepřesností – používá se například stará adresa Rady pro národní bezpečnost, a v záhlaví dokumentu je špatně uvedená adresa – ulice Komandarma Kameněva, tato ulice ale byla již v roce 2016 přejmenována a nyní nese jméno Petra Bolbočana. Také iniciály vedoucího kanceláře prezidenta Andreje Bogdana jsou špatně, v ukrajinštině se uvádí  А.Й  (Андрій Йосипович), а né А.И. (což napovídá, že dokument byl nejdříve sepsán v ruštině).

Tohoto zfalšovaného dokumentu se ale velmi rychle a ochotně chytila ruská média. V rámci programu „60 minut“ na ruském televizním kanálu „Rossija 1“ komentovala moderátorka Olga Skabejevová domnělou podobu „projektu reintegrace Donbasu“: „Zdá se, že se Donbas na Ukrajinu nikdy nevrátí.  Na sociální sítě unikl tajný plán ukrajinské Rady bezpečnosti pro opětovné začlenění regionu. Krátce poté, co Kyjev získá kontrolu nad hranicí, obyvatelé Donbasu čeká okamžitá čistka, deportace a úplná ukrajinizace. Je to velmi jednoduché: mluvíte ukrajinsky, zůstanete, mluvíte rusky – kufr, nádraží, Rusko – a to jen v lepším případě. V horším případě násilné přesídlení do Lvova na převýchovu k banderovcům.(video od 01:46)

Zástupci takzvané Doněcké lidové republiky označili dokument za porušení norem humanitárního práva a zdravého rozumu. Ukrajinskému prezidentovi a zástupcům Rady národní bezpečnosti a obrany bylo navíc doporučeno, aby si vzpomněli, jak dopadla kariéra Adolfa Hitlera.

 „Nucené přesídlení milionů lidí a hromadné zatýkání – to vše zahrnuje plán návratu Donbasu“ píše 1news.info. „Tento projekt je zaměřen na vyhnání obyvatel Donbasu za účelem zabrání jejich půdy“ píše nashagazeta.net. Dokument byl označen za fašistický a nelidský.

Koncem října 2019 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil potřebu státní strategie pro integraci Donbasu a krymského poloostrova. Podle něj by taková strategie měla zahrnovat transparentnost, všeobecnou shodu, realistický přístup a praktické nástroje realizace. Zároveň veškeré kroky mají být diskutovány se širokou veřejností.  „Společnost by měla chápat situaci a souhlasit s podmínkami pro opětovné začlenění Donbasu a Krymu. Absence sdílené vize ochromuje naše činy,“ řekl Zelenský. Zatím ale žádná strategie vytvořena nebyla.

Sergej Sivocho, poradce tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany pro integraci a obnovu Donbassu poznamenal, že agentura plánuje vytvoření národní platformy pro usmíření a jednotu. “Zveme mezinárodní odborníky na řešení vojenských konfliktů, analyzujeme zkušeností Irska, Bosny a dalších zemí. Je snazší najít vhodné řešení za pomocí příkladů jiných zemí – a jejich zkušenosti aplikovat na naši situaci, mentalitu a vnímání, “ řekl Sivocho. Zároveň prohlásil: „nesmíme vyvolávat boje, ale hojit rány“. “Chceme a budeme hledat společné zájmy a průsečíky, budeme to provádět prostřednictvím informační politiky a kulturního sbližování,” uvedl poradce předsedy Rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek videa reportáže Rossija 1na Youtube
Snímek webu Komsomolskaja Pravda
Snímek účtu uživatele Ze!INSIDER na sociální síti Telegram
Snímek inkriminoaného dokumentu
Snímek webu prezidenta Ukrajiny