Ruská propaganda nepřestává prosazovat již zažitý narativ o tom, že je Ukrajina nestabilní stát, který se může každým dnem rozpadnout. Na to je navázáno tvrzení, že zatímco obyvatelé Krymu a Donbasu se již ukrajinské nadvlády zbavily a o návratu nechtějí ani slyšet, obyvatelé jižních a východních regionů by se odpojit chtěli, ale zatím váhají. „Mezi adepty na odpojení od Ukrajiny mají patřit Oděsa, Nikolajev,  Cherson a Záporoží“ uvádí například Vladimir Džabarov, místopředseda Výboru pro zahraniční věci Rady federace.

Naposledy tento narativ přinesly noviny Sovět Federaciji, které několikrát zopakovaly tvrzení, že „některé ukrajinské regiony mohou přestat být součástí této země“, následně ho sdílela, přetiskla nebo využila řada dezinformačních médií, včetně RIA Novosti, Ukraina.ru, REN TV, 360tv.ru, RBK, Gazeta.ru, Regnum.ru a dalších.  Žádné důkazy ani smysluplné argumenty nebyly poskytnuty. Hlavním sdělením článků bylo, že ukrajinská společnost je hluboce rozdělená a to může mít následky na její celistvost.

Abychom jen nastínili zkutečný stav věcí, můžeme uvést, podle posledních průzkumů veřejného mínění se převážná většina Ukrajinců (75%) považuje za primárně občany Ukrajiny, nikoliv za občany nějakého z regionů nebo jiného státu. Příslušnost k ukrajinskému státu prokázala drtivá většina respondentů ve všech regionech Ukrajiny: na jihu (84%), v centrálně Ukrajině (78%), na Západní Ukrajině (76%) a ve východních regionech (66%).

V prosinci roku 2019 byla provedena celonárodní studie, kterou vedl fond Demokratické iniciativy ve spolupráci se sociologickým výzkumným centrem Razumkova na téma „Vlastenectví, jazyk a obecné politické priority – veřejné mínění Ukrajiny“. Podle průzkumu se převážná většina obyvatel Ukrajiny (75%) považuje za primárně občany Ukrajiny. Regionální identifikaci (patřící do regionu, regionu, města nebo vesnice) si zvolilo pouhých 16% občanů. Celostátní identifikace navíc převládá ve všech regionech Ukrajiny: jižní (84%), střední (78%), západní (76%) a východní (66%). Je pravda, že ve východních oblastech se 7% považuje za primárně občany bývalého SSSR. Celonárodní identifikace se však po roce 2013 výrazně zvýšila (v prosinci 2013  činila 54%, zatímco v prosinci 2014 se zvýšila na 73%).

Další studie evropské organizace SeeD, která zkoumala ukrajinskou společnost v rámci projektu SCORE (index sociální koheze), ukázala, že polarizace mezi Ukrajinci je zcela minimální. Taktéž nejsou hlášena žádná separatistická pnutí.

Tento narativ je stále rozvíjen a obohacován již od roku 2014. Je využíván zejména k očerňování pověsti Ukrajiny, oslabení důvěry v její úřady a zpochybnění její celistvosti. Vyobrazení Ukrajiny jako nestabilního celku, tak podrývá její obraz na mezinárodním poli i důvěru běžných občanů. Zároveň za použití těchto tvrzení je umocňován již dříve nastolený narativ o tom, že oblasti Donbasu a Krymu nebyly anektovány ani okupovány, ale zcela dobrovolně „opustily nadvládu Kyjeva“.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Ukraina.ru
Snímek webu Ria Novosti
Snímek webu Ren TV
Snímek webu dif.org.ua
Snímek webu nv.ua