Zatímco se na Ukrajině i ve světě připomínaly 18. května oběti stalinských deportací krymských Tatarů, ruské trollí farmy vypustily další fake o příčinách násilného vysídlení krymských Tatarů z jejich domovů, ke kterému došlo v roce 1944.

Příspěvky, které se vyznačují svým nenávistným a nevraživým projevem, se snaží o obhájení trestné činnosti sovětské vlády a taktéž diktátora Josifa Stalina. „V podstatě Stalin krymské Tatary deportací zachránil před úplným vyhlazením. Přitom dokonce porušil zákon SSSR, který říká, že zrádci Vlasti budou zastřeleni“ – píše se v nenávistných příspěvcích.

Deportace krymských Tatarů začala 18. května roku 1944, když vojáci oddílů NKVD vypravili do Střední Asie první transportní vlak s původním obyvatelstvem Krymu. Učinili tak na základě usnesení státního výboru obrany SSSR podepsaného Stalinem k 11. květnu. Za oficiální příčinu deportace označili „vlastizradu“ a „kolaboraci“ krymských Tatarů, kteří měli údajně „jednat zvěrsky se sovětskými lidmi“ během druhé světové války. Důkazy těchto tvrzení předloženy nebyly. Navíc během těchto let byli usneseními Stalina z Krymu vysídleni i Řekové, Bulhaři, Arméni, Němci a zástupci dalších národností. Do jejich domovů byli dosídleni „spolehliví“ sovětští občané pocházející z jiných regionů SSSR.

V nejmasovějším období deportace, mezi 18. a 20. květnem roku 1944, bylo z Krymu vysláno v 68 transportních vlacích více než 180 tisíc krymských Tatarů a celkový počet deportovaných osob přesáhl 238 tisíc – což je téměř celé původní obyvatelstvo poloostrova. Největší část deportovaných odjela do Uzbekistánu a do sousedících území Kazachstánu a Tádžikistánu. Ocitli se v takzvaných „nucených internacích“, které připomínaly spíše pracovní tábory. Během prvních tří let zemřelo následkem hladu, vyčerpání a nemocí, dle různých zdrojů, mezi dvaceti a šestačtyřiceti procenty všech deportovaných.

Takový akt neopodstatněné agrese vůči původnímu obyvatelstvu nemá nic společného se „záchranou“, o které píší ruské dezinformační weby, skutečně se jednalo o likvidaci krymsko-tatarského obyvatelstva. Propagandisté taktéž „zapomínají“ ve svých publikacích upozornit na to, že SSSR oficiálně uznal „represe“ stalinského režimu vůči krymským Tatarům a jiným původním národnostem za „nejtěžší zločin“ v Deklaraci Nejvyššího Sovětu vydané roku 1989.

Na Ukrajině uznali stalinskou deportaci krymských Tatarů za genocidu v roce 2015. Mezi první evropské země, které učinily taktéž, patří Lotyšsko, k roku 2019, a Litva.

Mluvčí Vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borella, Peter Stano, vydal na výročí deportace krymských Tatarů oficiální prohlášení. V něm se píše, že v současné době putinské Rusko, okupující ukrajinský Krym, pokračuje v odkazu stalinských represí na poloostrově. „Až do této doby se krymští Tataři setkávají se zastrašováním a pronásledováním. Po nezákonné anexi Krymu Ruskem došlo k vážnému narušení jejich práv následkem uzavření krymsko-tatarských masmédií, zákazu činnosti Medžlisu, jejich orgánu samosprávy, a pronásledování jeho vůdčích osob a členů společenství. V celku došlo na Krymu ke zhoršení lidsko-právních poměrů,“ zdůraznili zástupci Evropské unie.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek příspěvku na Facebook.com
Snímek příspěvku na Facebook.com
Snímek příspěvku na Facebook.com
Snímek webu old.uinp.gov.ua
Snímek dokumentu Deklarace Nejvyššího Sovětu