Okupační vláda Krymu má v úmyslu začít vyjednávat s ukrajinskou vládou o obnovení dodávek vody z řeky Dněpr Severokrymským kanálem na anektovaný poloostrov. Tuto zprávu dne 12. srpna začala šířit ruská média. Zároveň s tím prokremelská média vypustila do světa další zprávy, avšak s naprosto opačným významem. Obyvatelé Krymu se údajně bez problémů obejdou bez pomoci pevninské Ukrajiny a nepotřebují dodávky ukrajinské vody. Jako vždy ruští úředníci a političtí kolaboranti zdůraznili, že ve skutečnosti se vůbec nebojí o dodávky vody na poloostrově, ale „mají starost“ o Chersonskou oblast, která údajně čelí obrovské ekologické katastrofě kvůli uzavření Severokrymského kanálu.

„Krym se adaptoval na blokádu vody ze strany Ukrajiny. Obyvatelstvo netrpí nedostatkem vody, avšak uzavření Severokrymského kanálu vedlo k rozbahnění půdy v Chersonské oblasti Ukrajiny, čímž trpí především zemědělci. Ve věci dodávek dněperské vody je třeba zcela vyloučit politiku a všechno postavit výlučně na ekonomice,“ citují prokremelská média ruského poslance za anektovaný Krym Michajla Šeremeta.

Možnost, že by se začalo jednat o otevření zdymadel Severokrymského kanálu bez nadsázky zburcovala ruské politiky z okupovaného poloostrova. Takzvaný lídr Krymu jmenovaným Kremlem Sergej Aksjonov dokonce prohlásil, že to nebyla Ukrajina, kdo inicioval zastavení dodávek vody, ale Spojené státy. Aksjonov stejně tak prohlásil, že „vodní blokáda Krymu je součást protiruské strategie Západu“, a proto – podle Aksjonovovy logiky – by se mělo jednat ne s Ukrajinou, ale s USA.

Ruští politici se natolik zamotali do vlastních zpráv o tom, kdo nese vinu na zastavení dodávek vody na Krym, a zda vůbec je na poloostrově nedostatek vody či nikoliv, nebo jestli stojí za to jednat s pevninskou Ukrajinou, že se jim povedlo vypustit další mistrovské dílo propagandy, když označili vodu z Dněpru za ruskou.

„Chtěli bychom zjistit, zda by šlo nebo zda by bylo možné zahájit vyjednávací proces s ukrajinskou stranou o tom, aby začali naši vodu pouštět na Krym. Není to voda z Dněpru, která patří Ukrajině, ale naše voda, která k nám teče z území Ruské federace,“ prohlásil tzv. stálý představitel Krymu při kanceláři prezidenta RF Georgij Muradov a zdůraznil, že přítoky Dněpru pramení na teritoriu sousední země.

Zatímco se ruští politici mezi sebou hádají, jestli anektovaný Krym potřebuje vodu z Dněpru, ukrajinská vláda kolaborantům opět připomněla, že zdymadla Severokrymského kanálu zdvihnou pouze tehdy, až dojde k plné de-okupaci poloostrova. A rozhodnutí bude pouze na vládě v Kyjevě, neboť západní partneři Ukrajiny nemají žádné právo rozhodovat o ukrajinských vnitropolitických otázkách. Předseda Medžlisu, parlamentu Krymských Tatarů, a zároveň ukrajinský poslanec Refat Čubarov připomněl, že všechny blokády poloostrova nejsou namířeny proti lidem, ale proti okupantům, jelikož deficit v dodávkách elektřiny a vody rok od roku prodražuje Rusku udržování obsazeného Krymu o několik miliard dolarů.

Dněpr skutečně pramení v Rusku a protéká územím Běloruska a Ukrajiny. Podle údajů diagnostické analýzy Globálního ekonomického fondu při OSN na Ukrajině se více než 57 % povodí Dněpru (spolu se všemi jeho přítoky) nachází na území Ukrajiny. Kromě toho Ukrajina je poslední zemí, kam přitéká Dněpr poté, co jsou jeho vody využity sousedními zeměmi (tedy Ruskem a Běloruskem) pro komunální a průmyslové účely. Podle zjištění ukrajinského Státního úřadu pro vodstvo se v Dněpru poté, co je využit sousedními zeměmi, hladina znečištění organickými sloučeninami zvýší třikrát. A je to právě Ukrajina, která převzala nejnáročnější a nejdražší závazek, tedy vodu vyčistit a připravit ji pro potřeby obyvatelstva. Včetně dodávek již čisté vody na Krym (do anexe).

Údaje o hladině znečištění Dněpru (hranice s Běloruskem)

Zmocněnec prezidenta Ukrajiny pro Krym Anton Korynevyč zdůrazňuje, „že stížnosti Ruska na vodu z Dněpru jsou založené na vzduchu. Krym je územím Ukrajiny, a ne sousedního Ruska, a proto si Kreml nemůže stanovovat žádné podmínky ohledně poloostrova. Všechny otázky může rozhodnout pouze svrchovaná autorita, kterou je Ukrajina,“ dodal Korynevyč.

„Řeka Dněpr neprotéká územím Krymu. Ukrajina neuzavřela koryto Dněpru, ale technickou stavbu (kanál), která se nachází na území Ukrajiny, na což má plné právo. Podle všech propočtů je sladké vody pro potřeby obyvatelstva dostatek. V podstatě stát, který území anektoval, by měl zodpovídat za zajištění všech nutných zdrojů pro okupované území, uzavírá Korynevyč.

Po dobu dvou dnů, kdy se projednávala otázka dodávek dněperské vody na Krym, reakce ruských úřadů zahrnovaly všechny obvyklé položky z jejich seznamu, včetně ekologické katastrofy, sucha a zasolování půdy v Chersonské oblasti a rovněž i mýticky katastrofické následky pro pevninskou Ukrajinu kvůli vodní a energetické blokádě poloostrova. StopFake o tom všem již nejednou informoval. Tyto články můžete najít zde, zde a zde.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Ukraina.ru

Snímek webu Izvestija

Snímek webu TASS

                                                             

Snímek webu Cargrad