Vládní zmocněnec pro ochranu státního jazyka Taras Kremiň ve skutečnosti připomněl postup, který bude následovat v případě, že bude porušeno právo na informace a poskytování služeb ve státním jazyce. Nikdo přitom nenabádá k „udávání rusky mluvících prodavačů“.

V ruských médiích stále působí rozruch téma „ukrajinizace sektoru služeb“ na Ukrajině. Na Ukrajině 16. ledna nabyly účinnosti nové normy zákona o státním jazyce, nicméně prokremelské zdroje v tom vidí pouze „likvidaci Rusů“ či „zákaz ruštiny“, a vůbec ne zajištění fungování ukrajinštiny na Ukrajině. Těsně předtím, než měla být nová zákonná ustanovení povinně uplatňována v praxi, ruská média prohlásila, že byl představen také „návod na udávání rusky mluvících prodavačů“.

Ve skutečnosti vládní zmocněnec pro ochranu státního jazyka Taras Kremiň pouze připomněl postup, který bude následovat v případě, že bude porušeno právo zákazníka na informace a služby ve státním jazyce. Nikdo přitom nenabádá k „udávání rusky mluvících prodavačů“.

Tématu se věnovala ruská média jako  Lenta.ruYtro.rukadara.ruspar.org.uanation-news.ruvesti-nedeli.com a mnohá další.

Screenshot z webu lenta.ru: „Na Ukrajině představili návod, jak udávat rusky mluvící prodavače“
Screenshot z webu nation-news.ru: „Donášet na rusky mluvící: policajti na Ukrajině budou lovit „nepohodlné“ občany“

„V předloženém materiálu informoval ombudsman o nutnosti psát stížnosti na rusky mluvící prodavače a číšníky a posílat mu je poštou. Aby ukrajinští občané mohli efektivněji bojovat proti používání ruštiny v obchodních centrech a veřejných stravovacích zařízeních, předložil následující algoritmus,“ píše Lenta.ru.

„Policajti na Ukrajině budou lovit nepohodlné občany,“ píše nation-news.ru.

Avšak ani v příspěvku ombudsmana Tarase Kremině, ani v přiložené infografice není zmíněn ruský jazyk, nikde se nepíše o tom, že by obyvatelé Ukrajiny mohli s pomocí návodu „efektivněji bojovat proti používání ruštiny v obchodních centrech a veřejných stravovacích zařízeních“.

Vládní zmocněnec pro ochranu státního jazyka Taras Kremiň pouze tlumočil doporučení zakotvené v zákoně, jak postupovat, bylo-li porušeno právo zákazníka na informace a služby ve státním jazyce. V prvé řadě doporučuje vyřešit situaci na místě, v případě, že obsluhující přesto odmítne mluvit státním jazykem, doporučuje obrátit se na horkou linku dotyčného podniku, později odmítnutí zaznamenat a odeslat stížnost na poštovní či elektronickou adresu, nebo vyplnit formulář na webových stránkách jazykového ombudsmana.

Snímek facebook.com @govuamova, oficiálního facebookového profilu jazykového ombudsmana Tarase Kremině, příspěvek z 12. 1. 2021

StopFake již v minulosti psal o dezinformacích ohledně nového zákona „O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního jazyka“. Konkrétně se v zákoně, v rozporu s tvrzeními ruských médií, nepíše nic o zákazu ruského jazyka. V jednom z článků zákona je také obsaženo upřesnění, že „na přání klienta může být obsluha uskutečněna i v jiném jazyce, na kterém se obě strany dohodly“.