Celá řada ukrajinských a ruských médií (RT, Lenta.ru, Argumenty i fakty, Profi-forex.org) nepravdivě informovala o umístění Urajiny v žebříčku nejzkorumpovanějších zemí. Média se odvolávala na závěry mezinárodní společnosti EY (známější pod názvem Ernst & Young), zveřejněné 5. dubna.

 

Snímek z webu RT
Snímek z Lenta.ru

 

O pravdivosti tohoto tvrzení jsme měli pochybnosti. Zaprvé, průzkum probíhal pouze v 41 zemích. Nutno podotknout, že na světě je téměř 200 států, tedy skoro pětkrát více. O žádné prvenství se tedy z principu jednat nemůže.

Zadruhé, ze samotného dokumentu vyplývá, že se průzkum týkal pouze korporativního sektoru, tedy komerčních podniků. Jejich zaměstnanci nebyli dotazováni na množství případů korupce či podplácení úředníků, soudců, policistů v každé zemi, nýbrž o ochotě podnikatelských kruhů tomuto problému čelit, být transparentnější a odpovědnější.

V průzkumu byli respondenti například dotazováni, zda je pro ně přijatelné, pokud se dozvědí, že jejich ředitel dává úplatky k dosažení úspěchu společnosti. Zda vedení může odposlouchávat telefony zaměstnanců, aby odhalili, zda přijímají úplatky. Zda nahlásí, pokud se dozví, že jejich kolega jedná neeticky.

A konečně, otázka, která Ukrajinu vynesla na první příčku žebříčku, zněla takto: „Jsou úplatkářství a korupce v podnikatelské sféře vaší země rozšířené?“

A právě na tuto otázku 88 % dotazovaných zaměstnanců ukrajinských společností odpovědělo kladně. První místo Ukrajiny v daném žebříčku tedy svědčí pouze o tom, že zaměstnanci ukrajinských společností se častěji než v jiných zemích domnívají, že jejich podniky nejednají vždy čestně a konkurenčně. Mimochodem, v ukrajinské verzi chybí výraz „v podnikatelské sféře“, což zřejmě způsobilo nedorozumění.

 

 

Abychom si své pochybnosti vyjasnili, obrátili jsme se na organizaci, která daný průzkum prováděla. Jessica Evansová z EY Global Media Relations na dotaz, zda je skutečně možné z žebříčku vyvozovat, že je Ukrajina nejzkorumpovanější zemí, odpověděla následující:

„To se musíte zeptat těch novinářů, kteří to napsali. Toto jsme my netvrdili, není to naše prohlášení. Nemůžeme je tedy potvrdit. Jedná se pouze o ukazatel vnímání korupce, který odráží v každé zemi množství lidí, kteří se domnívají, že podnikatelé v jejich státě hojně praktikují podplácení a korupci.“

Nejen novinář musí mít o důvěryhodnosti závěrů, že Ukrajina je nejzkorumpovanější zemí na světě, pochybnosti i proto, že hned za Ukrajinou se v první pětici seznamu umístily i země EU, jež jsou v boji proti korupci poměrně úspěšné, jako Kypr, Řecko, Slovensko, Chorvatsko.

Jiné žebříčky, sestavené jinými respektovanými organizacemi, navíc svědčí o postupném, i když pomalém zlepšování korupční situace na Ukrajině. Organizace Freedom House ve své studii zaznamenala pozitivní změny v boji proti korupci za minulý rok.

 

 

O mírném zlepšení situace hovoří i průzkum organizace Transperency International. V jejím žebříčku zaujímá Ukrajina 131. místo ze 176 zemí.

 

 

Tvrzení, že podle Ernst & Young stojí Ukrajina v čele žebříčku nejzkorumpovanějších zemí na světě, je tedy nepravdivé.