Výroky jako „Lidé přijdou o půdu“ jsou populárním prokremelským narativem o Mezinárodním měnovém fondu (MMF) a jeho požadavcích vůči Ukrajině, kterým Kreml straší publikum. Údajný expert z televizního a rozhlasového kanálu Zvezda znovu rozšířil starý fake o „těžkých následcích pro Ukrajince způsobených požadavky MMF“. Na Ukrajině však stále ještě platí moratorium na prodej zemědělské půdy, a to až do 1. ledna 2019. Odborníci a mezinárodní organizace mluví o nutnosti toto moratorium zrušit a provést novou pozemkovou reformu v zemi. Nicméně požadavek spuštění pozemkové reformy, konkrétně schválení potřebných zákonů, byl z memoranda mezi Ukrajinou a MMF vyjmut a není povinnou podmínkou poskytnutí tranše.

Bývalý poradce ministra obrany tzv. Doněcké lidové republiky Igor Druz prohlásil, že povolení prodávat půdu povede k tomu, že lidé přijdou o veškerou půdu. „Nastane vševláda nadnárodních korporací,“ straší Druz a dodává, že korporace budou na odkoupené půdě sázet geneticky modifikované plodiny. Podobná rétorika se často používá během návštěv MMF na Ukrajině či po nich. Stejnou rétoriku pak používají i poslanci Opozičního bloku na Ukrajině (strana sjednocující politické proudy, které stojí v opozici k Euromajdanu, zastávající často proruské postoje, pozn. red.).

 

Snímek z webu tvzvezda.ru: „Ukrajinci přijdou o půdu – expert varoval Kyjev o následcích „pomoci“ MMF“

 

Snímek z webu agroportal.ua: „Spuštění trhu s půdou byl vyjmut z memoranda MMF“
Snímek z webu biz.nv.ua: „Šéf MMF na Ukrajině vysvětlil odložení požadavku pozemkové reformy“

 

Ve skutečnosti bylo provedení pozemkové reformy v zemi z požadavků MMF k Ukrajině vyškrtnuto již v roce 2017.

V březnu 2018 šéf ukrajinské pobočky MMF Jost Ljungman v rozhovoru pro list Novoje vremja řekl, že požadavek pozemkové reformy bylo potřeba odložit, neboť k její přípravě je zapotřebí více času.

 

Snímek z webu minagro.gov.ua: „Počáteční model trhu půdy musí být mimořádně konzervativní, s možností liberalizace v budoucnu“

 

Jednou ze základních podmínek koncepce národního obratu půdy pro zemědělské využití je, že půdu mohou získat výlučně občané Ukrajiny. Občané jiných států ani osoby bez občanství nemají právo kupovat zemědělskou půdu. Rovněž budou stanoveny limity rozměru pozemků, které může jedna osoba vlastnit, a také antispekulativní mechanismy v případě, že bude půda během prvních tří let znovu prodána jinému vlastníkovi.

Ministerstvo agrární politiky a potravinářského průmyslu Ukrajiny také sdělilo, že „vzhledem k rekordnímu zpolitizování otázky trhu s půdou na Ukrajině a existenci mnoha mýtů ve společnosti, vědomě přiživovaných některými politiky, provádí vládní tým ve spolupráci s mezinárodními dárci, institucemi a organizacemi důslednou kampaň, která má změnit veřejné mínění o trhu s půdou na Ukrajině“.

Evropský soud pro lidská práva v případu „Zelenčuk a Cicjura proti Ukrajině“ také potvrdil, že moratorium na prodej půdy porušuje práva ukrajinských vlastníků této půdy. Dle názoru soudu tento zákaz odporuje ukrajinské ústavě a Evropské úmluvě o lidských právech.

 

Snímek z webu BBC: „Rozhodnutí ESLP: Zákaz prodeje půdy na Ukrajině porušuje práva jejích vlastníků“

 

StopFake pravidelně vyvrací dezinformace spojené s MMF a Ukrajinou, které se již tradičně objevují před oficiálními návštěvami zástupců MMF v zemi. Ztráta půdy kvůli MMF je jedním z nejrozšířenějších narativů prokremelské propagandy již od roku 2016.