Hasło „Naród zostanie bez ziemi” – jest jedną z najbardziej popularnych zastraszających bajek Kremla na temat Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jego wymagań w stosunku do Ukrainy. „Ekspert” z należącej do rosyjskiego Ministerstwa Obrony stacji telewizyjnej „Zwiezda” (ТРК «Звезда») „odgrzał stary kotlet” i ponownie uruchomił ten fake dywagując na temat wynikających z wymagań MFW „tragicznych konsekwencji” dla Ukraińców. Jednak na Ukrainie nadal (do 1 stycznia 2019 roku) obowiązuje moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, a o potrzebie jego zniesienia i przeprowadzeniu w kraju nowej reformy rolnej mówią eksperci i organizacje międzynarodowe. Jednocześnie wprowadzenie reformy rolnej, a mianowicie uchwalenie niezbędnych aktów prawnych w tej sprawie, zostało wycofane z Memorandum między Ukrainą i MFW i nie jest obligującym wymogiem w zakresie nadania transzy.

Zrzut ekranu ze strony tvzvezda.ru
Zrzut ekranu ze strony politnavigator.net

W kolejnym fake’u „ekspert”, były doradca ministra obrony tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” Igor Druź oznajmił, że zezwolenie na sprzedaż ziemi pozostawi ludzi bez niej. „Będzie to wszechwładza korporacji międzynarodowych” – straszy Druź. Przy czym dodaje, że kupiwszy grunt, korporacje będą na nim uprawiać GMO. Taka retoryka jest często wykorzystywana w trakcie lub po wizytach przedstawicieli MFW na Ukrainie. Ta sama retoryka jest wykorzystywana na Ukrainie przez deputowanych z ramienia prorosyjskiej partii „Blok Opozycyjny”.

Zrzut ekranu ze strony agroportal.ua
Zrzut ekranu ze strony biz.nv.ua

W rzeczywistości przeprowadzenie reformy rolnej w kraju zostało wycofane z listy wymagań MFW wobec Ukrainy jeszcze w 2017 roku.

W marcu 2018 szef biura MFW na Ukrainie Jost Lungman w wywiadzie udzielonym „Nowoje Wriemia” («Новое время»), powiedział, że obowiązkowy wymóg reformy rolnej musiał zostać odroczony ze względu na konieczność dłuższego okresu jej przygotowania.

Zrzut ekranu ze strony minagro.gov.ua
Zrzut ekranu ze strony umoloda.kiev.ua

 

Jednym z podstawowych warunków koncepcji narodowego modelu obrotu gruntami rolnymi jest to, że nabywać ziemię mogą wyłącznie obywatele Ukrainy. Obcokrajowcy i bezpaństwowcy nie mają prawa kupować gruntów rolnych. Zostanie ustalona również graniczna wielkość gruntów, które mogą być własnością jednej osoby, oraz przewidziane mechanizmy antyspekulacyjne w przypadku odsprzedaży ziemi w ciągu pierwszych 3 lat.

Ministerstwo Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy również zauważyło, że „biorąc pod uwagę rekordowy poziom upolitycznienia kwestii rynku ziemi na Ukrainie i istnienia w społeczeństwie wielkiej ilości mitów, które są celowo kultywowane przez niektórych polityków, zespół rządowy, przy wsparciu międzynarodowych darczyńców i instytucji oraz organizacji pozarządowych, przeprowadza konsekwentną kampanię na rzecz zmiany opinii społecznej na temat rynku ziemi na Ukrainie”.

Zrzut ekranu ze strony bbc.com

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie „Zełeńczuk i Cyciura przeciwko Ukrainie potwierdził również, że moratorium na sprzedaż ziemi narusza prawa Ukraińców, będących jej właścicielami. W opinii Trybunału zakaz ten jest sprzeczny z Konstytucją Ukrainy i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

StopFake periodycznie obala fake’i związane z tematem „MFW i Ukraina”, które tradycyjnie pojawiają się w przeddzień wizyt przedstawicieli Funduszu na Ukrainę. Temat utraty ziemi przez Ukraińców z powodu MFW jest jedną z najbardziej powszechnych i typowych narracji rosyjskiej propagandy od 2016 roku.