O nas

„Stop Fake PL – infokopuła przeciwko rosyjskiej wojnie hybrydowej” to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2023”. 

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł. 

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dezinformacja jest jednym z narzędzi prowadzenia wojny. Przeciwdziałanie dezinformacji zostało zdiagnozowane jako ważny problem m.in. przez Polskę oraz państwa Trójkąta Lubelskiego, stanowiące główne państwa objęte realizacją projektu. Z różnych względów w Trójkącie Lubelskim nie znajduje się Białoruś, jednak ze względów oczywistych jest to dla nas państwo ważne, jego społeczeństwo jest również odbiorcą naszych działań. Realizatorami i głównymi odbiorcami projektu są środowiska dziennikarskie, eksperckie, pozarządowe z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz szerokie grono odbiorców mediów popularyzujących treści StopFake, uczestniczących, czy też wspierających projekt, a także środowiska polskiej mniejszości na Ukrainie i Białorusi. Grono autorów współtworzących treści pojawiających się na stronie StopFake PL stanowią dziennikarze z Polski, Ukrainy oraz niezależnych mediów na Białorusi, współpracownicy i pracownicy uniwersytetów oraz instytucji naukowych.

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA INICJATYWY

Strona do weryfikacji faktów Stopfake.org została uruchomiona 2 marca 2014 roku. Na pomysł wpadli wykładowcy, absolwenci oraz studenci Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa i kursu dla dziennikarzy i redaktorów Digital Future of Journalism.

Do projektu dołączyli dziennikarze, redaktorzy, programiści, tłumacze i wszyscy, którym nie był obojętny los Ukrainy i jej narodu w czasie okupacji Krymu i wojny w Donbasie.

Na początku głównym celem tej społeczności było monitorowanie mediów w celu sprawdzania i obalania związanych z wydarzeniami na Ukrainie przeinaczonych informacji oraz propagandy. Po pewnym czasie projekt stał się serwisem informacyjnym, w którym wszelkie formy kremlowskiej propagandy poddawane są wnikliwej analizie.

Poszerzył się także zakres działalności. Poza wpływem propagandy i przeinaczeń na Ukrainę zespół bada ich wpływ na inne kraje regionu – od krajów dawnego Związku Radzieckiego, przez Unię Europejską po Syrię i Turcję.

Nasz zespół wciąż się rozrasta. Dołączają do nas fachowcy, którzy weryfikują fakty, redagują informacje, tłumaczą i rozpowszechniają je w jedenastu językach: rosyjskim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim, bułgarskim, francuskim, włoskim, holenderskim, niemieckim, czeskim i polskim.

Materiały filmowe StopFake dostępne są zarówno na portalu, jak również emitowane są w ukraińskich lokalnych programach telewizyjnych oraz w programie Ukraine Today. Naszą działalność można też śledzić w sieciach społecznościowych.

Podkreślamy, że projekt StopFake.org w żaden sposób nie jest związany i nie jest wspierany finansowo przez władze Ukrainy. Projekt jest tworzony przez społeczność dziennikarską, celem której jest weryfikacja informacji, wzrost wiedzy o mediach wśród społeczeństwa i walka o oddzielenie dziennikarstwa od propagandy.

Nasze cele osiągamy, nie tylko ujawniając i prostując fejki, ale także tworząc archiwum propagandy, analizując informacje, prowadząc szkolenia z weryfikacji informacji dla różnych grup, biorąc udział w tematycznych konferencjach i seminariach.

Początkowo strona istniała dzięki pracy wolontariuszy, później działała dzięki crowdfundingowi – darowiznom od czytelników. Poza tym w latach 2015-2016 projekt był wspierany przez Fundację Międzynarodową Renaissance, Narodową Fundację Wsparcia Demokracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech, Ambasadę Wielkiej Brytanii na Ukrainie, The Sigrid Rausing Trust.

Wszyscy chętni mogą dołączyć do naszej wspólnoty i wesprzeć projekt.

Jeśli zauważą Państwo niezgodną z prawdą publikację, prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected].