Snímek webu Facebook.com

Na pozadí protestů a stávek proti falzifikaci výsledků běloruských prezidentských voleb a použití násilí proti demonstrantům, se na sociálních sítích objevuje výrazné množství lživých informací a manipulací ohledně průběhu a organizace protestů.

Jednou z nejnovějších a velmi účinných dezinformací, které se nedávno objevily na Facebooku a byly také šířeny přes Messenger, je fotografie, která má dokazovat, že běloruské demonstranty za jejich účast na protestech platí. Ve skutečnosti se ale jedná o fotografii, kde demonstranti ve městě Grodno naopak vybírají peníze na pořízení mikrofonů a jiné audiotechniky. V popisu těchto šířených fotografií autoři naznačují, že účastníci protivládních shromáždění jsou za účast placeni. Někteří dodávají také kým – Georgem Sorosem.

Stejné dezinformace se pravidelně objevují během všech demonstrací proti autoritářským režimům v Post sovětském prostoru. Jedná se o pokus zdiskreditovat hnutí a přesvědčit běžné občany, že hnutí není vedeno běžnými občany ale uměle organizováno a placeno ze zahraničí.

Původní autor této fotografie je znám – autorská práva patří běloruské verzi Radia Svoboda (Radio Svaboda), v dolním pravém rohu tohoto snímku se dokonce objevuje copyright. Tuto fotografii lze nalézt na Telegramovém účtu Rádia Svoboda  s titulkem „А ў Горадні зьбіраюць грошы на апаратуру на мітынгах” tedy volně přeloženo „V Grodnu vybírají peníze na vybavení“.  Taktéž je foto k dispozici na webových stránkách stejného média s titulkem:  „za pár minut bylo shromážděno více než 3200 rublů na vybavení pro potřeby protestů“. Dezinformátoři tak neváhali využít fotografie obecně známého média, překroutit její význam a použít ji k podpoře smyšleného narativu.

Snímek stránek t.me/radiosvaboda

V neděli 23. srpna 2020 se protestující začali scházet v běloruském městě Grodno na Leninově náměstí, aby vyjádřili svůj nesouhlas se situací v zemi. Jelikož šlo o neorganizovaný protest, chyběla účastníkům jakákoliv zvuková technika. Jeden z aktivistů donesl vlastní megafon, nicméně jeho dosah byl příliš malý a někteří si začali stěžovat, že projevy z megafonu neslyší. Proto začala velká sbírka na zakoupení potřebného vybavení zesilujícího zvuk. Potřebné peníze byly vybrány za pouhou čtvrthodinu a vybraní aktivisté jeli techniku zakoupit. Kromě Rádia Svoboda o tomto příkladu samo-organizace demonstrantů psala další média jako Sputnik, TUT.by, Meduza, newgrodno.by, vkurier.info a další. Celou sérii fotografií sbírky peněz byly vydány redakcí  TUT.by. Video z dané události můžete nalézt na telegramovém kanálu Radia Svoboda.

Snímek webu tut.by

StopFake.org také požádala o komentář Andreje Stryžaka, spoluzakladatele iniciativy BY_Help a zástupce Fondu solidarity BYSOL. Ten o financování demonstrací prohlašuje následující:

 „Jedná se o velké shromáždění lidí, kteří se scházejí na nějakém místě v nějakou dobu. Rozpočet na tohoto shromáždění je minimální, a to proto, že se nepoužívá žádná technika, nestaví se scéna, nevyužívají se žádné technické služby. Rozpočet se tedy rovná lístku na metro. Demonstranti si sami malují plakáty, sami si kupují vlajky. Nevíme o tom, že by někdo demonstranty platil, nebo na demonstrace hromadně svážel. Ve veřejném prostoru se neobjevily žádné informace o tom, že by byly demonstrace placené, ani nedostáváme v tomto směru žádné anonymní informace o podobném jednání. Neexistují ani žádní hráči, kteří by měli zájem platit účastníky. Tohle je extrémně důležité téma. Jedná se o celonárodní akce, na kterých občané vystupují z vlastní vůle a hájí svá práva.“

StopFake.org již dříve psal o dalších lživých zprávách ohledně běloruských protestů, například o tom, že rodina Svjatlany  Cichanouské byla údajně vyfotografována v tričkách se symbolikou teroristické skupiny, že Polsko údajně plánuje zaútočit na Bělorusko, nebo že běloruská bílo-červeno-bílá vlajka je symbolem nacistů.