V předchozím článku o vyhledávání na Facebooku jsme mluvili o tom, jak využívat vyhledávací systém Graph Search a jaké užitečné informace můžeme s jeho pomocí najít. Při práci s Graph Search ovšem mohou vznikat problémy. Systém někdy nereaguje na dotazy či nedokáže přečíst cyrilici.

Tyto problémy s prací Graph Search vznikly poté, co Facebook v prosinci 2014 ukončil spolupráci s Bingem. Vyhledávací algoritmus přestal účinně rozpoznávat složité mnohaúrovňové dotazy, jako: softwaroví inženýři, kteří pracují pro Google, žijí v New Yorku, a umí francouzsky (v původním znění: software engineers who work for Google, live near New York and speak French).

Nyní Vám ukážeme, jak kompenzovat nedostatky vyhledávání na Facebooku. Dosáhneme toho pomocí externích aplikací na bázi Graph Search a vyhledávání pomocí přímých příkazů.

Externí aplikace pro vyhledávání

Graph.Tips, jednu z takových experimentálních aplikací, vytvořil Henk van Ess. S její pomocí je možné zjistit identifikační číslo kteréhokoliv uživatele, stránky či místa. Podle tohoto čísla můžeme vyhledávat příspěvky či fotografie, které uživatel komentoval, a také fotografie, které olajkoval, uveřejnil nebo na nich byl označen atd.

-

Také je možné vyhledávat podle míst. Řekněme, že nás zajímají obyvatelé Lvova, kteří navštívili Prahu a Vratislav. Dotaz bude vypadat následovně:

-

Zadáme-li identifikační číslo konkrétního uživatele, můžeme zjistit všechna místa nebo nějaký konkrétní typ míst, která navštívil: bary, restaurace, kina atd.

Existuje rovněž aplikace pro prohlížeč Chrome, kterou vytvořila společnost Intelligence Software. Tato aplikace umožňuje hledat uživatele Facebooku dle mnoha různých parametrů:

3 (1)

Pomocí této aplikace můžeme bez problémů najít softwarové inženýry se znalostí francouzštiny, kteří pracují pro Google a žijí v New Yorku. K dispozici je 13 parametrů, takže můžeme vytvářet nejrůznější kombinace. Tímto způsobem je vyhledávání jednoho člověka mezi 1,18 miliardy uživatelů ne-li rychlé, pak alespoň docela dobře možné.

Přímé vyhledávací příkazy

Pokud vám z nějakého důvodu uvedené aplikace nevyhovují, budete si muset zapamatovat syntax vyhledávacího dotazu a sestavit odkaz s potřebnými příkazy samostatně.

Existují dva způsoby vyhledávání: podle identifikačního čísla (ID) nebo klíčového slova.

Pomocí ID můžeme vyhledávat obsah související s tímto číslem. Na tomto principu je postavena výše zmíněná aplikace Graph.Tips.

Při této metodě sestavujeme odkaz zadáním adresy vyhledávání https://www.facebook.com/search + ІD uživatele /1414642146 + typ obsahu, který hledáme:

/stories-commented
/photos-liked
/photos-of
/photos-commented
/photos-uploaded

Odkaz na vyhledávací dotaz “Posts commented on by Mustafa Nayyem” bude vypadat takto: https://www.facebook.com/search/1414642146/stories-commented:

4

Přidáme-li po ID operátor /friends, budeme moci vyhledávat obsah podle uživatelových přátel.

“Posts commented on by Mustafa Nayyem’s friends”: https://www.facebook.com/search/1414642146/friends/stories-commented

Vyhledávání pomocí klíčových slov

Jiná metoda vyhledávání vyžaduje složitější příkazy a umožňuje vytvářet podrobnější vyhledávací kombinace. Pro tuto metodu není podstatné ID, nýbrž klíčové slovo.

Pokud budeme například hledat pracovníky Verchovné rady Ukrajiny podle ID oficiální webové stránky, dostaneme pouze seznam těch, kteří mají v kolonce „zaměstnání“ odkaz přímo na tuto oficiální stránku. Zadáme-li místo ID klíčové slovo „Верховна Рада України“ (Verchovna Rada Ukrajiny), Graph Search nám ukáže všechny, kdo použili právě toto slovní spojení. Výsledky těchto dvou vyhledávání se od sebe mohou lišit.

Vyzkoušejme si nyní tuto metodu a najděme si například pracovníky Verchovné rady Ukrajiny, kteří žijí v Doněcku a umí anglicky.

Adresa vyhledávání zůstává stejná: https://www.facebook.com/search.

Poté zadáme klíčové slovo, které se v samotném odkazu skládá ze tří prvků: /str/Верховна+Рада+України/pages-named. Symboly v cyrilici musíme zapisovat se znaménky plus místo mezer: «Верховна+Рада+України».

Dále přidáme parametr popisující klíčové slovo /employees a určíme aktuální status – /present. Tento odkaz dokáže najít všechny současné pracovníky Verchovné rady.

Následně musíme definovat ty, kteří žijí v Doněcku a umí anglicky. Podle stejného principu vytvoříme úseky týkající se města: /str/Donetsk/pages-named + /residents + /past a znalosti jazyka: /str/English/pages-named + /speakers.

Odkaz uzavřeme příkazem /intersect, díky kterému vyhledávací algoritmus pochopí, že má vyhledávat uživatele, který splňuje všechny tři parametry.

Kompletní vyhledávací dotaz vypadá takto: https://www.facebook.com/search/str/Верховна+Рада+України/pages-named/employees/present/str/Donetsk/pages-named/residents/past/str/English/pages-named/speakers/intersect. Tímto jsme našli profily pracovníků, které jsme potřebovali.

5

Tato tabulka vám pomůže rozestavit prvky ve správné posloupnosti a vybrat potřebné parametry.

https://www.facebook.com/search +

Klíčové slovo Popis Status Sloučení parametrů
/str/stopfake/pages-named /employees (zaměstnání)

/speakers (jazyky)

/students (vzdělání)

/residents (bydliště)

/visitors (navštívená místa)

/likers (stránky, které se líbí)

/groups (skupiny)

/past

(v minulosti)

/present
(v současnosti)

/ever
(kdykoli)

/intersect

TV textu jsou použity materiály z TheBalazs, BooleanBlackBelt a Quora.

Autor: Taras Nazaruk, for StopFake.org