В предишния материал за търсенето във Facebook ние ви разказахме как се включва системата за търсене Graph Search и каква ценна информация можем да намерим с нейна помощ. Но при работата с Graph Search могат да възникнат проблеми: търсачката не винаги реагира на запитването и не възприема кирилица.

Работата на Graph Search стана нестабилна след като през декември 2014 година Facebook прекрати сътрудничеството с Bing. Алгоритъмът за търсене престана ефективно да разпознава сложните многостепенни запитвания като например «софтуерни инженери, които живеят близо до Ню Йорк, работят за Google и знаят френски» (в оригинал: software engineers who work for Google, live near New York and speak French).

Ние ще разкажем за начините как да избегнете слабите страни на търсачката на Facebook – с външните приложения на базата на Graph Search и търсене с помощта на директни връзки.

Външни приложения за търсене

Ген ван Ес е създал експериментално приложение за търсене – Graph.Tips. С неговата помощ можете да намерите идентификационния номер, който е присвоен на всеки потребител, страница или място. По този номер можете да търсите постовете или фотографиите, които потребителят е коментирал; фотографиите, които той е харесал или публикувал; фотографиите, на които той е отбелязан и т.н.

-

Възможно е също търсене по места. Да предположим, че ни интересуват жителите на Лвов, които са били в Прага и Вроцлав. Запитването ще изглежда така:

-

Допълнително можем да проверим къде е бил конкретният потребител. Като въведем неговият ID номер, ние можем да проверим както всички места, така и някой определен тип: барове, ресторанти, кина и т.н.

Съществува също приложение за браузера Chrome, създадено от компанията Inteligence Software. То помага да търсим потребители във Facebook по множество различни параметри:

3 (1)

С помощта на това приложение можем без проблем да намерим разработчиците на софтуер, които знаят френски, работят за Google и живеят в Ню Йорк. Приложението предлага 13 параметра, затова комбинациите могат да бъдат най-различни. Това прави търсенето на един човек сред 1,18 милиарда потребители на Facebook ако не бързо, то поне напълно възможно.

Самостоятелно създаване на линкове за търсене

Ако по някакви причини споменатите приложения не ви вършат работа, тогава трябва да запомните синтаксиса на запитването за търсене и сами да съставите линкове с нужните оператори.

Съществуват два метода за търсене: по идентификационния номер (ID) или по  ключова дума.

С помощта на ID ние можем да търсим контент, свързан с този номер. По този принцип е построено приложението за търсене GraphTips, за което говорихме по-горе.

В този метод линкът на всяко запитване се състои от адрес на търсенето https://www.facebook.com/search + ІD на потребителя /1414642146 + тип контент, който търсим:
/stories-commented
/photos-liked
/photos-of
/photos-commented
/photos-uploaded

Линкът към запитването за търсене «Posts commented on by Mustafa Nayyem» ще изглежда така:
https://www.facebook.com/search/1414642146/stories-commented

4

Ако добавим към линка след ID /friends можем да търсим контент на приятели на потребителя.
«Posts commented on by Mustafa Nayyem’s friends»:
https://www.facebook.com/search/1414642146/friends/stories-commented

Търсене по ключови думи

Друг метод за търсене се състои от по-сложни оператори и ни позволява да създадем по-детайлни комбинации при търсенето. При този метод е по-важен не ID, а ключовата дума.

Ако например търсите сътрудниците на Верховната Рада на Украйна само по ID на официалната страница, ще получим списък на тези, които в графата „месторабота“ дават линк именно към тази страница. Ако вместо ID напишем ключовата дума «Верховна Рада України», то Graph Search ще ни покаже всички, които са използвали това словосъчетание. Резултатите по тези две запитвания могат да се отличават.

Ще опитаме да разберем как работят ключовите оператори в този метод и да намерим например сътрудниците на Верховната Рада на Украйна, които живеят в Донецк и знаят английски.

Адресът на търсене остава същият:
https://www.facebook.com/search

Следва ключовата дума, която в самия линк се състои от три елемента:
/str/Верховна+Рада+України/pages-named.
Между думите на кирилица трябва да се пише плюс, вместо интервал: «Верховна+Рада+України».

По-нататък добавяме параметър, който описва ключовата дума, /employees и определяме актуалното състояние — /present. Такъв линк е способен на намери всички сегашни сътрудници на Верховната Рада.

След това ни е необходимо да определим тези, които са живяли в Донецк и знаят английски. По същия принцип създаваме части
за града /str/Donetsk/pages-named + /residents + /past
и за знанието на езика /str/English/pages-named + /speakers

Линкът затваря операторът /intersect, който пояснява на алгоритъма за търсене, че е нужно да се търси потребител, който съответства на всички три параметра.

Така изглежда цялото запитване за търсене: https://www.facebook.com/search/str/Верховна+Рада+України/pages-named/employees/present/str/Donetsk/pages-named/residents/past/str/English/pages-named/speakers/intersect. Профилите на нужните ни сътрудници са намерени.

5

Тази таблица ще ни помогне да разположим елементите в правилна последователност и да изберем нужните параметри:

https://www.facebook.com/search +

Ключова дума Описание Статус Кръстосване на параметрите
/str/stopfake/pages-named /employees (месторабота)

/speakers (езици)

/students (учебно заведение)

/residents (местожителство)

/visitors (посетени места)

/likers (харесани страници)

/groups (участник в групи)

/past

(в миналото)

/present
(сега)

/ever
(някога)

/intersect

В текста са използвани материали на TheBalazs, BooleanBlackBelt, Quora.

Автор: Тарас Назарук, специално за StopFake.org.