Prokremelský zpravodajský zdroj Ukraina.ru zveřejnil článek, jenž tvrdí, že ruština na Ukrajině se nachází ve vůbec v „nejhorší situaci“. Zdrojem této zprávy bylo interview tajemníka Benátské komise Rady Evropy Thomase Markerta pro ukrajinský web Jevropejska pravda. Ve skutečnosti mluvil Thomas Markert o tom, že problém je ten, že zákonem O vzdělávání se ruský jazyk dostává do horší situace oproti jazykům menšin patřící mezi jazyky EU. O celkové situaci ruského jazyka na Ukrajině se nevyjadřoval.

 

Snímek z webu Ukraina.ru: „Benátská komise: Ruština na Ukrajině je v nejhorším postavení“
Snímek z webu vz.ru: „Ruština na Ukrajině se ocitla v nejhorším postavení“

 

Kromě manipulativního titulku zopakovala Ukraina.ru starý fake o novém ukrajinském školském zákoně O vzdělávání, když napsala, že nyní „je v zemi zakazována výuka v jiném než ukrajinském jazyce“. Doporučení Benátské komise jsou v textu navíc podána jako kroky, které je Ukrajina povinna splnit, ačkoliv v rozhovoru byla řeč právě o doporučeních.

Tento fake zveřejnila také média VzgljadAntimaidanPodrobnonews.rugrominfo.eu a další.

 

Snímek z webu eurointegration.com.ua

 

V rozhovoru pro web Jevropejska pravda řekl tajemník Benátské komise Rady Evropy Thomas Markert na otázku o klíčových doporučeních Benátské komise toto:

„Zde je třeba udělat jasné rozdělení na dvě části – na jazyky menšin, které patří k jazykům EU, a ty další. Rozdíl mezi normami vůči těmto skupinám jazyků je příliš velký, druhá skupina je ve značně horším postavení ve srovnání s první. Dále je tu zřejmě problém s dodržením ukrajinské ústavy, která zvlášť zmiňuje ruský jazyk a žádný jiný. Je zde proto právní problém s tím, že podle zákona O vzdělávání se ruština dostala do horší situace.“

 

Snímek z webu eurointegration.com
Snímek z webu slovoidilo.ua: „V jakých jazycích se na Ukrajině vyučuje?“

 

Podle údajů Státní statistické služby Ukrajiny je výuka vedena v ruštině v 581 vzdělávacích zařízeních, v ruštině se vzdělává na 356 tisíc žáků. Ve srovnání s jinými jazyky menšin v zemi je to nejvyšší počet škol a nejvyšší počet žáků.

Ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin okomentoval postavení ruštiny na Ukrajině tak, že „ruštinu na Ukrajině nic neohrožuje. Stejně jako v sovětských dobách zní stále v ulicích velkých měst, je hojně používán v ukrajinské televizi a dosud také stále dominuje v tištěných médiích. Varování Benátské komise o potenciální diskriminaci ruštiny oproti jazykům EU v ukrajinském školství se může zdát jako formálně motivované. Ukazuje to nicméně opět, že mezinárodní společenství by se mělo konečně zorientovat ve složité jazykové situaci, která se na Ukrajině vytvořila za stovky let ruské nadvlády“.

 

Snímek z webu eurointegration.com.ua

 

StopFake již několikrát vyvracel manipulace a nepravdivé zprávy o postavení ruštiny na Ukrajině, o prohlášeních představitelů Benátské komise a novém zákoně „O vzdělávání“.