5. září přijala Nejvyšší rada Ukrajiny nový zákon „O vzdělávání“. Ruská média se o změny a novinky v zákoně čile zajímala a zveřejnila množství článků s křiklavými titulky. Například web Ukraina.ru spatřuje v novém zákoně hrozbu pro ruský jazyk, který bude takto údajně vytlačen z ukrajinských škol, a tím porušena práva ukrajinských národnostních menšin. Agentura RIA Novosti Ukraina označila reformu za „ukradenou budoucnost“ a dokonce za „jazykovou čistku“.

 

„Kvůli totální ukrajinizaci začínají mít lidé k ukrajinštině horší vztah, jako k něčemu, co je nepříjemné a povinné. [Tato ukrajinizace] navíc klade větší díl odpovědnosti na rodiče, kteří musí správnou ruštinu učit dítě doma, v rodinném kruhu,“ píše RIA Novosti.

Spolu s Ruskem již znepokojení ohledně nového zákona vyjádřilo Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko. 15. září na brífinku pro diplomatický korpus akreditovaný na Ukrajině ministryně školství a vědy Lilija Hrynevyč vysvětluje, že nový zákon je v souladu s ukrajinskou ústavou i se všemi mezinárodními závazky, které Ukrajina má. Žádným způsobem podle Hrynevyčové neporušuje práva národnostních menšin. Zákon vůbec nepředpokládá uzavření jejich vzdělávacích institucí, pouze zavádí postupné rozšiřování výuky úředního jazyka. Nyní je podle Liliji Hrynevyč situace taková, že se ve školách národnostních menšin vyučují předměty výlučně v jazyce národnostní menšiny.

 

 

Od 1. září 2018 se podle nových pravidel děti předškolního a mladšího školního věku budou moci vzdělávat v jazyce příslušné národnostní menšiny a paralelně s ním se budou učit i ukrajinštinu. Od 5. třídy se děti z národnostních menšin začnou učit v ukrajinštině a jazyk své národnostní menšiny budou studovat jako samostatnou disciplínu. Jestliže je jazykem národnostní menšiny některý z jazyků Evropské unie (v případě Ukrajiny tedy např. polština, maďarština či rumunština, pozn. red.), pak bude možné v tomto jazyce vyučovat také jeden či více jiných předmětů.

Ministryně školství a vědy Lilija Hrynevyč vysvětluje: „Není možná situace, kdy na školách s menšinovými jazyky děti po absolvování povinné školní docházky neumějí mluvit ukrajinsky. Ve výsledku mají potom omezený přístup k vyššímu odbornému či vysokoškolskému vzdělání na Ukrajině kvůli tomu, že mají špatné výsledky Vnějšího nezávislého testování, konkrétně výsledky z ukrajinského jazyka a literatury, což je povinná disciplína. Jsem přesvědčena, že 7. paragraf nového zákona je v zájmu dětí, občanů Ukrajiny, a má jim zajistit rovná práva a možnosti“.

 

 

Na ukrajinském ministerstvu školství chtějí také poslat nový školský zákon na expertízu do Rady Evropy.

Web Ukraina.ru kritizuje i přechod na 12letý vzdělávací systém, ačkoli, jak zdůrazňuje Hrynevyčová, 11letá základní a střední školní docházka neodpovídá požadavkům doby a na území Evropy se udržela pouze v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku.

Ve svém článku také citují slova Sergeje Kivalova, autora proruského jazykového zákona, nyní poslance Opozičního bloku, který tvrdí, že autoři reformy navrhují, aby byly zavírány regionální venkovské školy a zachována jedna hlavní, do které se budou děti těžko dostávat.

Lilija Hrynevyč vysvětluje: „Zavřeny budou pouze ty školy, které nemají žádné děti na prvním stupni základního vzdělávání. Náš záměr je udržet základní školu co nejblíže k místu bydliště dítěte. Dnes je možné otevřít třídu, pouze pokud ji naplní alespoň 5 žáků. Tento zákon předpokládá tak zvanou školu jednoho učitele. To znamená, že i když jsou ve třídě pouze 3 žáci různého věku, bude s nimi pracovat pouze jeden učitel“. Ukraina.ru tvrdí, že dojde ke snižování počtu učitelů a učitelé budou bez práce. Ministryně školství nicméně zdůrazňuje, že „jestliže se snižuje počet dětí, snižuje se také počet tříd, což znamená, že se snižuje počet úvazků pro učitele. Na druhou stranu máme dramatický nedostatek učitelů ve velkých městech. Například v Kyjevě nemáme dostatek učitelů ani na základních školách“.

StopFake očekává podrobnější komentář z ukrajinského ministerstva školství a bude i nadále situaci sledovat.

Připomínáme, že ruská média periodicky šíří nepravdivé informace o „utlačování ruského jazyka“ na Ukrajině. Již dříve jsme vyvraceli manipulativní zprávu o „totální ukrajinizaci“ prodavačů a číšníků a také o tom, že prezident Porošenko údajně podepsal zákon o údajném podporování ukrajinského vlastenectví u donbaských dětí.