Server Mediakritika zveřejnil seznam pěti programů a aplikací, které umožňují čtenářům ověřit důvěryhodnost webových obsahů.

Trooclick

Plugin Trooclick vytvořený pro prohlížeče Google Chrome a Firefox skenuje text, a jakmile zjistí, že určitá informace v článku se neshoduje s informacemi v článcích z jiných mediálních serverů nebo s oficiálními statistikami, objeví se uživateli na obrazovce upozornění. Existuje několik typů takových upozornění: „Rozporuplnost s jinými médii“, „Nesrovnalost s oficiálními dokumenty“ a „Porušení novinářské etiky“. Uživatelé mohou rovněž u článku hlasovat zodpovězením otázky: „Je tento článek důvěryhodný?“ V první fázi tohoto projektu vývojáři usilují o co nejkvalitnější prověření informací týkajících se ekonomické či finanční tematiky. Výhledově se však předpokládá, že Trooclick bude schopný pracovat se všemi typy publicistických textů.

Jak uvádějí internetové stránky Institutu žurnalistiky Poynter, princip pluginu „je snadné vysvětlit, ale těžké realizovat“. Internetoví boti ověřují zkoumaný text s údaji z databáze a pátrají po případných faktických nesrovnalostech. Pokud plugin odhalí možné porušení novinářské etiky, vezme v úvahu kupříkladu odkazy na anonymní zdroje a časté užívání slov a frází typu „pravděpodobně“, „do jaké míry lze pochopit“ atd.

V současnosti je dostupná beta verze tohoto pluginu.

Truth Goggles

Plugin Truth Googles byl v roce 2012 navržen jako nástroj k porovnání textů s databází PolitiFact. V roce 2014 byla tato služba spuštěna v podobě vstřícnějšího způsobu, jak vkládat k textům poznámky. Webové stránky Truth Googles umožňují čtenářům vložit poznámky přímo v textu: na jejich web můžete nahrát svůj text nebo na něj poskytnout odkaz a následně upozornit na sporné momenty. Poté, co vyznačíte daný úsek textu, který si zasluhuje zvýšenou pozornost, zvolíte takovou otázku, kterou by si případný čtenář měl položit. Jde například o otázky typu: „Opravdu se to tak stalo?“ „Kdo to řekl?“ „Kdo další je v tom zapleten?“ „Kdo z toho čerpá výhody?“ „Co dalšího je potřeba zjistit?“ Pokud znáte odpověď, můžete ji uvést buď stručně, nebo se rozepsat obšírněji.

Lazy Truth

Aplikace Lazy Truth, kterou vytvořil Matt Stempeck, absolvent Massachusettského technologického institutu, je navržena pro uživatele tak, aby s její pomocí mohli identifikovat, které příchozí e-maily jsou založené na pravdě a které jsou pouhou fámou nebo zlodějnou. Tato aplikace je dostupná jako plugin pro prohlížeč Google Chrome. Uživatelé Lazy Truth mohou rovněž podezřelý e-mail odeslat na adresu [email protected].

Skeptive

Webové stránky Skeptive se snaží vyhodnotit, kdo má pravdu, a to na základě názorů, které na tomto webu jejich uživatelé zveřejňují. Ta pozice, která má více nestranných příznivců, vítězí. Cílem této služby je co nejefektivněji rozsoudit spory na internetu.

Genius

Společnost Rap Genius se ve svých začátcích zabývala ověřováním rapových testů. V roce 2014 se však zakladatelé společnosti rozhodli, že změní svou značku a že rozšíří záběr společnosti Genius na libovolné texty. Genius však není ani plugin, ani aplikace. Stačí jen navštívit stránku www.genius.com, nahrát zde odkaz na libovolný text a předložit k posouzení ostatním uživatelům. Zakladatelé společnosti tomuto přístupu říkají „sdílené ověřování faktů“ (distributed fact-checking).

Budoucnost počítačového ověřování faktů

Jak uvádí Poynter, před všemi internetovými servery a aplikacemi, které se zabývají ověřováním faktů, stojí dvě podstatné výzvy. Zaprvé musí vytvořit adekvátně rozsáhlou databázi kvalitních údajů, na jejichž základě bude možné texty srovnávat. Zadruhé musí přesvědčit dostatečně velký počet uživatelů, aby jejich služby využívali – tak se potvrdí jejich přínos. Tyto dva faktory jsou vzájemně propojené: abyste přilákali dostatek uživatelů, musíte prokázat, že jim dokážete poskytnout kvalitní služby; a zároveň pro poskytování kvalitních služeb je nezbytný určitý počet „kritických“ uživatelů.

Zdroj: Mediakritika