Evropská komise nedávno zveřejnila zprávu o výsledcích spolupráce Ukrajiny a EU za rok 2016 v rámci Asociační dohody a ročního fungování zóny volného obchodu. Zprávu je možné dle všech parametrů považovat za pozitivní. Ukazuje dynamiku růstu dovozu a vývozu a také svědčí o tom, že se ekonomické ukazatele ve srovnání s rokem 2015 výrazně zvýšily a dosáhly úrovně z roku 2014.

 

Snímek zprávy Evropské komise o zóně volného obchodu s Ukrajinou za rok 2016

 

Ruská média se však snažila dokázat, že daná spolupráce je pro Ukrajinu nevýhodná a manipulovala s čísly uvedenými ve zprávě.

Propagandistický kanál RT například přišel s článkem nazvaným „Ukázalo se, že pro EU je obchod s Ukrajinou desetkrát výhodnější než pro Kyjev“. Na první pohled se tak může zdát, že zóna volného obchodu s EU je pro Kyjev nevýhodná.

 

Snímek z webu RT

 

V podobném duchu o zprávě informovalo také periodikum „Aktualnyje novosti“: „Ukrajina dostala za obchod s EU desetkrát méně, než jí bylo slíbeno“. Jiné propagandistické médium RIA FAN překroutilo výsledky zprávy a ukázalo je v ještě horším světle: „EU se přiživuje na Ukrajině prostřednictvím dohody o volném obchodu“.

 

Snímek z webu RIA FAN

 

Snímek z webu Aktualnyje novosti

 

RT ve svém článku srovnává indexy růstu a hlasitě prohlašuje, že „pro EU je zóna volného obchodu desetkrát výhodnější“. Avšak růst exportu je možné konstatovat jak z Ukrajiny do EU, tak také ze zemí EU na Ukrajinu. Je ovšem otázkou, jakou výpovědní hodnotu má srovnání těchto údajů mezi sebou, když se EU skládá z 28 zemí. Tedy nakolik relevantní je porovnání obratu mezi společenstvím zemí a jedním státem.

 

Údaje, které srovnávala RT a na základě kterých došla k závěru ohledně „desetkrát větší výhodnosti“

 

Porovnávací tabulka výsledků obratu zboží mezi Ukrajinou a EU ze zprávy Evropské komise

 

Obdobné ukazatele z roku 2015 byly menší u obou stran. V roce 2014 byla hodnota importu/exportu přibližně stejná. Kladná bilance byla v roce 2016 dokonce o něco vyšší než v roce 2014 – 3,255 miliard eur ku 3,425 miliardám euro.

Jelikož byla Asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou podepsána v roce 2014 a zóna volného obchodu začala v plné míře fungovat teprve od 1. ledna 2016, bylo by spravedlivé dívat se na dynamiku ukazatelů právě za toto období. A ačkoli v roce 2015 bylo možné pozorovat snížení, procentuální údaje za rok 2016 již vypovídají o značném růstu obratu zboží: HDP se dostal na kladnou hodnotu 1,5 % a úroveň inflace podstatně klesla.

Růst ukrajinského exportu do zemí EU se zvýšil z -6,5 % v roce 2015 na 1,9 % v roce 2016, zatímco export EU ze záporných -17,4 % v roce stoupl na 17,6 % v roce 2016.

Zpráva tedy ukazuje, že zóna volného obchodu mezi Ukrajinou a EU přináší plody a je výhodná pro obě strany.

Manipulativní zprávu zveřejnila i další ruská média a veřejné stránky na sociálních sítích: Newsler.info, Komsomolskaja Pravda, Rossijskaja gazeta, Žurnalistskaja pravda, StatesOne.com, Aktualnyje novosti a také veřejné stránky na sociální síti Odnoklassniki a další.

 

Snímek z webu Rossijskaja gazeta

 

Ukrajinská média přitom o zprávě hovořila výhradně v pozitivním duchu.

 

Snímek z webu Jevropejskaja pravda

 

Snímek z webu Televizionnaja služba novostej