„Přátelství proti Rusku“, „Rusofobní organizace“, „skrytá kolonizace Ukrajiny“, taková epiteta Ruská média udělila Východnímu partnerství. StopFake pro Vás rozebral hlavní propagandistické příběhy o spolupráci EU s Ukrajinou, Ázerbájdžánem, Arménií, Běloruskem, Gruzií a Moldavskou republikou.

Východní partnerství je rusofobní organizace, která byla vytvořena za účelem provokace proti Rusku a kolonizace dalších zemí.

Jak známo, že podstatou Východního partnerství je finanční pomoc z Evropské unie pro země, které vyjádřily přání uskutečnit ekonomické a politické reformy. Důsledkem reforem v těchto státech je podepsání dohody o přidružení s EU, vytvoření zóny volného obchodu, liberalizace vízového režimu s EU, rozvoj energetického sektoru atd. Zásada spolupráce v rámci Východního partnerství spočívá v tom, že každý stát si sám určuje rozsah této spolupráce. Také v Evropské unii bylo opakovaně zdůrazňováno, že Východní partnerství není geopolitickým projektem, ale demokratickou, ekonomickou a vzdělávací platformou pro zúčastněné země. V partnerských zemích se nerozvíjí kolonizace ani rusofobie. Nicméně to nebrání médiím šířit informace o přesném opaku.

Evropská unie prostřednictvím Východního partnerství obírá Ruskou federaci o tržní příležitosti a tradiční sféru vlivu.

Toto tvrzení hezky ilustruje manipulativní charakter a zcela neopodstatněné informace propagandy. Tímto tvrzením média zcela ignorují fakt, že země, které vstoupily do Východního partnerství, mohou obchodovat se všemi zeměmi, a to včetně Ruska. Nicméně kvůli agresivní politice Kremlu Ukrajina, Gruzie, Moldavsko a Ázerbájdžán skutečně omezují své obchodní vazby na Rusko. Arménie a Bělorusko však nadále aktivně a úspěšně obchodují s Ruskem a dokonce patří k Euroasijské hospodářské unii.

Východní partnerství slíbilo Ukrajině hory doly, ale vedlo jen k větší chudobě.

Chudoba je v zásadě jedním z nejoblíbenějších příběhů ruské propagandy. Podle ruských médií, inflace v zemi v roce 2014 byla údajně způsobena podpisem dohody o asociaci mezi Ukrajinou a EU – což je otevřená lež, neboť to byla ruská agrese, která vedla k ochuzení obyvatelstva. Navíc, podle ukazatelů Světové banky za rok 2018, byl zaznamenán pokles míry chudoby Ukrajinců: ta klesla na hodnotu 4% po 4,9% zaznamenaných v roce 2017 a 6,4% v roce 2016.

Východní partnerství slibovalo zlepšit dopravní spojení s EU, ale vyvolalo zhroucení infrastruktury.

Za posledních několik let na ukrajinský trh s leteckými službami vstoupilo hned několik světových nízko nákladových společností. Nyní tak mají občané na výběr z více jak 110 letů s nízkými tarify. Jen v loňském roce, kyjevské letiště Boryspil obsloužilo více než 12,5 milionu cestujících. Rozvíjí se letecká doprava v rámci země a rozvoj zaznamenala také vlaková doprava. Bylo zavedeno několik desítek pravidelných spojů mezi Ukrajinou a zeměmi Evropské unie.

Východní partnerství je agresivní projekt, který vedl k občanské válce na Donbasu.

„Občanská válka“ na Ukrajině je klasickým vyprávěním ruské propagandy a Východní partnerství nemá nic společného s invazí ruských vojsk do země. Ukrajina opakovaně poskytla důkazy o účasti Ruska ve válce na východě země. V lednu 2017 ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny oznámilo, že Kyjev podal žalobu u Mezinárodního soudního dvora OSN, aby Rusko postavilo před spravedlnost za teroristické činy a diskriminaci, které jsou výsledkem jeho nelegální agrese proti Ukrajině. V soudním řízení byly předloženy veškeré důkazy ruské agrese proti Ukrajině, důkazy o nelegální anexi Krymu a okupaci Donbasu.