Účastníci ruského vojensko-patriotického klubu připravili ukázkový souboj u příležitosti oslav „Dne obránce vlasti“. Jevpatoriia, 23. února 2019.

Zdroj: Jelena Removskaja, Krym.Realii

Ukrajinské lidskoprávní organizace spolu s představitelem prezidenta v Autonomní republice Krym (ARK) a Sevastopolu vytvořili seznam osob, které se podle jejich zjištění podílí na militarizaci dětí na poloostrově. Jde o takzvanou ruskou vlasteneckou výchovu v krymských školách i mimo ně.

Na uvedeném seznamu se objevilo 12 osob, konkrétně mimo jiné současná Rusku podřízená ministryně školství Krymu Valentina Lavrik, její předchůdkyně Natalja Gončarova a také Rusku podřízená krymská zmocněnkyně pro záležitosti dětí Irina Kljujeva. Na seznamu jsou také ředitelé některých krymských škol, předseda krymského oddělení Dobrovolné společnosti pro spolupráci mezi armádou, letectvem a námořnictvem Ruska (DOSAAF) či předseda Krympatriotcentru. Závěrům ukrajinských lidskoprávních aktivistů v souvislosti s militarizací vzdělávání na Krymu byl věnován pořad na Radiu Krym.Realii.

Tato studie je výsledkem spolupráce Krymské lidskoprávní skupiny, Centra pro lidská práva ZMINA, Ukrajinského helsinského výboru pro lidská práva a představitele prezidenta Ukrajiny v Autonomní republice Krym a Sevastopolu. Podle názoru autorů je hlavním cílem ruské patriotické výchovy na Krymu „likvidace ukrajinské a krymskotatarské identity krymských dětí“ a formování jejich identity „univerzálního ruského občana“. Lidskoprávní aktivisté také připomněli, že propagace služby v armádě okupujícího státu je závažným porušením mezinárodního práva a může být hodnocena jako válečný zločin. Osoby figurující na zveřejněném seznamu zatím nekomentovaly výsledky studie ukrajinských lidskoprávních aktivistů, nicméně i přesto novináři Krym.Realii poslali otázky stávajícímu dětskému ombudsmanovi Krymu Irině Kljujevě a čekají na odpověď.

Vedoucí vzdělávací sekce Ukrajinského helsinského výboru pro lidská práva Valentina Potapova řekla v komentáři pro Krym.Realii, že uvedený seznam osob podílejících se na militarizaci školství na Krymu není zdaleka kompletní.

„Zveřejněná jména jsou jen vrcholkem ledovce. Ve skutečnosti je na seznamu 70 jmen, ale pro veřejnou prezentaci jsme vybrali 12 z nich. Chtěli jsme zahrnout představitele formálního i neformálního vzdělávání. Zmínění ředitelé škol byli nejaktivnější v šíření militarizace a záměrně ignorovali Úmluvu o právech dítěte. Za zmínku stojí, že účast v kadetských a kozáckých třídách není povinná a děti do nich chodí na základě rozhodnutí rodičů. Ale představitelé z našeho seznamu vytváří ve svém zařízení takovou atmosféru, že když se dítě nezapíše do Junarmije a nebude se toho všeho účastnit, tak se stane obětí šikany. Takové případy jsme registrovali už v letech 2014–2015.“

Valentina Popova

Podle Valentiny Potapové se prokuratura ARK chystá zahájit nová vyšetřování v souvislosti se zveřejněným seznamem. Ukrajinská prokurátorka Olga Pirogova 14. ledna mluvila o tom, jak její instituce reaguje na informace o ruské militarizaci předškolního a školního vzdělávání na Krymu a v Sevastopolu:

„Jedním z nejrozšířenějších a nejzávažnějších zločinů, které jsou páchány na dočasně okupovaném území, je propagace vojenské služby v armádě státu okupanta mezi dětmi. Nyní se na základě vyšetřování a expertíz chystáme zahájit stíhání jednoho z organizátorů vojenskopatriotické výchovy dětí na krymském poloostrově. Je podezřelý z porušení zákonů a zvyklostí vedení války – jedná se o první odstavec článku 438 trestního zákoníku Ukrajiny. Jde také o porušení nařízení článku 51 čtvrté ženevské konvence, která zakazuje propagaci vojenské služby v armádě okupujícího státu mezi civilním obyvatelstvem. Kromě toho dokumentujeme fakta zapojení dětí do vojenskopatriotické výchovy a registrujeme podněcování nenávisti mezi národy a etniky.“

Fotogalerie Junarmija na Dni výsadkových vojsk v Sevastopolu (fotogalerie)

Olga Pirogova také zdůraznila, že prokuratura ARK určila řadu osob a organizací na Krymu, které získávají finanční prostředky od státních orgánů Ruska na vojenskopatriotickou výchovu a slaďují vzdělávací programy s Ministerstvem obrany Ruska.

„Militarizace školství v Rusku souvisí s tím, že ruský režim potřebuje občany, kteří ho ochrání před lidovými nepokoji“, je přesvědčen politický technolog z Ruska a bývalý analytik ruské strany Jednotné Rusko Leonid Vlasjuk.

„Současný ruský režim chápe, že dříve nebo později se bude muset nějakým způsobem udržovat za pomoci bodáků. Skvělý příklad toho, jak to může vypadat, jsou poslední události v Bělorusku. V souvislosti s tím bude nezbytné někde najít lidi, kteří povstanou na obranu režimu. Ti, kteří to dělají teď, bude jednou potřeba vyměnit. Právě k tomu slouží takzvaná patriotická výchova. V cílech a úkolech Junarmije je přímo napsán „odpor proti ideologii extremismu“ a co je to extremismus po putinovsku velmi dobře víme. Úplně stačí vyjít ven a zatleskat Alexeji Navalnému, aby člověka zatkli na 15 dní a dostal vysokou pokutu. Na Krymu je to všechno součástí taktiky dobyvačné války: jestli chceš někomu ukrást jeho vlast, tak musíš ukrást jeho budoucnost a děti a vychovat z nich poslušné sluhy.“

Leonid Vlasjuk

Ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov poukazuje na rozdíl, který podle něj existuje mezi ukrajinskou a ruskou variantou patriotické výchovy.

„Neměla by se míchat patriotická výchova a militarizace. Na Ukrajině existuje skautské hnutí a jiné způsoby, jak lze vyjádřit lásku k vlasti a bránit ji v případě vnější agrese. Přesně to je patriotická výchova. A když děti oblékají do uniforem, nechávají je nastoupit a dávají do ruky zbraně a tím je od ranného dětství učí tomu, že se musí zabíjet – to je militarizace. Na Ukrajině vláda věnuje velmi málo pozornosti patriotické výchově a ta je na velmi nízké úrovni. V Rusku tu mezeru zaplňují ideologií agrese a připravují občany k zabíjení od nejmladšího věku.“

Oleh Ždanov

Mezitím stálý představitel prezidenta Ukrajiny v ARK Anton Korynevyč zdůrazňuje, že informace shromážděné lidskoprávními aktivisty mohou sloužit jako základ pro mezinárodní soudní procesy s organizátory militarizace na Krymu.

„V průběhu téměř sedmi let okupace vidíme nejen porušování Ruskem jako subjektem mezinárodního práva, ale i porušování práva konkrétními lidmi. V mnoha případech to přitom provádí občané Ukrajiny! Právě proto proti nim jednoznačně mohou být zahajována vyšetřování v rámci národních trestních řízení. Tyto informace mohou být také předané prokuratuře Mezinárodního soudního dvora. Je jasné, že nebudou stíhat těchto konkrétních 12 občanů, ale naše informace budou součástí důkazů k systematickým případům porušování lidských práv.“

Anton Korynevyč

Podle Antona Korynevyče může být právě systematický charakter porušování v delší perspektivě základem pro zavedení dalších ukrajinských a západních sankcí proti osobám, které se na tom podílí.

Fotogalerie Zbraň pro nejmenší: jak děti na Krymu učí válčit (fotogalerie)

V prosinci podpořilo valné shromáždění OSN rezoluci OSN o ruské militarizaci Krymu. Tento dokument jmenovitě obsahuje výzvu k „zdržení se zakládání vzdělávacích insitucí, které organizují vojenskou přípravu krymských dětí s deklarovaným cílem přípravy k vojenské službě v armádě Ruské federace, zdržet se vytváření kurzů vojenské přípravy v krymských školách a zastavit snahy o oficiální zařazení krymských vzdělávacích institucí do systému „vojenskopatriotické“ výchovy Ruské federace“. Ruská strana opakovaně tato obvinění odmítla.

Zdroj: Jelena Removskaja, Krym.Realii

Text připravil Vladislav Lencev

Militarizace dětí na Krymu

Ruský režim otevírá v krymských školách kadetské třídy a provádí nábor do vojenskopatriotického hnutí Junarmija. Děti se učí rozebírat zbraně a střílet, nosit maskovací oblečení a pochodovat.

Ukrajinští lidskoprávní aktivisté opakovaně obraceli pozornost k militarizované formě výchovy dětí na anektovaném Krymu. Psychologové si všímají tlaku na myšlení dětí v současném ruském vzdělávacím systému.

Prokuratura ARK zahájila na Krymu stíhání za „propagaci války mezi dětmi“.