Op 24 oktober presenteerde in het bezette Donetsk de televisiezender Oplot een video-interview met de zogenaamde Tsjechische consul voor de door Rusland financieel gesteunde Volksrepubliek Donetsk (DNR), Nela Liskova. Het tien minuten durende gesprek loopt over van primitieve antiwesterse retoriek en pro-Russische propaganda en is bedoeld voor een publiek dat niet alleen gesloten is voor westerse ideeën, maar er ook geen enkele toegang toe heeft.

nela-liskova

De vertegenwoordiging van een klein kantoor in de provinciale Tsjechische stad Ostrava als consulaat en de officiële afgevaardigde van de Volksrepubliek Donetsk in de Tsjechische Republiek is volkomen belachelijk, omdat dit kantoor geen officiële status heeft en de DNR geen erkende entiteit is. Dit standpunt heeft het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken ook uitdrukkelijk ingenomen.

Het DNR-kantoor in Ostrava is in september dit jaar geopend en zijn valse diplomatieke status is door Stopfake al weerlegd en afgedaan door de Tsjechische autoriteiten.

Nela Liskova praat over de mogelijkheid dat de DNR internationale erkenning zou kunnen krijgen en officiële banden met de Tsjechische Republiek zou kunnen aanknopen. Beide zijn absurd, omdat de DNR geen staat is en niet officieel erkend is.

Volgens het Tsjechische burgerlijk wetboek heeft het zogenaamde consulaat zich geregistreerd bij het regionale hof in Ostrava onder de naam Zastupitelské centrum DNR, z.s.. Het is simpelweg een associatie en kan daarom niet worden beschouwd als een diplomatieke missie of een consulaire post.

Screenshot of the website mzv.cz
Screenshot mzv.cz

Samen met nogal typische Russische desinformatiebeweringen – zoals het omschrijven van het conflict in Donbas als een burgeroorlog en dat degenen die tegen de opening van het Ostrava-kantoor protesteerden betaalde betogers waren – is het interview afgeladen met volstrekt ongeloofwaardige verklaringen.

Een van de idiootste beweringen die Liskova uit, is dat de Tsjechische regering, zonder zich rekenschap te geven van de publieke opinie, het land in 2005 dwong toe te treden tot de EU.

Lisková laat willens en wetens het feit weg dat op 13 en 14 juni 2003 de Tsjechische Republiek een referendum heeft gehouden over toetreding tot de EU en dat meer dan 77 procent van de burgers destijds voor Europese integratie stemde.

Screenshot volby.cz
Screenshot volby.cz

Een andere verdraaiing van de feiten door Liskova is dat als de Tsjechische Republiek de EU zou verlaten, ze na enkele jaren zou terugkeren naar de levensstandaard van voor de toetreding. En dat als Praag niet aan alle voorwaarden zou hebben voldaan die de EU en de VS aan Tsjechië hadden gesteld, de levensstandaard vandaag de dag veel hoger zou zijn.

Liskova’s beweringen over de negatieve gevolgen van de Tsjechische Republiek binnen de EU zijn in tegenspraak met de gegevens van Eurostat, waaruit blijkt dat de Tsjechische koopkracht is gegroeid van 79 procent in 2004 tot de huidige 85 procent. Voorts illustreert de jaarlijkse Human Development Index van de Verenigde Naties dat de levenskwaliteit in Tsjechië nog altijd wezenlijk toeneemt.

Screenshot ec.europa.eu/eurostat
Screenshot ec.europa.eu/eurostat
Screenshot hdr.undp.org
Screenshot hdr.undp.org
Screenshot hdr.undp.org
Screenshot hdr.undp.org

Gedurende het hele interview beweert Liskova dat de EU en de Tsjechische regering poppen van de Verenigde Staten zijn. Ze stelt dat de prowesterse verhalen in de belangrijkste media niet de stemming vertegenwoordigen in de Tsjechische maatschappij. Bovendien zou volgens Liskova niet alleen 80 procent van de bevolking de controversiële Tsjechische president Milos Zeman (erg pro-Russisch) steunen, maar ook de geleidelijke dooi van de relatie met Rusland toejuichen.

Opiniepeilingen tonen echter een heel ander plaatje. Volgens onderzoek van het Publieke Opinieonderzoekscentrum (CVVM) in september 2016 zei slechts 57 procent dat ze vertrouwen had in de president. Sinds 2015 heeft dat vertrouwen tussen de 45 en 62 procent geslingerd, terwijl het wantrouwen op en neer ging tussen de 36 en 51 procent. De sympathie voor Rusland heeft nooit de 80 procent bereikt die Liskova claimt. In december 2015 gaf slechts 27 procent van de respondenten een hoge rating aan Rusland (plaatste het op 1 of 2).

Screenshot cvvm.soc.cas.cz
Screenshot cvvm.soc.cas.cz
Screenshot cvvm.soc.cas.cz
Screenshot cvvm.soc.cas.cz

Het is verontrustend dat de Tsjechische Republiek niet alleen in dit interview maar ook door de Russische propaganda wordt afgebeeld als een ‘voormalige Sovjetrepubliek’. Het is precies die term die de Oplot-presentator die met Liskova praat, noemt. Daardoor lijkt het alsof het Tsjecho-Slowakije van voor 1989 als een integraal deel van de Sovjet-Unie wordt neergezet.

Een ander onrustbarend geval dat tekent hoe de huidige Russische elites de geschiedenis misbruiken voor hun eigen doelen, is de documentaire uit 2015 over de Warschaupact-invasie van Tsjecho-Slowakije in augustus 1968, een daad die de Russen vandaag de dag voorstellen als een preventieve aanval tegen een dreigende staatsgreep en een NAVO-invasie.

Auteurs: Michal Lebduška en Lyudmyla Tysyachna (AMO) voor StopFake.org