De Russische website Dnr.ru heeft een bericht gepubliceerd met de kop: “EU weigert lidmaatschap Oekraïne”. De bron voor deze bewering op Dni.ru is een interview met premier Rutte op NU.nl.

Website screenshot Dni.ru
Website screenshot Dni.ru

NU.nl stelde Rutte de volgende vraag: “Noemt u Rusland bewust niet, als u het heeft over de stabiliteit aan de buitengrenzen van Europa?”

Website screenshot NU.nl
Website screenshot NU.nl

Rutte antwoordde vervolgens: “Ik vind dat op de langere termijn Oekraïne een relatie moet ontwikkelen die ook met Rusland stabiel is. Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het een stap is naar toetreding tot de Europese Unie. Daar gaat het verdrag niet over.”

“Nederland is daar zelfs tegen, omdat wij vinden dat Oekraïne zowel een goede relatie moet hebben met Europa als met Rusland. Dat kan niet als ze in de Europese Unie zouden zitten.”

Dit is de persoonlijke mening van premier Mark Rutte en vertegenwoordigt niet de mening van de hele Europese Unie; dergelijke besluiten over de toelating van nieuwe leden tot de EU worden collectief genomen.

Oekraïne heeft geen aanvraag ingediend voor het lidmaatschap van de EU, en zal dat op z’n vroegst pas na 2020 doen.

Lenta.ru en de Russische militaire website Zvezda hebben dit nepbericht overgenomen met nog uitbundigere koppen als “Geen plaats voor Oekraïne in de EU” en “Nederlandse premier ontneemt Oekraïne kansen op het EU-lidmaatschap”.

Website screenshot Lenta.ru
Website screenshot Lenta.ru
Website screenshot Zvezda TV
Website screenshot Zvezda TV