Het Russische persbureau RT heeft een item uitgezonden waarin beweerd wordt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de Russische inspanningen om een wapenstilstand in Syrië te bereiken prijst.

Screenshot website RT
Screenshot website RT

Volgens het transcript van Kerry’s uitspraken zijn er geen woorden van lof aan het adres van Rusland. Zowel Kerry als de speciale VN-gezant Staffan de Mistura spreekt over de pogingen om het akkoord over het staakt-het-vuren te herstellen in het kader van de International Syria Support Group (ISSG). Tweemaal vraagt een journalist aan Kerry of hij de Russen met betrekking tot Syrië vertrouwt, maar de minister van Buitenlandse Zaken beantwoordt deze vraag niet.

Website screenshot state.gov
Screenshot website state.gov

 Het verhaal van RT is het resultaat van knip-en-plakwerk. De video begint met Kerry die zegt: “Ik ben erg dankbaar” en dan gaat hij plotseling verder met de woorden “we zijn bezig”. Deze woorden komen uit totaal verschillende delen van Kerry’s uitlatingen.

Kerry opende zijn korte toespraak op 2 mei 2016 in Genève met: “Ik ben Staffan de Mistura erg dankbaar, de gezant van de Verenigde Naties in Syrië, voor zijn enorme werk en zijn inspanningen in de afgelopen maanden.” Het is duidelijk dat hij in deze zin niet verwijst naar Rusland, of naar een ander land of naar iemand anders.

kerry3

De uitdrukking “we bezig zijn” is onderdeel van de volgende zin van Kerry: “En zo zijn we bezig om met alle leden van de Internationale Syrië Support Group en met Rusland in het bijzonder een poging te doen om de wapenstilstand te herstellen op plaatsen waar het hoogste risico is of de verscheuring het ergst is.”

In de opmerkingen van Kerry worden geen woorden van lof geuit over “Russische inspanningen om tot een wapenstilstand in Syrië te komen” en RT’s verhaal is slechts knip-en-plakwerk van de korte persconferentie van de minister van Buitenlandse Zaken met Mistura, waarin hij zegt dat Rusland het Assad-regime moet dwingen om te handelen naar de afspraken die eerder zijn gemaakt over de wapenstilstand.