Lokale nationalisten en hun sympathisanten hebben in het dorp Borova (Kiev-regio) een Orthodoxe kerk van het Moskouse patriarchaat gesloopt, zo meldde onlangs het Russische persbureau TASS. De kerk werd net gerenoveerd.

Screenshot TASS
Screenshot TASS

De Russische staatszender Kanaal 1 ging zelfs nog verder: ‘aangemoedigd door een goedkeurende menigte sloopten radicalen de kerkmuren en haalden het dak eraf. Terwijl ze zich vrolijk maakten over hun daad, zongen ze het Oekraïense volkslied op de ruïnes van het godshuis’.

Screenshot 1tv.ru
Screenshot 1tv.ru

Zoals zo vaak met Russische beweringen, ligt de werkelijkheid wat anders.

Andri Hladtsjenko, de voorzitter van de Borova Gemeenschapsorganisatie vertelde StopFake dat de gehele constructie op publieke grond stond. Slechts het bestaande, oude gebouw eigendom was van een privépersoon. Als de bouw beperkt was gebleven tot de omvang van het bestaande pand, dan zouden er geen bezwaren zijn geweest. Maar de bouw werd zonder toestemming uitgebreid en de gemeenschappelijke grond werd in feite ingepikt voor privégebruik.

De inwoners van Borova hadden een gesprek met de bouwers en vertelden hun dat de constructie illegaal was en afgebroken zou moeten worden. De politie maakte proces verbaal op van de illegale bouw en waarschuwde de aannemers dat ze in overtreding waren van de bouwregels. De aannemers sloegen die waarschuwing echter in de wind, zegt Hladtsjenko.

Screenshot borova.org
Foto van de site borova.org

Toen de bouw in augustus begon, was de bewoners volgens dorpsvertegenwoordigers van Borova verteld dat het om een opslagfaciliteit ging. Een paar weken later werd duidelijk dat het om een Orthodoxe kerk van het Moskouse patriarchaat ging. Hoewel het toebehoorde aan een privépersoon, stond het gebouw op gemeenschapsland en breidde de nieuwbouw zich uit ver voorbij de originele grootte. Het dorp hield een stemming en 83,4 procent van de inwoners was tegen de nieuwbouw.

Volgens de dorpbestuurders was de constructie illegaal; de bouw ervan begon zonder enige officiële toestemming en vergrootte de omvang van het bestaande gebouw op gehuurde grond. Op 9 september hield het dorp een bewonersbijeenkomst en besloot het de illegale bouw te stoppen.

Foto van de site borova.org
Foto van de site borova.org

Het Russische Kanaal 1 beweerde dat deze toekomstige kerk de enige zou zijn van het Moskouse patriarchaat in Borova. Plaatselijke kerkleden hadden het dorpsbestuur verzocht een kerk te mogen bouwen op eigen kosten, maar kregen nul op het rekest. Totdat een plaatselijke vrouw aanbood dat haar verlaten opslagloods in een kerk veranderd mocht worden.

Opnieuw ligt de werkelijkheid anders: volgens de dorpswebsite, heeft Borova al twee Orthodoxe kerken die tot het Moskouse patriarchaat behoren, en een derde is in aanbouw.

borova.org
borova.org
Screenshot document borova.org
Screenshot document borova.org

Komsomolskaja Pravda, Moskovski Komsomolets, Vzglyad.ru, PolitNavigator en andere Russische media verpreidden het verdraaide verhaal.

Screenshot 1tv.ru
Screenshot 1tv.ru
Screenshot Vyglad
Screenshot Vzyglad
Скриншот  сайта Московский Комсомолец
Screenshot Moskovski Komsomolets 

De Russisch Orthodoxe Kerk functioneert in Oekraïne als de Oekraïens Orthodoxe Kerk, die zich begin jaren ’90 afscheidde van de Russisch Orthodoxe Kerk, maar is loyaal aan het Moskouse patriarchaat gebleven.