Aan de vooravond van de 25e Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne (24 augustus) zijn Russische media begonnen met het verdraaien en manipuleren van peilingresultaten. Talloze media (RIA Novosti, REN TVVzglyad, PolitChaos, Tsjastnye Vojennye Kompany, UBR en Charkov Nieuws Agentschap) verklaarden dat slechts 60 procent van de Oekraïners zichzelf als burger van zijn land beschouwt.

Screenshot Ria Novosti
Screenshot Ria Novosti
Screenshot Vzglyad
Screenshot Vzglyad
Screenshot ren.tv
Screenshot ren.tv

De desbetreffende peiling was uitgevoerd door de Oekraïense Academie van Wetenschappen, het Sociologisch Instituut en de Intellectuele Perspectiefstichting. Doel was te bepalen waarmee Oekraïners zich in eerste instantie identificeren: hun land, steden en regio’s waarin ze wonen, etnische gemeenschappen, de voormalige Sovjet-Unie, Europa of de wereld. Terwijl 60 procent van de respondenten inderdaad zei zich burger van Oekraïne te voelen, identificeerde zich nog eens 22 procent met zijn of haar Oekraïense stad of regio (alle peilingsresultaten zijn hier te zien).

Russische media verdraaiden ook de resultaten van vragen over de NAVO en de EU. Ze beweerden dat de beloofde verbeteringen door de nauwere associatie met de EU nog niet zijn uitgekomen en dat Oekraïners daarom bitter zijn geworden over de EU. Nog eens 52,7 procent zou tegen de toetreding van Oekraïne tot de NAVO zijn.

In werkelijkheid toonden de peilingsresultaten een volledig evenwicht van 38 procent voor- en hetzelfde percentage tegenstanders. 23 Procent vond het moeilijk de vraag te beantwoorden.

Recente multinationale peilingen toonden dat 56 procent van de Amerikanen er trots op is burger van zijn land te zijn. Burgers van Qatar scoorden het hoogste met 98 procent.