Źródło: NV.ua

Google, Facebook, Twitter oraz inne zajmujące się Internetem techniczne i reklamowe firmy zatwierdziły porozumienie w ramach którego zobowiązały się do wprowadzenia nowych środków i zainwestowania w nowe technologie w celu zwalczania rozpowszechniania fałszywych wiadomości w europejskim Internecie – informuje Bloomberg.

Podkreśla się, że specjalny sojusz, w którego składzie znalazły się również Mozilla Corp. oraz firmy i organizacje reklamowe, zamierza przedstawić Komisji Europejskiej swój kodeks postępowania.

Zgodnie z nowym planem firmy będą inwestować w produkty, technologie i programy, które pomagają mieszkańcom Europy podejmować świadome decyzje w wypadku, gdy napotykają na wiadomości online, które mogą być fałszywe. Będą również wyznaczać priorytet wiarygodnych informacji w rankingach wyszukiwarek lub na listach informacji.

W ramach umowy firmy zapowiedziały, że będą wspierać wysiłki na rzecz opracowania wskaźników niezawodności we współpracy z organizacjami informacyjnymi.

Grupa zobowiązała się również w kwestii polityki mającej na celu zapobieganie reklamie łączonej z rozprzestrzenianiem dezinformacji, przykładowo poprzez ograniczenia usług reklamowych dla stron, które stale zniekształcają informację w Internecie.

Ponadto firmy zgodziły się, w pewnych okolicznościach, pomagać reklamodawcom w śledzeniu umieszczania reklam.

Jak podkreślono w komunikacie – w ten sposób europejscy urzędnicy mają nadzieję uniknąć lub zminimalizować możliwości powtórzenia sytuacji, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i w trakcie referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2016 roku.

Agencja przypomina, że w kwietniu UE wezwała platformy internetowe oraz serwisy społecznościowe do przedstawienia planu ograniczenia rozprzestrzeniania się fake’ów i sfałszowanych wiadomości w Internecie lub możliwości regulowania tego typu rozpowszechniania, jeżeli nie uda im się zmniejszyć poziomu dezinformacji.

Źródło: NV.ua