Ukraina wymiera: rosyjskie media periodycznie rozpowszechniają „sensacyjną” informację o tym, że liczba Ukraińców maleje. 19 czerwca takie tuby propagandowe jak: Zwiezda, Vesti.ru, Rambler, Noworossija ponownie poruszyły temat wymierania i starzenia się Ukraińców.

Zrzut ekranu ze strony Zwiezda
Zrzut ekranu ze strony Vesti.ru
Zrzut ekranu ze strony Rambler

Rosyjskie media nawiązują do raportu o populacji światowej ONZ. Twierdzą, że Ukraina, zgodnie z przedłożonym dokumentem, trafiła na w „śmiertelną czarną listę”. Propagandyści podkreślają, że do 2050 r. liczba ludności na Ukrainie zmniejszy się o minimum 15%.

„W wielu krajach postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej obserwuje się poważny spadek demograficzny. Co więcej, wiele z nich doświadczyło ogromnego spadku populacji w ciągu ostatnich 25 lat. To ogromna strata, niespotykana w czasach pokoju” – media rosyjskie cytują Tomasa Sobotkę, czołowego badacza Centrum Wittgensteina.

W publikacjach nie zaznaczono, skąd rosyjskie media wzięły cytat.

Zrzut ekranu ze strony Noworossija

Raport został opublikowany na oficjalnej stronie ONZ i zawiera odniesienia do pełnego sprawozdania ONZ o populacji światowej w 2017 roku. Według tego dokumentu na Ukrainie, podobnie jak w innych krajach europejskich, współczynnik urodzeń wynosi obecnie 1,6 dziecka na każdą kobietę, to jest poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu – 2,1 dziecka na kobietę.

Zrzut ekranu z oficjalnej strony ONZ

Informacja o zmniejszeniu liczby ludności Ukrainy i Europy nie jest nowa, jak podają rosyjskie media. Wcześniej w wywiadzie dla „Siegodnia” Iryna Kuryło, szefowa Wydziału ds. Procesów Demograficznych i Polityki Demograficznej Instytutu Demografii i Badań Socjalnych M. W. Ptuchy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, powiedziała, że głównym problemem demograficznym Europy nie jest niski wskaźnik urodzeń, ale śmiertelność młodych ludzi z powodu alkoholu, palenia, ciężkich warunków pracy i niskiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

„Dzisiaj mamy niski wskaźnik urodzeń, ale nie jest on głównym problemem demograficznym, jest nim wysoka przedwczesna umieralność. Chociaż z jakiegoś powodu wszyscy myślą, że jeśli będziemy rodzić więcej, to rozwiąże wszystkie problemy. A tymczasem, jeśli chodzi o urodzenia, zbliżamy się do średniego poziomu europejskiego: według danych z roku 2016 – blisko 1,4 dziecka na kobietę, w latach 2012/2013 – prawie tyle, ile wynosi przeciętny wskaźnik europejski – nieco ponad 1,5. Ale jeśli chodzi o śmiertelność: na Ukrainie jedna trzecia chłopców, którzy dożyją do 16 lat, nie dożyją do lat 60” – powiedziała Kuryło.

Zrzut ekranu ze strony „Siegodnia”
Raport ONZ, oprócz danych o spadku liczby ludności w 48 krajach europejskich (w tym Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Serbia, Ukraina, Chorwacja), zawiera również informacje o innych państwach.

Media propagandowe wolały nie wspominać, że raport zawiera również dane dotyczące sytuacji demograficznej w Rosji. A ona nie jest dużo lepsza niż na Ukrainie i w krajach europejskich.

Zrzut ekranu ze strony internetowej ONZ, raport „Populacja światowa w 2017 r.”

Według raportu ONZ – w 2017 r. ludność Rosji sięgnęła 144 miliony osób. Większość Rosjan, 68%, ma mniej niż 64 lata, a ponad 65 lat ma 14% mieszkańców kraju. Raport mówi, że wskaźnik urodzeń w Rosji wynosi 1,8 dziecka na kobietę. Średnia długość życia Rosjan to 66 lata dla mężczyzn i 77 lat dla kobiet.

Zrzut ekranu ze strony internetowej ONZ, raport „Populacja światowa w 2017 r.”

Takie same wskaźniki demograficzne są na Ukrainie. Tyle, że ludność tego kraju to nie 144 miliony, tak jak w Rosji, ale 44,2 miliona.