Evropska unija sve više finansira događaje čiji je cilj uticanje na unutrašnje poslove drugih zemalja. U 2020. godini EU namerava da izdvoji 1,5 miliona evra za promovisanje demokratije, a to je, prema ruskim političkim analitičarima, alat za današnju kolonizaciju drugih država. „U stvari, mere za promovisanje demokratije su jednostavno mehanizmi za stvaranje infrastrukture uticaja i mreže agenata uticaja sa finansiranjem za postizanje svojih ciljeva“, piše RT.

 

Website screenshot RT
Website screenshot Baltnews

Ove lazne vesti se zasnivaju na Proceni budzeta Evropskog parlamenta za 2020. fiskalnu godinu. Dokument pokazuje da naredne godine EU namerava da poveca donacije za podršku demokratiji i parlamentima za 1 335 000 evra. Ova sredstva će se najpre odnositi  na zemlje koje trenutno traže članstvo u EU i koje aktivno promovišu domaće reforme i pokazuju posvećenost evropskim demokratskim vrednostima i zaštiti ljudskih prava.

Plan podrške demokratiji takođe uključuje podršku mladim liderima u Magrebu, Istočnoj Evropi i Rusiji. Čini se da je ta podrška mladim liderima posebno privukla bes ruskog komentatora, koji tvrdi da je takva podrška intervencija u unutrašnjim poslovima drugih zemalja, posebno Rusije.

EU je jedan od najvećih svetskih donatora humanitarnih i demokratskih programa. Takvi programi imaju za cilj razvoj liberalnih institucija i održavanje mira i sigurnosti, a ne nametanje politika i stavova EU drugim zemljama.

Rad brojnih evropskih fondacija koje podržavaju demokratiju fokusiran je na obrazovanje, jačanje ljudskih prava, obuku novinara i razvoj nezavisnih medija. Takvi programi su pre svega obrazovni. “Demokratija i sloboda ne mogu se nametnuti. Mehanizam promene koji će osigurati stabilan proces demokratizacije koji uključuje sve elemente društva može biti pokrenut samo iznutra “, ističe EU.

Izveštaj o odnosu Rusije prema EU predstavljen je u Evropskom parlamentu u martu. U odeljku za preporuke, autorka izveštaja Sandra Kalniete naglašava da je u sadašnjim totalitarnim uslovima u Rusiji imperativ da se finansira razvoj civilnog društva. Evropska unija namerava da podrži branitelje ljudskih prava, blogere, nezavisne medije, istraživačke novinare, akademike, studentske razmene i obuke i još mnogo toga. Takvi programi su daleko od kolonizacije EU i uplitanja u poslove drugih zemalja.