Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da 15 miliona Ukrajinaca ima jake veze sa Rusijom. Iz Ministarstva ne objašnjavaju odakle ta cifra potiče. U međuvremenu, ukrajinske ankete pokazuju da je cilj ruske invazije na Ukrajinu potpuno uništenje ukrajinskog naroda.

Kako rat Rusije protiv Ukrajine ulazi već u četvrtu nedelju, ruska propagandna mašina ne pokazuje znake usporavanja, već naprotiv, sve aktivnije objavljuje lažne vesti i dezinformacije. Jednu od najnovijih dezinformacija koje su objavili ruski mediji sačinilo je rusko Ministarstvo odbrane, i u njoj se tvrdi da je većina Ukrajinaca uvek bila za dobre odnose sa Rusijom i da više od 15 miliona Ukrajinaca održava čvrste veze sa Ruskom Federacijom. U članku je i spisak regiona u kojima je  navodno najviše zastupljena „želja za prijateljstvom i pomoći Ruske Federacije“. Ministarstvo, naravno, ne navodi kako je došlo do ove brojke niti po kojim kriterijumima je utvrđena ovaj visok nivo naklonjenosti Ukrajinaca prema Rusiji.

Prema anketama vođenim u Ukrajini, većina Ukrajinaca veruje da je svrha ruske invazije na Ukrajinu potpuno uništenje ukrajinskog naroda.

Mihail Mizinstev, predsedavajući Centra za upravljanje nacionalnom odbranom Ruske Federacije, izjavio je za ruski Interfaks da „usred humanitarne krize, veliki deo stanovništva koji se nalaze na teritorijama koje drže ukrajinski nacionalisti i koji se koriste kao ‘živi štit’ aktivno traži zaštitu od Rusije a ne Zapada, to potvrđuju milioni građana koji traže pomoć u evakuaciji na rusku stranu”.

Ni Mizincev ni rusko Ministarstvo odbrane nisu se potrudili da objasne odakle potiču ovi „rezultati“. Ako pogledamo zvanične izvore dostupne javnosti i rezultate nedavnih ukrajinskih anketa, slika je sasvim drugačija. Prema anketi koju je sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS) u februaru ove godine, procenat Ukrajinaca koji imaju pozitivan stav prema Rusiji opada, sa 39% u novembru 2021. na 34% u februaru 2022. Treba napomenuti da je februarska anketa sprovedena pre invazije Rusije na Ukrajinu.

Odgovarajući na pitanje „Kakve odnose želite između Ukrajine i Rusije?“ velika većina ispitanika –95% na Zapadu i 86% na Istoku – rekla je da Ukrajina i Rusija treba da budu nezavisne države (podaci iz februara 2022.).

Druga anketa koja sprovedena tokom rata sa Rusijom (Grupa za ispitivanje rejtinga, 12-13. mart, 1.200 ispitanika) pokazuje da 56% Ukrajinaca veruje da je glavni cilj ruske invazije potpuno uništenje ukrajinskog naroda, ovaj stav dominira u svim delovima zemlje. 49% ispitanika veruje da Rusija želi da okupira Ukrajinu i da je učini delom Rusije. Samo 2% veruje da je razlog za rusku invaziju zaštita ruskog govornog stanovništva. Štaviše, 86% Ukrajinaca smatra da Ukrajina ne treba da se odrekne Krima ili Donbasa, već da iskoristi sve mogućnosti da vrati ove okupirane teritorije. Ovaj stav preovladava u svim regionima Ukrajine.

Tvrdnja da se tokom ovog rata Ukrajinci češće obraćaju Rusiji za pomoć nije istinita. Prema podacima Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), od 14. marta 2022, oko 3 miliona Ukrajinaca je pobeglo iz svoje zemlje, od kojih je 60,7% otišlo u Poljsku. Priliv izbeglica u Rusiju je samo oko 142,99, u Belorusiju 1.230.

Ranije ovog meseca StopFake je razotkrio lažnu tvrdnju da 2,5 miliona Ukrajinaca traži evakuaciju u Rusiju.