Suosnivač StopFake-a Olga Jurkova predstavila rezultate monitoringa pojave ruskih propagandnih narativa u ukrajinskim medijima

U ponedeljak, 18. februara, koalicija NVO koja se sastoji od „Komisije za novinarsku etiku“, „Platforme za ljudska prava“, „Ukrajinskog instituta za medije i komunikacije“ i „StopFake-a“ uz podršku Saveta Evrope * predstavila je prve rezultate svog monitoringa  medijskih sadržaja oko predsedničke predizborne kampanje u Ukrajini javnosti. Monitoring je obuhvatio period od 14. januara do 3. februara 2019. godine.

Od 14. januara 2019. godine, koristeći metodologiju koju su razvili eksperti Saveta Evrope, tim nezavisnih stručnjaka za monitoring sprovodi kvantitativnu i kvalitativnu analizu medijskog pokrivanja predsedničke trke od strane velikog broja nacionalnih TV kanala, online medija i društvenih mreža .

“Kada je reč o medijskom izveštavanju o dosadašnjim izborima, videli smo pomešanu sliku. S jedne strane, mediji su opsežno pratili aktivnosti kandidata kao i proceduralne aspekte vezane za izbore. S druge strane, većina medija je pokazala svoje preferencije prema konkretnim kandidatima – rekao je Rasto Kužel, međunarodni stručnjak Saveta Evrope. „Da bi bili u mogućnosti da adekvatno donesu izbor o kandidatu, birači bi imali koristi od nepristrasnijeg i analitičnijeg izveštavanja o kampanji.“

Medijski advokat i izvršni direktor NVO “Platforma za ljudska prava” Aleksandr Burmahin je rekao: “Prvi rezultati monitoringa dokazuju da slično kao i tokom prethodnih izbornih kampanja, mediji u celini, ne poštuju zakone u pogledu potrebe za uravnoteženim i nepristrasnim izvještavanjem medija o izbornoj kampanji, kao rezultat toga, publici, budućim biračima nedostaju uslovi za informisani i svesni izbor, a naprotiv, postaju predmet raznih manipulacija.

Diana Dutsik, medijski ekspert i izvršna direktorka NVO Ukrajinski institut za medije i komunikacije: „Skoro svi mediji koji su bili uključeni u uzorak i pre svega TV kanali, uz manji izuzetak, pokazali su simpatije i antipatije prema nekom od kandidata. U većini slučajeva to se može pripisati ne toliko pozicijom novinara, već pozicijom vlasnika medija, koji imaju svoje političke interese. Ovaj trend karakteriše ne samo aktuelne, već i skoro sve izborne kampanje u Ukrajini.

„Vesti koje odgovaraju ruskim propagandnim pričama često se pojavljuju u onlajn medijima“, rekla je Olga Jurkova, medijski ekspert i suosnivač nevladine organizacije „StopFake“. Na primer, 4 informativna sajta su 31. januara istovremeno objavila izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina o verskoj situaciji u Ukrajini. Izjava je bila diskriminatorna prema Ujedinjenoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i nije prikazivala poziciju ukrajinske strane.

Postizanje nezavisnosti Ukrajinske pravoslavne crkve bila je glavna tema oko koje su se pojavljivale takve poruke. Druge teme su se ticale vesti o legitimaciji okupacije Donbasa ili Krima i diskreditacije ukrajinskih vlasti. Neki televizijski kanali koji su pratili situaciju na frontu izbegavali su da imenuju suprotnu stranu osim terminom „boraca“ i nisu nazivali Rusiju agresorskom državom ili osvajačem. “

Preuzmi izveštaj (na ukrajinskom jeziku). Izveštaj će uskoro biti objavljen na engleskom jeziku.

* Monitoring se vrši od strane koalicije NVO koja se sastoji od „Komisije za novinarsku etiku“, „Platforme za ljudska prava“, „Ukrajinskog instituta za medije i komunikacije“ i „StopFake“ (Ukrajina) uz podršku projekata Saveta Evrope “ Podrška transparentnosti, inkluzivnosti i integriteta izborne prakse u Ukrajini “i„ Jačanje slobode medija, pristup informacijama i jačanje javnog RTV sistema u Ukrajini “, koje se sprovode u okviru Akcionog plana Saveta Evrope za Ukrajinu 2018- 2021.