Kaynak: Кrym.Realii için özel Kostyantın Podoliak

Geçtiğimiz hafta Kırım’da hem yerel hem de merkezi Rus yetkililer ‘referandumun’ ve Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ilhakının dokuzuncu yıldönümünü kutlamaya çalıştı. Ancak, tarihi ciddileştirmek için modası geçmiş efsanelere başvurmak zorunda kaldıklarından, fena halde başarısız oldular.

Krym.Realii kısa bir süre önce Putin Rusya’sının Kırım’ı ele geçirmesi ve ilhak etmesinin siyasi sonuçları hakkında yazdı.

Kırım SOS analisti Yevhen Yaroşenko ‘Kırım sadece başka bir ülke tarafından işgal edilmedi, ilerici otoriter bir rejime sahip bir ülke tarafından işgal edildi. Bu durum yarımadada sivil, siyasi, sosyal, kültürel ve diğer hakların alanının daralmasına yol açtı… Freedom House’un sivil özgürlükler sıralamasına bakarsanız, Kırım’ın Kuzey Kore ve Eritre ile birlikte en özgür olmayan 10 bölge arasında yer aldığını görürsünüz. Bu, Kırım yarımadasının 9 yıllık işgalinin bir sonucudur,’ diye vurguladı.

Ukrayna Verhovna Radası (Meclis) üyesi Ahtem Ciğgöz, insan haklarını güvence altına alan temel kurumların yıllar içinde yok edildiğini vurguladı: ‘Rusya’da gazetecilik yok, propaganda ve suç rejimine hizmet eden propagandacılar var. Adalet ve kolluk kuvvetleri yok, cezalandırma organları var, seçimler yok, sadece saltanat var.

BU “KUTLAMALARIN” GÖREVİ, DOKUZ YILLIK YÖNETİMİN GERÇEK SONUÇLARINI SIRADAN KIRIMLILARDAN GİZLEMEKTİ

Dolayısıyla, efsaneleri değil gerçekleri değerlendirirsek, bu ‘kutlamaların’ görevi öncelikle dokuz yıllık yönetimin gerçek sonuçlarını sıradan Kırımlılardan gizlemek, yarımada sakinlerinin analiz etme ve mantıklı düşünme yeteneklerini bir kez daha görkemli kelimelerle gölgelemek, Kırım’ın hem ekonomik alanda hem de yetkililerin ahlaki seviyesi açısından gelişimindeki başarısızlığı gizlemekti.

Hem Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov hem de Kırım Başkanı Sergey Aksyonov ‘başarısızlık’ kelimesini kullanmaktan özenle kaçındılar. Ancak bu kelime Simferopol’de bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin tarafından dile getirildi. ‘Kırım’da başarısız olmadık’ diyen yetkili, Kırım’a artık tamamen gaz ve elektrik sağlandığını ve yarımadadaki su sorununun ‘fazlasıyla’ çözüldüğünü belirtti. Su tedariki sorunu 1963 sonbaharından bu yana SBKP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı Nikita Hruşçev’in önderliğinde ‘falasıyla’ çözüldüğünden, bu iyileştirme mevcut hükümetin liyakati sayılmaz.

Mihail Razvojaev, Sergei Aksyonov ve Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin Tavrida otoyolunda, Temmuz 2020

Sergei Aksyonov tarafından aktarılan rakamlar da başarısızlığı teyit eder nitelikteydi. Vladimir Putin’e verdiği ana mesaj, herhangi bir rakam vermeden ‘Kırım ekonomisinin 2014’ten bu yana neredeyse dört kat büyüdüğü’ oldu. Bu da Kırımlı yetkililerin övündükleri ilk ekonomik efsanedir.

ASLINDA KIRIM EKONOMISININ ‘NEREDEYSE DÖRT KAT’ BÜYÜDÜĞÜ DEĞİL, HENÜZ 2013 EKONOMISININ SEVIYESINE ULAŞAMADIĞI ORTADA

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ele geçirmesi nedeniyle Kırım ekonomisi ciddi bir kriz yaşadı: tatilcilerin sayısı düştü, sanayi durdu, ulaşım neredeyse atıl hale geldi, ticaret krizi patlak verdi, Ukrayna’dan mal akışı azaldı ve tarımsal satış yolları kaybolduğu için bu bir efsanedir. Tüm bunlar Kırım ekonomisini o yıl yaklaşık 8 kat küçülttü. Bu yüzden 2013 ile değil 2014 ile kıyaslama yapılıyor.

Buna ek olarak, ruble yıllar içinde dolar başına yaklaşık 33 ila 70 arasında değer kaybetmiş ve bu da ürünlerin ruble cinsinden brüt fiyatını önemli ölçüde artırmıştır. Sübvansiyonlar ve kamu yatırımları da brüt üretimde önemli bir artışa katkıda bulundu. Tüm bunlar Kırım’ın aslında ekonomisini “neredeyse dört kat” büyüttüğü değil ancak 2013’teki ekonomi seviyesine henüz ulaşamadığı sonucuna götürüyor.

Bir biçerdöver buğday biçiyor ve tarlada Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığının sembolleri olan dev Z ve V harfleri oluşturuyor. Kırım, Çervonogvardiysk ilçesi, 15 Temmuz 2022

Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, propagandacılar tarafından Kırımlıların zihninde yoğun bir şekilde yayılan en fazla sayıda efsaneyi yayıyor. Örneğin, şu anda parlamento gazetesinin internet sitesinin ana sayfasında meclis başkanının farklı açılardan çekilmiş yedi fotoğrafı yer alıyor.

Konstantinov, sponsoru olduğu Konsol spor salonunun öğrencileriyle yaptığı toplantıda ‘Kyiv’de bir darbe gerçekleşti. Amacı sadece mevcut hükümeti ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Rus dilini, Kırımlıların kimliğini yok etmek ve ardından Rusları fiziksel olarak yok etmekti,’ dedi.

MAIDAN ‘MEVCUT HÜKÜMETİ’ DEVİRMEDİ: CUMHURBAŞKANI VİKTOR YANUKOVİÇ’İN KAÇIŞI VLADİMİR PUTİN TARAFINDAN TEŞVİK EDİLDİ

Öğretmenleri tarafından dürüst olmaları ve hile yapmamaları öğretilen çocuklar, yaşları ve deneyimsizlikleri nedeniyle kravatlı ciddi bir amcanın kendilerini kandırdığını düşünemezler bile. ‘Darbe’ efsanesi uzun zamandır çürütüldü ve Maidan ‘mevcut hükümeti’ devirmedi: Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in kaçışı bizzat Vladimir Putin tarafından teşvik edildi ve Yanukoviç görevi bırakıp devlet başkanı olarak sorumluluğunu unuttu. Ukrayna bu krizin üstesinden anayasal bir şekilde geldi ve ardından iki cumhurbaşkanı seçimini art arda gerçekleştirdi. Darbeler böyle işlemez.

‘Rus dilinin yok edilmesi’ efsanesi, bunu dile getiren kişinin dinleyicilerin deneyimsizliği üzerine yaptığı hesaplamayı göstermektedir. Dili kim ve ne şekilde yok edebilir? Bu imkansız. ‘Kırımlıların kimliği’ hakkındaki sözler tamamen kurgudur, çünkü bunları olduğu gibi kabul edersek, Voronej, Novgorod, Arkhangelsk, Belgorod, Irkutsk, Ivanovo gibi Rus bölgelerinin sakinlerinin kimliğinden bahsetmek zorunda kalacağız… Rusya’nın kendisi bu olguyu reddediyor, çünkü bunun ardından bölgesel ayrılıkçılık ve merkezi hükümete itaatsizlik geleceğini anlıyor.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakının yıldönümünde miting ve konser. Simferopol, 15 Mart 2019

Konstantinov’un Ukraynalıların ‘Rusları fiziksel olarak yok etmeyi’ planladığı yönündeki sözlerini tekrarlamak bile utanç verici. Bir çocuk bile bunun apaçık bir yalan olduğunu fark eder. Eğer bu doğru olsaydı, ‘yok edilen Rusların’ sayısı dokuz yıl içinde tavan yapardı, tüm uluslararası toplum protesto ederdi ve uluslararası bir mahkeme Ukrayna Devlet Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarırdı. Ancak Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Rusya Devlet Başkanını yargılıyor.

Söz konusu video konferansa katılan Vladimir Konstantinov şunları söyledi: ‘Ukrayna Nazizminin ne olduğunu Rusya’da ve dünyada ilk görenler Kırımlılar oldu. Ahlaki sınırların ya da yasal kısıtlamaların olmadığını ve amacı Kırım’ı kelimenin tam anlamıyla – kültürel, siyasi ve fiziksel olarak – yok etmek olan korkunç bir güçle karşı karşıya olduğumuzu hemen anladık. Bunu gizlemediler… Ukrayna Nazizminin yüzünü ilk biz gördük ve alarmı biz çaldık. Ancak Kyiv’den gelen tehdidin sadece Kırım’ı değil, tüm Rusya’yı hedef aldığını ve sonraki tüm olayların Kırımlıların haklılığını doğruladığını söylememize rağmen Moskova’da bile duyulmadık ya da anlaşılmadık…’

RUS YETKİLİLER KIRIM’A NE TÜR FELAKETLER GETİRECEKLERİNİ BİLİYORDU

Konstantinov’un ‘tüm çanları çaldığı’ efsanesi de hiçbir şekilde doğrulanmadı. Kırımlılar, kışkırtıcılarının onlara Rusya’da ücretsiz sağlık hizmeti, daha yüksek emekli maaşları ve maaşlar olduğunu ve ‘Putin en iyisini bilir!’ yazan posterleri nasıl anlattıklarını hatırlıyorlar; Rusça konuşabilecekleri gerçeğiyle kampanya yürüttüler ve Kırım’ı bir istikrar kalesi olarak sundular, Ukrayna Maidan’ını aşırılık olarak adlandırdılar ve onları ‘Ukrayna’daki gibi olmasını ister misiniz?’ sözleriyle korkuttular!

Yalta’da ‘Kırım Baharı’ onuruna düzenlenen geçit töreni, 16 Mart 2019

‘Kırım’ın kelimenin tam anlamıyla – kültürel, siyasi ve fiziksel olarak da – yok edilmesi’ miti, bizzat işgalcilerin eylemlerinden bahsediyor: Rus yetkililer Kırım halkının çoğunluğunun ulusal kültürünü bastırdı ve onları Ruslaştırdı, yarımadada demokrasiyi yok etti ve otoriter rejimlerini buraya taşıdı. Rusya, Kırım’ı fiziksel anlamda da yok etmeyi başardı; sonucunda artan askerileşme, askeri birliklerin üslenmesi ve keyfiliği ve fahiş çevre tahribatı yaşanıyor.

Kısacası, Rus yetkililer kendilerinin Kırım’a ne tür felaketler getireceklerini biliyorlardı. Bu da gazetelerin yakında ‘Ukrayna Nazizmi’ hakkında efsaneler anlatmak yerine Rus faşizmine karşı yürütülen davaların ilerleyişini haber yapacakları zamanın geleceği anlamına geliyor.

Kaynak: Кrym.Realii için özel Kostyantın Podoliak

Korku, Kırım’daki fakeleri daha fantastik hale getiriyor

Kırım Tatar Aktivistleri Millet TV Kanalı Hakkında: “Rus Propagandasının Sözcüsüdür”

Daha fazla içerik için StopFake web sitesini ve Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.