Eski Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, diğer konuların yanı sıra devlet bütçesinden tasarruf edilmesine yardımcı olacak şekilde askeri medyanın değişeceğinden bahsetmişti. ArmyInform haber ajansının yeniden organize edilmesi ve Ukrayna’nın “Medya” yasasına uygun olarak yeniden tescil edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda gazetecilerin ayrı bir seferberliğe tabi tutulması söz konusu değil; onlar da diğer Ukrayna vatandaşları gibi seferberliğe tabi tutulacaklar.

Rus medyası “Ukrayna’nın askeri medyasında değişiklikler yapılıyor. Personel yetersizliği ve seferberliğin kesintiye uğraması nedeniyle Kyiv rejimi, kameralarını saldırı tüfekleriyle değiştirmek zorunda kalacak askeri propagandacıları da savaşa gönderiyor” diye yazıyor.

Kremlin yanlısı bir kaynak da Ukrayna ordusunun bazı medya personelinin cepheye gönderilmesine karar verildiğini bildiriyor.

Ekran Görüntüsü – smi2.ru

Aslında, Hanna Malyar’ın “Yayın Kurulu. Zirve” etkinliği sırasında bildirdiği gibi, ArmyInform da dahil olmak üzere askeri medyanın yeniden düzenlenmesi, statülerinde bir değişiklik içeriyor:

Detector Media eski Savunma Bakan Yardımcısının “Çevrimiçi bir medya kuruluşu olacak, şimdi yeniden kayıt ve yeniden yapılanma sürecinden geçmemiz gerekiyor. 144 kişi çok daha az kişinin yapabileceği bir işi yapıyordu. Devlet bunun için para harcadı. Bunlar çoğunlukla cephede insan sıkıntısının yaşandığı bir dönemde yüksek askeri rütbelere sahip insanlar. Bu konuda reform ve optimizasyon yapıyor olmamız çok iyi bir şey” sözlerini aktardı.

Belli ki Rus medyası Malyar’ın cephedeki insan sıkıntısına ilişkin sözlerini yanlış yorumluyor. Mesele şu ki, askeri medya için çalışmış yüksek askeri bilgiye sahip kişiler doğrudan cephede faydalı olabilir, ancak bu gazeteciler için ayrı bir seferberlik anlamına gelmez.

Ukrayna’da sıkıyönetim sırasında genel seferberlik uygulanmakta ve askerlik yükümlülüğü bulunan tüm vatandaşlar (bazı istisnalar dışında) zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmaktadır.

Dolayısıyla, askeri medyanın yeniden düzenlenmesi gazeteciler için ayrı bir seferberlik anlamına gelmemektedir, çünkü öncelikle bunun yasal bir dayanağı yoktur ve ikinci olarak, askeri medyanın formatındaki değişikliğin farklı bir amacı vardır.

Hanna Malyar “Zaten yeni bir medya yasamız var ve bu yasa artık haber ajanslarının varlığına izin vermiyor. Yasaya uyarsak şansımız yok ve biz bir devlet kurumuyuz, yasaya göre tasfiye etmek zorundayız, yaptığımız da bu. Ama insanların orada gerçekten çalıştığı gerçeğini göz önünde bulundurarak, yapılan işi tamamen yok etmemek için yasa için bir formül bulduk ve bu bir çevrimiçi medya haber ajansı olacak. Yeniden kayıt olmamız ve yeniden organize olmamız gerekiyor ve şu anda bunu yapıyoruz” dedi.

Başka bir deyişle, askeri medyanın yeniden düzenlenmesi, öncelikle statülerinin 31 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ukrayna “Medya” Yasası ile uyumlu hale getirilmesi için gereklidir. Daha önce, ArmyInform gibi medya kuruluşlarının faaliyet gösterdiği Haber Ajansları Kanunu yürürlükteydi. Medya Kanunu haber ajanslarının varlığını öngörmemektedir. Kanunun Geçici ve Son Hükümlerinin 22. Bölümüne göre, haber ajansları bu Kanunun 63. Maddesinin gerekliliklerine uygun olarak medya kuruluşu olarak tescil edilebilir.

Haber ajanslarının yeniden kaydı yapılması genellikle gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak eski Savunma Bakan Yardımcısına göre askeri medyanın işleyişini en iyi hale getirmesi gerekmektedir. Hanna Malyar ayrıca halihazırda seferber olmuş gazetecilerin de bu tür medyaya dahil edilmesi gerektiğinden bahsetti. Ancak, “cephedeki insan sıkıntısı nedeniyle” gazetecilerin ayrı bir seferberliğinden söz edilmiyor.

Manipülasyon: Ukrayna’da tüm öğrenciler için seferberlik ertelemesi iptal edilecek

Fake: Zelenskıy LGBT bireyler için yurtdışına seyahatin yasallaştırılmasına ilişkin yasayı imzaladı

Daha fazla içerik için StopFake web sitesini ve Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.