Източник: Юрий Бершадский за The Insider

„РИА Новости“ разпространи изявлението на Алексей Чеснаков (бивш заместник секретар на генералния съвет на „Единная Россия“ и заместник председател на управлението за вътрешна политика на Администрацията на президента, сега заема скромния пост директор на частната компания „Център за политическа конюнктура“). Той заявил:

„Излизането на Украйна от договора за дружба с Русия унищожава правната основа на договора за Азовско море и Керченския проток, така че Киев се лишава от правото си на свободно корабоплаване в Азовско-Керченския регион.<…>

Работата е там, че договорът за дружба от 1997 година, който Украйна разтрогна, стои в основата на цяла система от договори и споразумения между Москва и Киев. И неговото прекратяване разрушава тази система“.

Фейк «РИА Новости»: выходя из договора о дружбе с Россией, Украина лишается права судоходства в Керченском проливе

В договора от 2003 за сътрудничество при използването на Азовско море и Керченския проток разбира се се споменава Договорът за дружба: „Водени от положенията на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между Руската федерация и Украйна от 31 май 1997, а също на Договора между Руската федерация и Украйна за руско-украинската държавна граница от 28 януари 2003 година <…> се споразумяха за следното … „. Но все пак това е отделен договор, а не част от прекратения.

Всички възможни основания за прекратяването на действията на договорите са изброени във Виенската конвенция за правото на международните договори. СССР се присъединява към конвенцията през 1986 година, а Русия, като правоприемник поема всички негови задължения.

Договорът може да бъде прекратен (или някоя от страните може да се оттегли от него) в съответствие с положенията на самия договор или със съгласието на всички участници. В руско-украинския договор за Азовско море и Керченския проток няма такива положения, а Украйна не е изявявала съгласие да го прекратява.

Договорът може да бъде денонсиран, дори ако това не е предвидено в него, ако е установено, че участниците са имали намерение да допуснат възможност за денонсиране или оттегляне, или че характерът на договора предполага право за денонсиране или оттегляне. Но това също не важи за договора за Азовско море.

Договорът може да бъде прекратен поради сключването на последващ договор. В случая с Азовско море това не е така.

Договорът може да бъде прекратен или преустановен поради нарушаването му. В член 60 на конвенцията се казва: „Съществено нарушение на двустранния договор от страна на един от неговите участници дава право на другата страна да се позове на това нарушение като основание за прекратяването на договора или за преустановяването на действието му изцяло или частично“. Тоест ако действията на Русия в Керченския проток представляват нарушения на договора от 2003 година, то Украйна, и само тя, получава правото да го прекрати.

Има такава причина за прекратяването на договора като последваща невъзможност за изпълнение, „ако тази невъзможност е резултат от безвъзвратно изчезване или унищожаване на обекта, необходим за изпълнението на договора“. В случая с Азовско море това отново не е така.

Най-близък до нашия случай е член 62 от Виенската конвенция – „Коренна промяна на обстоятелствата„. В нея се казва:

1. Коренна промяна на обстоятелствата, съществували по време на сключване на даден договор, която не е била предвидена от страните, не може да бъде призната за основание за прекратяване на договора или излизане от него освен в случай, че:

а) съществуването на тези обстоятелства е представлявало съществено условие за съгласието на страните да се обвържат с договора и

b) последиците от изменението на обстоятелствата коренно преобразуват обхвата на задълженията, които предстои да бъдат изпълнени съгласно договора.

2. Коренна промяна на обстоятелствата не може да се приеме за основание за прекратяване или излизане от договор:

а) ако договорът установява граница или

b) ако коренната промяна, на която се позовава страна по договор, е резултат на нарушение от същата страна на задължение по договора или на всяко друго международно задължение, поето по отношение на всяка друга страна по договора“.

Следователно, ако прекратяването на Договора за приятелство е коренна промяна, то не може да не се вземе предвид, че Украйна прекратява този договор поради нарушаването от страна на Русия на положенията му за признаването на териториалната цялост и неприкосновеността на границите (член 3). По този начин това не дава на Русия правото да не спазва споразумението за Азовско море и Керченския проток.

Източник: Юрий Бершадский за The Insider