Източник: Ива Цой, за The Insider

На 16 юни на телевизионния канал „Россия 1“ в поредното издание на „Вести недели“ водещият Сергей Брильов, който неотдавна защитаваше решението на правителството на РФ за повишаването на пенсионната възраст, сравни Русия с Китай.

„В такава бурно развиваща се страна като Китай всъщност изобщо няма пенсии. Там със закон грижата за старците е възложена върху децата им“, – заяви Брильов.

Информацията на Сергей Брильов за китайската пенсионна система е остаряла с почти 70 години. До 1949 година традиционно всички разходи за издръжката на възрастните родители са били за сметка на децата им. Но след образуването на Китайската народна република е създадена система за пенсионно осигуряване, според която базови пенсии получават държавните служители и промишлените работници, работили над 15 години. Останалата част от населението не е имала право на пенсия.

През 1997 година китайското правителство представя нова система. Според нея пенсия в КНР получават не само сътрудниците на държавни учреждения, но и работещите в частни предприятия, а също така и селяните. И държавните служещи, и сътрудниците на частните компании внасят в Пенсионния фонд 8% от заплатата си, а техните работодатели – 20%.

В Китай възрастта за пенсиониране за мъжете е 60 години, а за жените – от 50 до 55. От много години активно се обсъжда възможното повишаване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъжете и жените заради кризата в пенсионната система в Китай, която е резултат от политиката „Едно семейство – едно дете“: броят на жителите на пенсионна възраст в Китай сега много пъти надвишава броя на работещото население на страната. Въпреки това за сега възрастта за излизане на пенсия в КНР не се е променила.

Прочетете мнението на члена на комитета за граждански инициативи, професора от Висшата школа по икономика Евгений Гонтмахер до какво ще доведе повишаването на пенсионната възраст в Русия в материала му „Дилетантският експеримент с повишаването на пенсионната възраст няма да спаси Пенсионния фонд“.

Източник: Ива Цой, за The Insider