Източник: Евгения Тамарченко за The Insider

Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви на среща с кмета на Москва Сергей Собянин, че Севастопол „юридически винаги е бил в състава на Русия“.

С. Собянин: Владимир Владимирович, ние със Севастопол сме побратимени градове и през цялото време, дори когато Севастопол не беше в състава на Русия, винаги сме му помагали.

В. Путин: Юридически той винаги е бил в състава на Русия.

С. Собянин: Да, винаги. Ние действително го разглеждахме като град-побратим.

В. Путин: Много добре. Аз казах, че Севастопол юридически винаги е бил в състава на Русия. Той беше град на централно подчинение и дори при предаването – незаконното предаване – на Крим от състава на РСФСР в състава на Украинската ССР. Незаконно, тъй като решението е взето от Президиума на Върховния съвет на РСФСР, на Украйна, а след това е одобрено от Президиума на Върховния съвет на СССР. А според закона е трябвало да бъде одобрено от Върховните съвети на републиките и Върховния съвет на СССР. Но даже при този незаконен всъщност процес просто забравят Севастопол и той не е бил предаван от състава на РСФСР в състава на Украйна. Така че формално и юридически той винаги е бил в състава на Русия.

С. Собянин: Ние го чувствахме.

Фейк Владимира Путина: Севастополь юридически всегда был в составе России

Ако разгледаме дори само следвоенната история на СССР и по-късно – на Русия, Севастопол по никакъв начин не е могъл „винаги“ да се е намирал в състава на Русия от юридическа гледна точка. След 1948 година Севастопол е бил изваден от състава на Кримска област, която е бил част от РСФСР и де факто получава статут, който съответства на статута на област.

При предаването на Кримска област на Украинската ССР статутът на Севастопол отделно не не е бил обсъждан. В постановлението на Президиума на Върховния съвет на РСФСР от 5 февруари 1954 година, в указа на Президиума на Върховния съвет на СССР от 19 февруари същата година и в закона на СССР от 26 април 1954 година отделно не се споменава статутът на Севастопол.

Това обаче не означава че „просто са забравили“ за Севастопол, както заявява Путин. В конституцията на УССР от 1978 година Севастопол, редом с Киев, е бил наречен град с републиканско подчинение на УССР. В конституцията на РСФСР от същата година сред градовете с републиканско подчинение на РСФСР са посочени само Москва и Ленинград.

След разпадането на СССР Севастопол влиза в състава на Украйна и става град, в който се базират черноморските флотове на ВМФ на РФ и Украйна.

На 9 юли 1993 година Върховният съвет на Руската федерация обявява Севастопол за територия на Русия. Постановлението на Върховния съвет потвърждава „руския федерален статут на града в границите на градския окръг към декември 1991 година“. След разгонването на Върховния съвет това постановление не е било изпълнено – в Конституцията на Руската федерация, приета на 12 декември 1993, никъде не се споменава, че Севастопол е субект на Руската федерация.

След това Севастопол по никакъв начин не може да бъде град на „централно подчинение“.

Източник: Евгения Тамарченко за The Insider