Изданието Голос Правды (Гласът на истината) съобщи, че най-големите компании-оператори на веригите бензиностанции в Украйна отказали да намалят цените на горивата, въпреки заявлението на министъра на енергетиката и въгледобива Владимир Демчишин.

Скриншот на сайта Голос Правды
Скриншот на сайта Голос Правды

Изданието направило такъв извод от съобщението на министерството след срещата на ръководителя на ведомството с търговци на петрол на 13 януари.

benzin2
„Представителите на компании, които доставят бензин и дизел подчертали, че ще могат да направят анализ на цените чак след края на януари, за който е характерно спад на продажбите, и след доставката на чуждестранни нефтепродукти. Търговците на петрол обърнаха внимание на структурата на цените на бензина – в стойността повече от половината са данъци и акциз, така че намаляването на цената не може напълно да съответства на световните тенденции.“

Всъщност голяма част от бензиностанциите намалиха цените от 16 януари , за което можем да прочетем в украинските СМИ.

Скриншот на сайта Лига. Бизнес
Скриншот на сайта Лига. Бизнес

Различни марки бензин поевтиняха с 50 копейки (около 2 цента), а дизелът на някои бензиностанции – с 1,5 гривни (около 6 цента). Ще отбележим, че нито един от трейдерите не е отказвал публично да намали цената, но някои от тях заявиха, че ще вземат решение какво да бъде намалението в края на месеца, когато ще бъдат анализирани продажбите и стойността на новите импортни доставки.