Разпространеният в мрежата „доклад“ е фалшификат. За това свидетелстват многото лексични и стилистични грешки в текста. Самият „доклад“ е отпечатан на бланка на американската армия, която не се използва за подобни документи.

Потребителите на социалните мрежи активно споделят „американски доклад“, който уж бил съставен въз основа на резултатите от проверката на украинските части от Въоръжените сили на Украйна, които се намират на обучение в Англия. В „документа“, който уж бил изтекъл в мрежата, се казва, че украинските военни, които преминали обучение, не били способни да достигнат дори примитивно ниво на военна подготовка според стандартите на НАТО – „те не усвоиха огневата и тактическа подготовка, имат ниско ниво на морално състояние и мотивация.“

„Може би именно описаните подразделения са участвали в контраатаката срещу Херсон. Не е изненадващо, че те претърпяха поражение“, – коментират “документа” в мрежата.

Скрийншот – facebook.com

От началото на юли Обединеното кралство приема военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна за обучение по стандартите за базова военна подготовка на Великобритания. Именно за тези тренинги се говори в американския „доклад“. 

„Според данните, получени от инструкторите и консултантите, украинските военнослужещи не са могли да достигнат дори най-ниските военни стандарти в упражненията за близък бой и физическа подготовка. Освен това подготовката по стрелба не е по-добра. Всеобхватните стандарти за военна подготовка на НАТО и САЩ са недостижими за 95% от обучаемите. Украинските войници не са успели да се научат да боравят съответно с американски и британски щурмови винтовки, и леки картечници. Така че местното командване е трябвало да поиска да им предоставят стрелково оръжие съветски образец. А именно местното командване одобри закупуването на копия на автомати АК, автомати “Застава” (произведени в бивша Югославия, Сърбия). Това доведе до значително и непредвидено увеличаване на военните разходи на Великобритания през тази година”, – се казва в разпространения в мрежата „документ“

Обаче много факти сочат, че разпространеният в мрежата „американски доклад“ е фалшификат

Първо, бланката, върху която е напечатан този „документ“, не се използва за такъв вид отчети. По снимките, които се разпространяват в мрежата, лесно може да се идентифицира формулярът “Development Counseling Form”, който се използва в Съединените щати за документиране на индивидуални консултации с войници. Тази бланка е публикувана на официалния сайт на армията на САЩ. Така че не е проблем формулярът да се изтегли и попълни. 

Второ, този „доклад“ съдържа много лексични и стилистични грешки, което е недопустимо за подобни документи. Например LeadStories обърнаха внимание на изписването на числа, което не е типично за английския (например „10.000“). Като разделител на групи от цифри (знакът, с който се разделят целите и дробните части – бел.ред.) в числото 10 000 се използва запетая, а не точка.

Освен това авторите на „документа“ вместо „physical training“ използват израза „physical education“, който също не се използва в контекста на описанието на военни умения. Освен това в текста на „документа“ има много граматически грешки – липсващи глаголи, неправилни или липсващи членове, неправилни форми на глаголите и т.н. 

Трето, в „документа“ неправилно се използват различни термини. Например текстът съдържа „Joint NATO Rapid Response Forces“, въпреки че от контекста става ясно, че става дума за Сили за реагиране на НАТО ((NATO Response Force). Най-вероятно „Joint NATO Rapid Response Forces“ е неправилен превод на „Сили за бързо реагиране на НАТО“ – което навежда на мисълта за руския произход на този фалшификат. 

И накрая, в самия формуляр в долната част на първата страница се посочва, че тези записи не се съхраняват дълго време. Тоест, ако такава анкета наистина е съществувала, тя щеше да бъде унищожена веднага след обработката.