На 25 декември на проруските сайтове бе публикувана статия, в която се твърди, че в Украйна може да станат платени храната в детските градини, услугите на културните учреждения, библиотеките и музеите. Материалът със заглавие „Държавата Украйна е унищожена. Какво се случи през изминалата нощ“, публикувана на сайта Политнавигатор, визира приетия на 24 декември от Верховната рада законопроект №3628.

Скриншот на сайта www.politnavigator.net
Скриншот на сайта www.politnavigator.net

Статията беше препечатана от интернет-изданията Антимайдан и bbcccnn.com.ua.

Скриншот  на сайта www.antimaydan.info
Скриншот на сайта www.antimaydan.info

Но в текста на законопроект №3628 няма положения, които да установяват цени на услугите на културните учреждения, библиотеките или музеите. В проекта на закона се казва, че размерът на таксата, редът за определяне на стойността и списъкът с платените услуги на държавните или комунални културни учреждения, библиотеки, музеи и театри ще се приемат с решение на Кабинета на министрите на Украйна. Освен това законопроектът увеличава списъка с възможни разходи за поддръжка на културните учреждения  и допълнителните източници за финансиране на музеи и библиотеки.

Тази Сравнителна таблица към законопроекта представя нагледно предлаганите изменения в новия закон. В първата колонка са изброени положенията на действащия закон, а във втората – предлаганите изменения.

Часть Сравнительной таблицы к проекту закона №3628

Твърдението, че храната в детските градини ще се заплаща напълно, също не отговаря на действителността. Законопроектът внася само изменения във формулата за определяне на стойността на храната в детските градини.

Изменения законопроекта об оплате детского питания