В края на август украинското министерство на науката и образованието представи проект за нов правопис. Руските пропагандни медии не изпуснаха възможността да заявят, че всъщност този правопис не е нов, а е „сталински“ и е бил приет още при съветската власт.

Скрийншот на материала на Украина.ру

Руското издание Украина.ру разказа за новата правописна реформа, използвайки обичайната си пропагандна реторика: „Киев реши, че всички основни проблеми в страната вече са разрешени, затова може да внесе на дневен ред поредния въпрос, който разделя обществото“, „можете да си представите състоянието на съвременното образование в Украйна, ако дори сегашната ръководителка на образователното ведомство не може да ползва Google“, „ясно е, че когато хората чуят този език, ще се смеят, както и преди 100 години“ и т.н.

Ще отбележим, че руските журналисти наричат в материала украинския език „мова“ (тоест използват украинската дума за „език“), за да подчертаят, че уж украинският е измислен език.

Скрийншот на сайта mon.gov.ua

В края на август Министерството на образованието и науката на Украйна представи нова редакция на украинския правопис. От ведомството отбелязаха, че първата в историята на Украйна държавна правописна норма е била приета през 1919 година, а през  1928 година народният комисар на образованието на УССР Микола Скрипник утвърждава проекта за правопис, разработен в Харкив.“Харкивският правопис“ отразява традициите както на галицката, така и на днипровската украинска литература.

„След прекратяването на политиката на „украинизация“ и самоубийството на Микола Скрипник по нареждане на властите в правописа са направени значителни промени, с които са отменени редица правила на „харкивския правопис“, защото били националистични и имали за цел „изкуствено да откъснат украинския език от великия братски руски“, – заявиха в министерството. Следователно се връща не „сталинският правопис“, а репресираният украински.

В статията се твърди още, че „същността на „харкивския правопис“, няма значение дали тази езикова норма е съответствала на традициите на по-голямата част от територията на Украйна и дали селяните я разбирали или не, е била той да се отличава от руския език“. Твърди се, че уж в селата не разбирали този език, а „процесът на гализация на езика (в оригинала е написано „мова“ – ред.) в края на краищата се превръща в пречка“. И именно затова според пропагандистите „курсът на откъсване на езика (в оригинала – „мова“ – ред.) от руския език бил отхвърлен, а правилата били приведени повече към нормите, които били в широка употреба“.

Важно е да отбележим, че през вековете украинският език е бил подложен на забрани, ограничения, особено на територията на Руската империя, а по-късно и в СССР. Но в началото на окупацията на Украйна от съветската власт болшевиките са се отнасяли благосклонно към украинския език. Например украинският лингвист и литературознавец Юрий Шевельов в книгата си „Украинският език през първата половина на двадесетото столетие (1900-1941) разказва как от 1919 година са били издадени редица декрети в полза на украинския език. А Съветът на народните комисари на УССР одобрява „Кодекс от закони за народното образование в УССР“, в който се казва (§25): „Украинският език като език на по-голямата част от населението на Украйна, особено в селата, и руският език като език на по-голямата част от населението в градовете и в целия Съюз, има държавно значение за цялата УССР и трябва да бъде преподаван във всички учебно-възпитателни заведения“. Но освен приетите документи и констатацията на фактите, че мнозинството е говорило на украински, нещата не се развиват, – се казва в книгата на Шевельов. „В обществения живот украинският език продължава да бъде език на селото и на интелигенцията с хуманитарна насоченост – учители, писатели, художници“, – пише лингвистът.

Скрийншот на сайта uk.wikipedia.org

През 1933 харкивският правопис е отменен и се създава комисия с ръководител Андрий Хвиля „за проверка на работата на езиковия фронт“. В своята програмна статия „Да изкореним, унищожим националистичните корени на езиковия фронт“ Хвиля пише, че украинският език е бил насочен по националистичен път и затова „Народният комисариат на просвещението в Украйна е започнал работа за ликвидирането на националистичното замърсяване на езиковия фронт на Украйна“. А правописът от 1928 година според Хвиля е създавал изкуствена бариера между украинския и руския, докато „Ленин, Сталин са учили партията ни, че създаването на украинска култура трябва да върви по общ път, заедно със създаването на култура на братския за нас руски народ“.

Скрийншот на сайта movahistory.org.ua

В интервю за украинския телевизионен канал „Прямий“ минстърката на образованието и науката на Украйна Лилия Хриневич разказа за нововъведенията, които се предлагат: „На първо място връщаме някои норми от репресирания украински правопис. Вие знаете, че през 30-те с украинския правопис на Скрипник са се отнесли изключително брутално. И украинският език е бил много сериозно русифициран. Ние подхождаме по мек начин. Ние не казваме, че нещо не може да се използва, а че трябва да се пише само по този начин. Ние разрешаваме да се използва, особено това се отнася до художествената литература, и тази правописна норма, и другата. Ясно е, че езикът се развива, минали са много години, не всички норми са влезли в актуализирания проект за правопис, но някои от тях имат абсолютно ясна обосновка, защото се използват в художествените произведения“.

Скрийншот на кадър от предаването на @Телеканал_Прямий

Не съответства на действителността и твърдението, че чиновниците бързат да приемат проекта за нов правопис. Например докторът на философските науки Евгений Бистрицкий съобщи, че обсъждането на новия правопис ще продължи до края на септември, а министър Хриневич предложи да се проведе общо заседание на Колегията на МОН и Президиума на Националната академия на науките на Украйна по проблемите на новата редакция на правописа, включително и с участието на представители с алтернативна гледна точка.

Автор: Олена Чуранова